RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

<< Előző rész: Féktelen szeretet: az Eucharisztia

Krisztus áldozata csak azoknál hatékony, akik egyesülnek az Ő szenvedésével a hit és a szeretet által – mondja Aquinoi Szent Tamás. Minél nagyobb benned a hit és a szeretet, annál hatékonyabb az Eucharisztia az életedben. A hit Isten életében való részesedés, különös módon nyilvánul meg a szentségekben, melyek a hit szentségei. Az Eucharisztia által a hívők közösségével együtt Krisztus halálában és feltámadásában részesülsz, velük együtt az Ő halálának és feltámadásának kifürkészhetetlen misztériumába merülsz bele.

"A liturgia mindannyiunkat egyesít, mint hitünk közvetlen megjelenítése, különösen az Eucharisztia idején. Az Egyház hite soha nem nyilvánul meg olyan teljesen, mint ebben a pillanatban. Soha nem ér el ilyen magas fokot bennünk az a tudat, hogy a meghalt és feltámadt Krisztussal egyesülünk, akinek visszatérésére az Egyház várakozik. Soha ilyen erôteljesen nem részesülhetünk a közösség hitében, mint ebben a pillanatban, amikor közösen imádkozunk, közösen mutatjuk be áldozatunkat és egyesülünk az isteni Szeretettel, amely Jézus Krisztusban él” (J. Colomb: Le devenir de la foi, chap. IV.)
    .
Az Eukarisztiában Jézus belemerít téged saját halálának misztériumába, ekkor megy végbe átalakulásoddal és megtéréseddel – a "régi” ember halála. A szentség hatására és Jézus megváltó szenvedésének ereje által ugyanakkor a feltámadás és az újjászületés is végbemegy benned. Azáltal, hogy Krisztus feltámadásának részese leszel, elkezd megszületni benned az Ő képmására alakított új ember.
    
Ha a hit Krisztus személyéhez való kötődés, ugyanakkor Krisztus befogadását és a Hozzá való kötődésünket teljesen csak az Eucharisztia fejezi ki, ami nem más, mint a hit tetőpontja. Az Eucharisztiában válik Krisztus miértünk az Atyának felajánlott ajándékká. A Krisztushoz való kötődés azt jelenti, hogy közösséget vállalok az Ő áldozatával, átadom életemet, hogy az átalakuljon az Egyház és testvéreim szolgálatára. Az Eucharisztia célja, hogy megtérj, elfordulj saját akaratodtól oly módon, hogy saját akaratod helyébe mind jobban mások szolgálatának vágya kerüljön. Azért járulsz a Szentáldozáshoz, hogy megtérj és mostantól fogva Krisztus uralkodjon a szívedben, hogy az Ő akarata váljon számodra a legfőbb értékké. Minden szentáldozásnak erősítenie kell az Ő akaratához való kötődésedet. Ezzel kapcsolatban számítanod kell arra, hogy Jézus keresztezni fogja a te terveidet. Az Eucharisztiának elő kell készítenie, és elő kell segítenie, hogy egoizmusod elhaljon, hogy Krisztus növekedhessen benned.
    
Ha a hit Krisztusra való ráhagyatkozás, bizalom, úgy az Eucharisztiában minden ügyedet, félelmedet, nyugtalanságodat át kell adnod Neki. Akkor az Eucharisztia békét hoz majd számodra. Ez a béke a Jézus áldozatának megváltó erejébe vetett hitből fakad, abból a óhitbôl, hogy Ő megváltott téged a félelemtől, a bizonytalanságtól és a stressztől is, mindattól, ami tönkreteszi lelki életedet vagy a lelki és testi egészségedet. A hit által leszel képes befogadni a Megváltás gyümölcseit.


    
Ha a hit lényege, hogy elismerjük saját tehetetlenségünket és bűnösségünket, s mindent csak Istentől várunk, mert az Eucharisztia – mely par excellence a hit szentsége – a tehetetlen gyermek, és ugyanakkor a bűnös ember magatartását követeli meg tőled; annak a magatartását, aki semmire sem vágyik úgy, mint hogy saját bűneiből meggyógyuljon. Próbálj úgy megállni a Szentmise alatt, mint az evangéliumi leprás, és kérd, hogy Jézus tisztítson meg egoizmusod leprájától, gőgöd leprájától, önmagad féltésének, a kapkodásnak, nyugtalanságnak és bánatnak leprájától, az evilági ügyek túlzott hajszolásától, mert mindezek lehetetlenné teszik benned Krisztus növekedését.
    
A hitnek köszönhetően a Szentmise alatt fel fogod fedezni önmagadat, bűnösségedet és a megváltás szükségességet. Hited elmélyülésének mértéke szerint kezded egyre inkább igazságban látni önmagadat. Felismered bűneid lepráját. Akkor felismered, hogy milyen méltatlan vagy az Eucharisztiára, ugyanakkor azonban milyen nagy szükséged van megváltó hatására az életedben.


    
A hitben való növekedésed lehetővé teszi majd számodra, hogy az Eucharisztikus Áldozat idején felfedezed Jézus valóságos jelenlétét és az Ő megváltó áldozatának jelenvalóvá válását. Egyre jobban megismered, ki Ő és mi megy végbe az oltáron. Ha azt akarod, hogy a mindennapi szentáldozás ne váljon számodra rutinná, és ne rombolja ezáltal hitedet, próbálj úgy részt venni a Szentmisén, mintha életedben először, vagy utoljára lennél ott. Gondold el, milyen mélyen élheti át egy pap primiciáját, az első szentmiséjét. Egészen biztos, hogy ott, amikor kezébe veszi Krisztus Testét, az ostya valóban Valaki az ő számára. Nem egyszer megremeg a pap keze ebben a pillanatban. Ez az a hit, melyet még nem mart ki a rutin rozsdája. Gondolj a megtérő első szentáldozására, aki először felkészült a keresztségre, s ezután részesült a Szentáldozásban. Lehet, hogy amikor ajkát először érintette az Úr teste, szintén beleremegett, mert nagyon élő volt benne a hit, hogy ebben a pillanatban Istent tartja ajkai között, Ő költözik szívébe, hogy egy kifürkészhetetlen, félelmetes és fenséges titok – misztérium tremendum – előtt áll.
 
>> folytatódik: Krisztus kenózisa

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.