RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Istennek szentelt szüzek a mai világban

“A szűzi állapot kiválóbb a házas állapotnál.” – szól a katolikus egyház tévedhetetlen dogmája.

A latin egyház nem megköveteli a papjaitól a szüzességet, hanem jogot formál arra, hogy azok közül válassza ki a papjait, akik Krisztus és az Ő Egyháza iránti teljes odaadásból a szüzességre kaptak Istentől meghívást. Hogy ez így van, a “mennyek országáért”, Isten és az Egyház szolgálatáért önként szüzességet vállalt (felszentelt vagy felszenteletlen) világiak is tanúsítják.

Az Istenért vállalt szüzesség nem természetellenes, hanem természetfeletti hivatás. Nem azoknak van fenntartva, akik lemondanak a vágyaikról, hanem azoknak, akik akkorára engedik nőni őket, amit már egyedül csak a Végtelen Isten tölthet be.

Az alábbiakban a Catholic Herald 2017. június 28-án megjelent beszámolójának katolikusvalasz.blog.hu által közzétett fordítását közöljük.

Három menyasszony áll oltár elé hosszú, fehér ruhában 2017. júniusában, a detroiti Legméltóságosabb Oltáriszentség Katedrálisban. A vőlegény melletük azonban nem látható.

Ahogy a tíz szűz Máté evangéliumában, mindhárman lámpást visznek a kezükben, és együtt éneklik az antifónát: “Annak vagyok jegyese, akinek az angyalok szolgálnak.”

Ők “Krisztus menyasszonyai”, és e ceremónián keresztül véglegesítik a szándékukat arra, hogy az életüket örök szüzességben Istennek ajánlják.

“Olyan ígéret ez, amit Krisztus iránti életre szóló hűségből teszünk.” – magyarázza Theresa Jordan, nem sokkal a június 24-én tartott ceremónia után. “A szüzességünket ajánljuk fel viszontajándékként az Ő számára.”

“Fogadalmat téve arra, hogy teljes tisztaságban élek egész életem során, arról tanúskodom vele, hogy Isten elegendő.” – teszi hozzá Karen Ervin.

A szüzek rendje, akiknek tagjait “a világban élő felszentelt szüzekként” ismerhetjük, lényegében az Egyházzal egyidős hivatás.

“Ha már hallottak Szent Cecíliáról, Ágnesről, vagy Lúciáról – ők mind a világban élt szüzek voltak.” – mondja a harmadik menyasszony, Laurie Malashanko, az első század vértanúira utalva.

Az erre a hivatásra hívott nők nem élnek közösségben úgy, mint a szerzetesnővérek, ahogy “nővérnek” sem nevezik őket, és megkülönböztető öltözetet sem viselnek. Ez a három fiatal nő folytatni fogja a világi munkáját: Jordan mint egyetemi professzor, Malashanko mint egy kiadóvállalat szerkesztője, Ervin pedig mint egy katolikus lánygimnázium igazgatója.

Azonban mint felszentelt szüzek, mély elkötelezettséget szeretnének majd mutatni a mi Urunk felé a mindennapi tevékenységeikben.

“Azt gondolom, a fiatal nőknek ténylegesen azt kell látniuk, hogy kik is ők, azaz kik ők Isten szemében, és nem pedig a világ szemében.” – mondja Ervin, aki az iskolai tanítványainak már beszélt a hivatásáról. “Erről tanúskodom feléjük, ők pedig tudják, hogy engem Isten teljesen magával ragadott.”

A felszentelési ceremóniát a püspök vezeti, akit a jelöltek arra kérnek, hogy az Egyház nevében fogadja az esküjüket az életre szóló tisztaságra. A frissen felszenteltek megkapják “Az Imaórák Liturgiája” imakönyvet, a menyasszonyi fátylukat és a jegygyűrűjüket, amelyek világosan szimbolizálják az ő titokzatos házasságukat Krisztussal.

“A felszentelés általánosságban azt jelenti, hogy valamit különválasztunk. Egyedül Isten számára foglaljuk le. Ebben az esetben a lefoglalt egy személy.” – nyilatkozta Judith Stegman, aki szintén felszentelt szűz, A Felszentelt Szüzek Amerikai Társaságának elnöke, amely szervezet a hivatást választók közötti kapcsolattartást segíti elő.

A Krisztusnak való lefoglaltság azt is jelenti, hogy a szüzek rendjébe kerülők a fogadalomtételük előtt is teljes tisztaságban kellett, hogy éljenek. Ez is egy olyan tényező, ami megkülönbözteti a felszentelt szüzeket a szerzetesrendek tagjaitól: utóbbiakhoz ugyanis özvegyek is csatlakozhatnak, és olyanok is, akik a szerzetesi életük kezdetétől fogva élnek csak tisztaságban.

“A szüzesség fontos dolog, mivel fontos Isten szemében is. Az Egyházat, mint szüzet, és a Szűzanyát jeleníti meg.” – magyarázza Stegman.

“Magára az Egyházra szűzként, menyasszonyként, anyaként tekintünk, ezért ez a teljes hivatás Krisztus jegyességét tükrözi az Ő Egyházával.” – teszi hozzá Malashanko.

Jóllehet a korai egyházban gyakori volt, a világban megélt szűzi hivatás eltűnt a XI. század után, miután a szüzességet választó nők szerzetesközösségeket kezdtek alkotni. A II. Vatikáni Zsinat idejére a szüzek szentelése már teljesen csak a szerzetességgel összefonódva létezett.

“A világban élő szüzek szentelése teljesen eltűnt a századok során, ahogy a női szerzetesközösségek kialakultak.” – magyarázza Mary T. Kantor teológus, aki erről a hivatásról írta a teljes doktori disszertációját a Harvard Divinity School-ban. “A világban élő szüzek felszentelési rítusát a II. Vatikáni Zsinat hozta vissza. Kifejezetten említi is a Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúció.”

Ma A Felszentelt Szüzek Amerikai Társasága 245 felszentelt szüzet tart számon az Egyesült Államok 106 különböző egyházmegyéjében. A három detroiti szűz felszentelésére több száz hívő, valamint kéttucat pap és diakónus érkezett együtt ünnepelni a “menyasszonyokkal”.

“Örömünkre szolgál, hogy Isten a mi helyi egyházközösségünkből hívta el ezeket a nőket.”– nyilatkozta Donald F. Hanchon, Detroit segédpüspöke, aki a három jelölt hivatástisztázását és felkészítését is vezette. “Az Úr nagyszerű tanúságtevői lesznek azokon a munkahelyeken és életpályákon, amikbe visszatérnek.”

A ceremónia után a gratulációkat fogadva Jordan, kezében egy nagy rózsacsokorral, azért még megáll tanácsot adni: “Jézus örömmel vesz minden ajándékot, amit viszonzásul adsz Neki, és Vele örökkétartó kapcsolatod lehet már itt a földön.”

Ha Te is hivatást érzel arra, hogy az életedet Jézus Krisztus világban élő szűz menyasszonyaként éld le, hűségedet egyedül az Úrnak ajándékozd, fogadalmat téve arra, hogy teljes tisztaságban csak Neki élsz egész életed során, annak tanújaként, hogy Isten egyedül elegendő, írj az info@metropolita.hu címre.

A cikk alapja és forrása: www.katolikusvalasz.blog.hu

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.