RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Ha 1956-ban nagyon sajnálatosan nem távolították volna el a római misekönyvből, még ma is megtartanánk a Szeplőtelen Fogantatás nyolcadát. Az adventi szombatok egészen különlegesen Máriának ajánlottak, ne felejtsünk el szüntelen hálát adni a Mindenható Istennek azért a nagy kiváltságért, amelyet a Miasszonyunknak adományozott. Szent Pió atya nagy tisztelője volt a Szeplőtelen Fogantatásnak, gondolatai segítenek elmélyíteni belső imánkat.

“Az Örökkévaló Szeretet, a Fény és az Igazság Szelleme belépett szegény lelkembe, és megengedte neki, hogy a lehető legnagyobb mértékben áthasson egy olyan szerencsétlen teremtményt, mint én, aki a kegyelemnek, a tisztaságnak és a szentségnek oly igen híján vagyok, hogy befogadhassam Isten szeretetét, mely folyamatosan megújul, Isten szeretetét, Aki a teljes örökkévalóságban tervezte meg Kezének legnagyszerűbb mesterművét: a Szeplőtelen Szűz Máriát.

A teljes örökkévalóságban a Mindenható Isten örömét lelte Kezének legtökéletesebb munkájában, és ezt a csodálatos tervét Kegyelmének kiáradása előzte meg.

Az ember, ez az ártatlan teremtmény, elbukott, mert nem engedelmeskedett Neki; és az eredeti bűn jele ott maradt homlokán és az utódaién, és következményeit az idők végéig viseli.

Egy asszony rontást hozott, egy asszony a megváltást. Az egyik, akit a kígyó megkísértett, a bűn jelének bélyegét szerezte az emberi fajnak; a másik a kegyelem, a tisztaság és a bűntelenség által a felemelkedést. Eltaposta a kígyó fejét, aki tehetetlen volt Vele szemben, és hiába küzd a sarka alatt; mert Ő bűn nélkül született, és Általa jött el a kegyelem az emberiségnek.

Kegyelemmel védte Őt Az, Aki a bűnbe esett emberiség Megváltója lett, Máriát elkerülte a gonosz árnyéka. Isten lelkéből származott Istennek ez a tiszta fénysugara, és úgy ragyog az őt szemlélő emberi fajra, mint egy hajnali csillag. Ő lesz a biztos vezető, aki lépteinket az Isteni Fiú, Jézus Krisztus felé irányítja. Jézus isteni ragyogásával teszi sugárzóvá szent Anyját, elénk helyezve Őt, mint a tisztaság és a szentség mintáját. Egyetlen teremtmény sem haladja túl Őt, Ő megelőz minden teremtményt Annak Kegyelme által, aki Őt Szeplőtelenné tette. Isten Fia, akit Mária a méhében hordott, az Atyával és a Szentlélekkel együtt vesz részt Fogantatásának dicsőségében.

Fogantatása pillanatától kezdve fénybe öltözött, növekedve a kegyelemben és a kedvességben. A Mindenható Isten után Ő a legtökéletesebb teremtmény; tisztább, mint az angyalok; Isten valóban nagy örömét leli Benne, mivel Ő hasonlít rá a leginkább, és Ő az egyetlen méltó tárháza Titkainak.

A természet rendjében megelőzte Isteni Gyermekét, a mi Urunkat, de az isteni rendben Jézus, az Istenfiú Előtte volt, és minden kegyelmet, tisztaságot és szépséget Tőle kapott.

Minden csak sötétség a tiszta fényhez képest, mely megújítja az egész teremtést Azon keresztül, Akit Mária a méhében hordott, mint harmatot a rózsa.

A Szeplőtelen Fogantatás az első lépés üdvözítésünk felé. Ezzel az egyetlen és egyedülálló ajándékkal Mária az isteni kegyelem pazar bőségében részesült, és együttműködésével méltó lett arra, hogy végtelenül többet nyerjen.

Én Legtisztább Édesanyám, a lelkem olyan szegény, minden nyomorúsággal teli, és bűneim felsírnak Anyai Szívedhez. A te nagy jóságodban kérlek méltóztass imádkozni értem, hogy legalább egy kicsit részesülhessek abból a kegyelemből, mely az Isten Szívéből ilyen végtelen bőséggel jutott Neked. Megerősödve és támaszt találva ebben a kegyelemben, jobban szerethetem és szolgálhatom a Mindenható Istent, Aki teljesen betöltötte a Te Szívedet, és Aki Szeplőtelen Fogantatásod pillanatától formálta Tested áldott templomát.

