RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Natália nővér lelki naplójából

<< A csonttöretés titka

Egy napon Jézus arra kért, hogy hajnali fél 4-től fél 6-ig imádkozzak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Éppen jegyzeteimet írtam a lelki naplómba, amikor az Úr megszólított:

"Gyermekem, szeretetteljes hódolatod megdicsőít engem, de kérlek, még ne menj aludni, mielőtt le nem írod a tisztítótűzbeli lelkek helyzetét is. Azokon a lelkeken is segíteni akarok, akik még életükben kérték, hogy legyek irgalmas hozzájuk haláluk órájában, amikor – a haláluk után – a purgatóriumba kerülnek."

Jézus egy hatalmas csarnokba vitt, ahol megszámlálhatatlanul sok lelket láttam. Bár sötét volt, a lelkek nem féltek. Fekete köpeny borította őket, és össze voltak zsúfolódva, szorosan egymáshoz szorultak, mozdulatlanul, szomorúan és némán.
.
A szívem összetört az együttérzéstől és a szomorúságtól. Megértettem, hogy ezekért a lelkekért a földön senki sem imádkozik, nem hoz áldozatot, vagy nyújt bármilyen segítséget nekik. Tudták, hogy a segítség órája még nem jött el, de azt is, hogy hamarosan kegyelemben részesülnek.
.
Jézus ezután egy hasonló helyre vitt. Itt is fekete pelerinbe burkolt lelkeket láttam, ők is szorosan egymás mellett álltak. De ahogy Jézus közéjük lépett velem, valamennyien megmozdultak. Egy rózsafüzér volt a kezemben, hogy imádkozzam értük. Ahogy meglátták az olvasómat, a lelkek azonnal könyörögni kezdtek: "Értem!" – "Értem, Nővér!" – "Értem!"; olyan hangon, mintha segítségért kiáltanának. Úgy tolongtak körülöttünk, mint egy méhraj.

Habár mind egyszerre kiabáltak, mégis el tudtam különíteni külön-külön mindegyikőjük hangját. Többüket fel is ismertem, mert életükben valamilyen kapcsolatba kerültünk, például egy másik szerzetesrend apácái is voltak közöttük. Nagyon meglepett, mikor egy vidéki rendház előljárónője fordult hozzám, és nagyon kedvesen megkért, hogy imádkozzam érte.

Majd megláttam egy másik ismerős nővért, aki a kezeit imára kulcsolta. Megragadta a rózsafüzéremet, úgy kért, hogy imádkozzam érte. Verejtékben úszott, de nem tudom megmondani, hogy vajon a teste vagy a lelke verejtékezett-e.

Majd Jézus egy harmadik helyre ment, én pedig követtem. Rengeteg szerzetes állt itt mozdulatlanul. Valamennyien verejtékeztek, amint az előző helyen lévő apácán láttam. Kérték, hogy imádkozzam értük a rózsafüzért.

Akkor Jézus egy olyan olvasót mutatott nekem, melynek a szemei virágok voltak. Minden virágon Jézus drága Vérének egy-egy cseppje csillogott. Ahogy az olvasót mondtuk, Jézus egy-egy csepp vére hullott minden egyes lélekre, akiért imádkoztunk. A purgatórium rabjai Jézus megváltó Vérét szomjazzák.

>> Az ítélet helye

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

34 hozzászólás

 1. Nóra

  Kérem imátkozzanak az elhunyt szeretteim üdvözüléséért.Köszönöm!

  Válasz
 2. Niki

  énispista figyelmét felhívnám arra, hogy itt nem a pokolban, hanem a tisztítótűzben lévő lelkek segítéséről van szó.

  Válasz
 3. énispista

  Zsoltárok 49:8.
  Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.
  49:16.
  Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Szela.

  Egyedül az Úr Jézus keresztáldozatába vetett hit az ami megszabadíthat bennünket az örök haláltól. Nincs más lehetőség. Ha valaki ehhez kiegészítést tesz az nagy bajba kerül.
  Jelenések 22:18.
  Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  19.
  És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
  Egyedül az Úr Jézus drága vére az ami megtisztíthat ( nem ráimádkozással) hit által.
  Róma 4:25.
  Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
  5:1. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
  Isten Igéje nem változik Ő állandó. Ne fogadjatok el mindenféle tévtanítást. Valami nem egyezik az Isten Igéjével azt ne fogadjátok el.
  I.Thessalonika 5:21. Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
  22. Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!
  Vagyis ami nem egyezik Isten Igéjével azt dobjátok ki.
  Legyetek áldottak.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.