RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

< Előző rész: A hit hiányából eredő nyugtalanság

Ha a hit próbái megerősítenek abban, hogy Jézusra bízd magad, szorosan Hozzá kötődj, és egyedül csak Ő legyen a támaszod, akkor megjelenik életedben Jézus békéje. A "békesség nektek” – héberül "salom” – igen intim üdvözlés. Ez egy olyan üdvözlés, amely az Istennel való intim közösségből eredő békét kívánja neked. Az Ószövetségben legalábbis ilyen értelemben használták ezt a kifejezést. Krisztus is ilyen értelemben fordul tanítványaihoz ezzel a szóval: "salom”. Az utolsó vacsora alkalmával így szól hozzájuk: "Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja …” (Jn 14,27).

A világ is békét akar adni nekünk, de egyfajta emberi békét. Tehát kétféle béke van, ahogyan az öröm is kétféle. Létezik egy emberi béke, és emberi öröm, melyeket az jellemez, hogy átmeneti jellegűek és rövid életűek. És létezik krisztusi béke, és öröm, mely hitből születik mibennünk, s jellemzője a tartósság. Mi is az emberi béke és öröm? Valami, amit az emberektől szerzünk meg. Emberi békénket mintegy másoktól összekolduljuk. Mert valóban alamizsnáért és kolduspénzért könyörgünk, amikor az ilyen békét és örömet keressük. Csöppnyi emberi elismerés, egy kis dicséret, hízelgés, vagy valakinek a kedves tekintete – mindez mily szegényes alamizsna, s mi mégis ezekre akarjuk felépíteni emberi békénket.

Előfordul, hogy sikerül elismerést, megbecsülést szereznie valakinek, sikeressé válik, megszerzi azt az alamizsnát, mely elégedetté teszi őt. Így születik meg benne az az emberi béke, melyet a világ ad, s melyet össze lehet koldulni. De menyire törékeny ez a béke. Elegendő egy kis összezördülés, elég, hogy valaki tapintatlan legyen velünk szemben, vagy bizalmatlanul nézzen ránk, s máris oda a békénk, elillan az örömünk. Máris elveszett a békénk, mert elvették tőlünk az összekoldult kolduspénzt.

Amikor ez az emberi béke eltűnik az életünkből, megjelenik annak ellentéte, a félelem, amely kórokozó, s idegbetegséget válthat ki. A félelem az emberi béke keresésének a következménye; összekoldult békénk elvesztése idézi elő, míg máskor attól való félelmünk, hogy elveszíthetjük valakinek az elismerését, kedves nézését, mosolyát, beleegyezést abba, amit csinálunk. Így kiszolgáltatottakká válunk különböző emberi szeszélyekkel és hangulatokkal szemben, függünk attól, mit hoz a mai nap és mit ad a világ.

A másik béke, Krisztus békéje, az Ő jelenlétéből ered. Az Ő ajándéka."Az én békémet adom nektek” – mondja Krisztus. Ő a mi békességünk a hit által (Ef 2,14). Elfogadni Krisztus békéjét a hit által annyit jelent, mint elfogadni az Ő személyét és szélesre tárni Előtte szívünk kapuját.
.   
A nyugtalanság és a szomorúság mindig rossz, mindig az önszeretetből ered, a béke és az öröm azonban nem mindig Krisztustól származik. Nem minden béke jó, ahogyan nem jó minden öröm sem. Amikor annak örülök, hogy nekem sikerült valami, ez az említett emberi öröm nagyon törékeny, amolyan konc. Ha ilyen öröm, s ilyen béke után futunk, akkor folyton kártyavárat építünk, melyet a legapróbb semmiség romba dönt, mert a mi Urunk nem engedi meg, hogy ez az emberi béke, ennek a világnak a békéje tartós legyen az életünkben.

