Szentlélek litánia 10 ígérettel!

Ez a litánia úgy fog terjedni, mint a lavina. Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét, magunk és családunk, vagy valami más szándékra.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Atyám elküldi a Szentlelket

Az isteni Lélek tüzes nyelvek alakját vette fel. Jóllehet Atyámmal egyesülve maradt, Ő is leszállt a földre, hogy az apostolokat eltöltse ajándékaival, és isteni lángjával lángra lobbantsa őket, mindenkit képessége szerint.

Szentlélek litánia 10 ígérettel!

Ez a litánia úgy fog terjedni, mint a lavina. Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét, magunk és családunk, vagy valami más szándékra.
article placeholder

A három legkedvesebb erény

"Legkedvesebb leányom, azt szeretném, ha főleg három erényt gyakorolnál, melyek nekem a legkedvesebbek, és Isten előtt a legdrágábbak. Ezek: először is - alázat, alázat és még egyszer alázat."
article placeholder

LELKI ERŐSSÉG

A bölcsességi könyvekben a lelki erősség nem fizikai erő, hanem az értelem és a bölcsesség szeretetének ereje
article placeholder

BÖLCSESSÉG

Az ÓSzövetségben Isten tulajdonságának tekintik, mely a világ teremtésében és kormányzásában nyilvánul meg.
article placeholder

Az apostolkodás kötelezettsége

,,Egyedül az Egyház iránti mélységes szeretet képes megtartani a buzgóságot a tanúságtétel terén. A Krisztushoz való hűség nem választható el az Egyházhoz való hűségtől.''- mondta II.János Pál. De oly könnyű elnyomni a Lélek hangját...
article placeholder

A Lélek ajándéka az Apostoloknak

Valaki azt mondta, ha nem mentél keresztül a kétségbeesés tesztjén, akkor valójában semmit sem tudsz. A Szentlélek nem száll le a magabiztos emberre, aki lelkében gazdag, mert az ilyen ember elzárkózik az Ő ereje, a Szegények Atyjának ereje elől.
article placeholder

Az Isten akarata és a mi akaratunk

Saját akaratunk keresése a legnagyobb rossz. Ez maga a rossz és a bűn, boldogtalanságunk és megkötözöttségünk forrása. A Szentlélek szállhat az emberre olyan kegyelemmel, mely az ember minden tervét felborítja.