A Három Isteni Személy teljesen betöltötte ezt a magasztos teremtményt Annak minden kiváltságával, kedvességével, kegyelmével, és minden szentségével.

Az Örökkévaló Atya tiszta és makulátlan teremtményt teremtett, és örömét lelte Benne, mert Ő az Egyetlen Fiú méltó lakhelye. Kebeléből nemzi Fiát az örökkévalóságban, előre jelezve Fiának generációját, mint Emberét az Anya tiszta méhében, fogantatásától fogva felöltöztette Őt a kegyelem és a legtökéletesebb életszentség sugárzó, havas ruházatába; Mária részt vesz az Ő isteni Tökéletességében.

A Fiú, aki Anyjának választotta Őt, belé öntötte Bölcsességét, így kezdettől fogva, a beléöntött ismeret által, ismerte Istenét. Szerette és szolgálta Őt a legtökéletesebb módon, ahogy még sohasem szerették és szolgálták a földön.

A Szentlélek elárasztotta Őt Szeretetével; Ő volt az egyetlen teremtmény, aki méltó vagy képes volt arra, hogy korlátlan mértékben megkapja ezt a szeretetet, mert senki más nem volt elég tiszta ahhoz, hogy ilyen közel kerülhessen Istenhez; és mivel közel volt Istenhez, még jobban ismerte és tudta szeretni Őt. Szűz Mária volt az egyetlen teremtmény, aki képes volt magába fogadni a Magasságból Felé érkező Szeretet beléáramlását. Egyedül Ő volt méltó visszatérni Ahhoz, Akitől a szeretet jött. Ez a nagy szeretet előkészítette őt a “Fiat” -ra, amely megszabadította a világot a pokolbéli ellenség zsarnokságából, és beárnyékolta ezt a Legtisztább Galambot, mely által foganta és hordozta Isten Fiát a méhében.

Ó, Édesanyám, hogy szégyellem magam a Te jelenlétedben, lesújt, hogy mennyire tele vagyok bűnökkel! Fogantatásod pillanatától kezdve Te a legtisztább és szeplőtelen vagy, sőt az örökkévalóság pillanatától kezdve, amikor Isten elméjében megfogantál.

Szánj meg engem! Egyetlen együttérző pillantásoddal kelts életre, tégy tisztává és emelj fel engem Istenhez; emelj ki a világ szennyéből, hogy eljuthassak Hozzá, Aki teremtett engem, aki megújított engem a Szent Keresztségben, és visszaszerezte nekem az ártatlanság hófehér köntösét, amitől az Eredendő Bűn megfosztott. Legédesebb Anyám, add, hogy szeressem Őt! Töltsd a szívembe azt a szeretetet, amely a Te Szívedben lángolt! Még ha nyomorúságos is vagyok, tisztelem Szeplőtelen Fogantatásod titkát, és forrón vágyom rá, hogy általa megtisztuljon a szívem, és szerethessem a te Istenedet és az én Istenemet. Tisztítsd meg az elmémet, hogy felemelkedjen Hozzá, szemlélhessem Őt, és imádhassam Őt lélekben és igazságban! Tisztítsd meg a testemet, hogy én is az Ő tabernákuluma lehessek, és kevésbé legyek méltatlan birtokolni Őt, amikor Ő arra méltat, hogy hozzám jön az Oltáriszentség színei alatt. Ámen.”

Mi is, a Szent Keresztség által megváltottak, na hanyagoljuk el hivatásunk kegyelmeit, hanem követve Szeplőtelen Anyánkat, szüntelenül törekedjünk növekedni Isten megismerésében, hogy jobban ismerve Őt, jobban szolgálhassuk és szeressük Őt.

Ezek az elmélkedések a Fatima Crusader 1998-as tavaszi/nyári számában (# 57) jelentek meg.
Fordította: metropolita.hu

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Egy válasz

 1. Anthony22 adatlap-képe
  Anthony22

  Reggeli ima, amelyet a Szűzanya diktált Padre Pionak.

  Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek.

  Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét.

  Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!

  Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri! Ámen

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.