Az igazi béke a belső élet gyümölcse, a próbatételek során megérlelődött hit gyümölcse, melyet nem a kiindulási, hanem a megérkezési pontban nyerünk el. Nem annyira valaminek a megszerzését jelenti, hanem választások eredményét. Ha az életedben bálványok, kötődések, ragaszkodások vannak, melyek megkötöznek, akkor a béke nem lakhat benned. Amikor Isten között és te közötted áll valaki, vagy valami, akkor a hit szellemében nem tudsz tökéletesen Istenhez kötődni és béke sem lesz benned, s kár az ebből eredő szenvedéseidért.

Krisztus békéje egy olyan folyamat eredménye, amelyben állandóan az Ő személyét választjuk. Lényeges itt, hogy ez az alapvető választás (opcio fundamentalis) szabad választás. Valóban Krisztus számodra a legfőbb érték? Ő a keresztfán megváltott téged és feltámadt, így adott neked lehetőséget arra, hogy elnyerd az igazi örömöt és az igazi békét. A keresztnek és a feltámadásnak köszönhetően ez a béke, mely tartós örömmel jár, tőled kéznyújtásnyira van. A választást mégis neked kell megtenned, élve a kereszt és a feltámadás gyümölcsével, Krisztust kell választanod az Ő békéjével együtt. Ez az a folyamat, amelynek során Krisztust kell elfogadnod. Nem dönthetsz azonban emellett a béke és öröm mellett, ha nem döntöttél Krisztus mellett, mivel Ő az, aki segít ebben a döntésedben azáltal, hogy elveszi mindazt, ami korlátoz és akadályoz téged. Ő dönti le a bálványaidat. Ha ezt elfogadod, akkor a békét, az örömet és a szabadságot választod. Ez a hited választása lesz.

Ha életedet neurózis járja át, ha depressziós vagy és pszichológushoz jársz, ez azt jelenti, hogy nem élsz megfelelő belső életet, nem eléggé döntöttél Krisztus mellett. Azt jelenti ez, hogy még mindig nem választod Isteni Barátodat, túl kevés benned a hit, mely a békét szüli. Meg kell tanulnod azt az elfogadást, melyben minden választásnál Krisztus mellett tudsz dönteni. Elfogadva az Ő akaratát, az Ő szeretetét választod, s fogadod el.

Végső soron ennek a választásnak az alapjánál lennie kell valaminek, ami a legfontosabb: a szeretetben való hitnek. Mit vár el tőlem Jézus, mit akar? Ő azt akarja, hogy az Ő akaratát szeretve, magadnak jót akarj. Krisztusnak semmire sincs szüksége Önmaga számára. Ha valamit akar tőled, az mindig a te javad. Szeretni akar téged, és azt szeretné, hogy elfogadd az Ő vágyát, vagyis az Ő szeretetét. Magad olyan vagy, mint a kisgyermek, aki nem tudja, hogy mi a jó neki. A kicsi gyereket kényszeríteni kell, hogy tanuljon, hogy egyen, hogy felöltözzön, mert a gyerek nem tudja szeretni magát. Az anyuka és az apuka szereti őt, és gondoskodik róla. A gyerek nem képes
szeretni önmagát, és gondoskodni magáról. Így van ez velünk is. Mi nem tudjuk, mi az, ami jó nekünk, nem vagyunk képesek magunkat szeretni. Akkor szeretjük tisztán és érdek nélkül magunkat, amikor Isten akaratát szeretjük, az Ő irántunk való szeretetét és rólunk való gondoskodását.

Krisztus olyan Valaki, aki valamit elvár tőled, s mindenek előtt akarat, aki kinyilatkoztatja magát nekünk. Krisztust szeretni és Benne hinni annyit jelent, mint szeretni azt, amit Ő akar, szeretni az Ő akaratát. Épp ez az a mód, ahogyan Őt kell választani, azt szeretve, amit Ő szeret. A békét és az igazi örömet, melyet semmi sem vehet el tőlünk, egyedül a Krisztus iránti szeretet hozhatja el számunkra, mely választásaink révén, a hit próbatételei során erősödik meg.

> Következő rész: A puszta szimbólikája

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.