RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Semmi sem lesz lehetetlen ! Valóban működik!

“És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre…” (1Mózes 3:6)

Számomra még mindig megdöbbentő, hogy az étel volt az a csábítás, ami bűnbe vitte Ádámot és Évát, és ami előidézte az emberiség bukását.

Ugyanilyen figyelemreméltónak tartom azt is, hogy Jézus az ételektől való tartózkodással kezdte meg földi szolgálatát, vagyis hogy megszabadítson bennünket a bűntől.

El tudom képzelni, micsoda rendkívüli látvány lehetett Keresztelő János számára, amikor saját unokatestvére, az Isten Báránya, leszállt vele a vízbe, hogy mindenki máshoz hasonlóan bemerítkezzen. A legtöbben azok közül, akik aznap bemerítkeztek, utána valószínűleg hazamentek, hogy egy finom lakomával megünnepeljék a nagy eseményt, és közben megbeszéljék mindazt, amit láttak és hallottak. Jézus a Szentlélek vezetését követte, ezért földi szolgálatának magányos nyitányaként negyven nap és negyven éjjel böjtölt – miközben az ördög kísértette Őt a pusztában. (Máté 3:16 – 4:11)

Értem és érted végzett földi szolgálatának legelső tapasztalataként Jézus éhséget érzett. A János 19:28 szerint az utolsó, amit ezen a földön érzett, a szomjúság volt, amint a Dicsőség Királya, minden Szívek Királya, haldokolva függött három szögre felfüggesztve.

Kérdésem tehát ez: miért okoz ekkora nehézséget a Krisztus teste számára a böjtölés fegyelme?

A test feletti uralom nyitotta meg az ajtót a bűn kísértése előtt az Édenkertben, de Jézus átvette az uralmat a teste fölött, és megszentelte magát, hogy megtörhesse a kísértés erejét.

Amikor Jézus negyven napon keresztül böjtölt, a Sátán kísértette Őt: “Parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké” (Máté 4:3) Az ellenség újra meg újra nekifeszült Jézusnak, mindenáron megpróbálta elérni, hogy Jézus az étel utáni vágyára összpontosítson megbízatása és az Atya céljai helyett. Jézus azonban tisztában volt vele, hogy a megszentelődés az a nélkülözhetetlen kulcs, ami megnyitja Isten áldásainak ajtaját.
.
Ha Jézusnak is szüksége volt böjtölésre, mennyivel inkább szükségünk van rá nekünk!
.
18 éves voltam, amikor először teljesítettem a huszonegy napos böjtöt. Ez volt a legnehezebb feladat, amit valaha is véghezvittem. A böjt soha nem könnyű. Őszintén szólva, a böjt a legmegterhelőbb feladat, amivel valaha is találkoztam. Jézus tisztában van azzal, hogy mennyire nehéz megtagadnunk magunktól az ételt. A Zsidók 4:15-ben ezt olvassuk: “Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.” A Zsidók 4:16 szerint az erőt is megadja a kísértés leküzdéséhez: “Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” Ezeknek az ígéreteknek a tudatában a böjt már sokkal kevésbé kellemetlen a számomra.

A böjt során szellemi célokból tartózkodunk az ételektől. Voltak, akik azt is megvallották, hogy tervezik a tartózkodást a televíziótól, a számítógépes játékoktól, vagy az internet-böngészéstől. Hasznos egy időre félretenni az ilyen tevékenységeket is, hogy odaszánhasd magad erre az időre Istennek, ha azok akadályozzák az imaéletedet, vagy elvonják az időt Isten Igéjének tanulmányozásától, vagy mások szolgálatától – de ez valójában nem böjtölés.

A böjt azt jelenti, hogy egy ideig tartózkodunk az ételektől, ami általában hozzásegít ahhoz, hogy egy időre távol tartsuk magunkat a megszokott tevékenységek forgatagától. A böjtölés áldozatához, Isten kereséséhez, és az Igén való elmélkedéshez hozzátartozik, hogy a megszokott tevékenységeink háttérbe szorulnak.

Helytelen okok miatt is lehet böjtölni. Ne böjtölj azért, hogy érdemeket szerezz, vagy hogy megszabadulj a bűntől. Csak egyvalami szerez nekünk érdemeket Isten szemében, és tisztít meg minket a bűneinktől: Jézus vére! A böjt azonban elkezdi felszínre hozni életed zavaros, megalkuvásokkal terhelt területeit, és felhívja a figyelmedet minden bűnödre, hogy megtérhess.

A böjt nem egy keresztény étrend! Ne böjtölj azért, hogy lefogyj, jóllehet a súlycsökkenés a böjt természetes velejárója. A böjtölésnek csak akkor van értelme, ha imádsággal töltöd ezt az időt. Ha csak annyit teszel, hogy tartózkodsz az ételektől, akkor simán csak éhezel. Amikor böjtölsz, összpontosíts az imádságra és Isten Igéjére!

És végül: ne böjtölj azért, hogy mások odafigyeljenek rád! A böjt nem azért van, hogy megmutasd másoknak, mennyire mély lelki életet élsz, hanem egy lehetőség, hogy mások szükségleteire összpontosíts. A világ éhség-mozgalma létrehozott egy programot, amelynek a neve. “Hadd korogjon”. Ez egy böjtnap a világ éhezőiért, a rájuk való odafigyelésért. Amikor a böjt során a résztvevők elkezdik érezni az éhséget, és a gyomruk korogni kezd, akkor megemlékeznek az emberiségnek arról az egyharmadáról, akik minden este ezzel a korgással a gyomrukban fekszenek le aludni, mert nincs ennivalójuk.

Most, hogy írom ezt a könyvet, már valamivel több, mint 18 éve vagyok a Free Chapel pásztora. Huszonegy napos egyéni böjtöt tartottam minden év kezdetén, de körülbelül hét éve a Szentlélek arra vezetett, hogy kérjem fel a gyülekezetet: ők is csatlakozzanak a böjthöz. Isten sokkal többféle módon áldott meg bennünket, mint ahogyan azt én valaha is el tudtam volna képzelni.

Egy nap éppen a repülőtéren mentem keresztül, amikor egy férfi ezekkel a szavakkal állított meg: “Ismerem magát. Tavaly én is együtt böjtöltem a gyülekezetével.” Amikor valaki Nagyböjtben böjtölni kezd a Krisztus Testével, akkor összekapcsolódik sok ezer kereszténnyel, laikussal, szerzetessel és pappal a világon, akik ebben a szent időben szintén böjtölnek. Már egyetlen ember böjtölésében is hatalmas erő van, de ha egy csoport kezd böjtölni, akkor ez az erő megsokszorozódik! Megsokszorozódik a hatalom!

Dr. David Yonggi Cho a világ legnagyobb szabadkeresztény gyülekezetének pásztora a Dél-Koreai Szöulban. Gyülekezetének hétszázötvenezer tagja fog huszonegy napos böjtbe minden évben. Évente ezerötszáz tinédszer táborozik sátrakban az Imádság Hegyén, hogy böjtöljenek és imádkozzanak. Gyülekezetük híres a gyógyító és szabadító szolgálatról.

Tévedsz, ha azt hiszed, a katolikusoknak nem kell böjtölniük. Isten mindnyájunktól elvárja, hogy böjtöljünk, és nem csak a szerzetesektől. A Máté 6-ban Jézus megnevez három olyan feladatot, amelyet a keresztényeknek tenniük kell: “Amikor imádkozol…”, “Amikor adakozol…”, “Amikor böjtölsz…”.Nem “ha”, hanem “amikor”. Ha van olyan idő, amikor imádkozol, vagy adakozol, akkor a böjt idejének is meg kell lennie.

“Ne aggodalmaskodjatok tehát, és
mondjátok: Mit együnk? vagy. Mit
igyunk? vagy: “Mivel ruházkodjunk?”
Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy
mind ezekre szükségetek van. Hanem
keressétek először Istennek országát
és az Ő igazságát; és ezek mind
megadatnak néktek.”
(Máté 6:31-33)

Mindig lehet kibúvót találni a böjt alól, ezért el kell határoznod, hogy megteszed, és majd minden más megy a maga útján. Ha elhatározod, hogy odaszánod a böjtölésre a Nagyböjt napjait, ezzel az egész előtted álló év menetét meghatározod, és Isten az egész évben megáldhatja az életedet. Mint ahogyan az egész napodat meghatározza, ha korán reggel keresed Istent, ugyanez elmondható arról is, ha a tavasz első napjait odaszánod a böjtölésre.

A következő részekben szeretnék megosztani veletek néhány mélyebb tanítást, amit az Úrtól kaptam a böjtről, miközben folyamatosan kerestük Őt ily módon, és szeretnélek bátorítani titeket több csodálatos bizonyságtétellel még, amelyek tanúsítják, hogy Isten hűséges az Ő Igéjéhez.

>> Kedves volt Istennek

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.