RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

(Lk 2,16-21.16-21)
.
Ha nincs vonatod a végcélhoz, ahová el akarsz érni, akkor átszállsz akár többször is. Egy képzeletbeli vonat volt az elmúlt esztendő. Most egy új év vonatára szálltunk át.
.
Hová visz bennünket ez az újesztendő? Mi vár ránk holnap, holnapután? Az idő vonata megállíthatatlanul szalad velünk, ez nem függ a mi szándékunktól. Az időnek nincs különösebb iránya: a múltból jön, és a jövő felé tart, mi pedig mindig a jelenben robogunk vele együtt. Vajon tudjuk, hogy merre száguldunk az idő vonatán? Az édeskevés, hogy a jövő felé. Hiszen mindannyiunk számára ott rejlik a láthatatlan jövő fátyla mögött éppúgy a mennyország, mint a pokol is.

Tisztázod magadban, hogy mi a célod, hová akarsz jutni, vagy csak vakon rohansz életed vonatán az ismeretlenbe? Ha visszanézel múltad irányába, mit látsz, mit olvasol ki tetteidből, viselkedésedből, hitedből, törekvéseidből, mindabból, ahogyan eddig éltél? Hogyan ítéled meg saját helyzetedet, a mennyország felé robogsz? Minden vonat a jövő felé rohan, de Jézus szerint széles az út, ami a pokolba vezet, sokan mennek rajta. Keskeny az út, ami a mennybe vezet, kevesen mennek rajta. A széles út, könnyen járható, a keskeny csak szenvedések árán.

A régi időkben, a vasút megindulása idején, egy ijedős hölgy utazásra szánta el magát. Egyszer csak elkezdett aggódni, amikor a vonat egyre sebesebben haladt. – Mi történik, ha a vonat ilyen sebességgel halad és veszély támad? – kérdezte a kalauzt – Akkor a vezető fékez. És ha a fék nem működik? – Akkor ott van még a vészfék. – És ha az is felmondja a szolgálatot? – Nos! – szólt a kalauz némi indulattal – akkor vagy a mennybe vagy a pokolba utazunk, ki hogyan érdemli. Ez a válasz a hölgyet természetesen nem tudta megnyugtatni. A vasúti alkalmazott azonban nagyon is fontos kérdésre tapintott rá és nem is rosszul.

Hogy hová visz életutunk, az attól függ, hogy mielőtt felszálltunk volna a vonatunkra rendeztük-e adósságainkat, tartozásainkat. Mondjuk, Amerikába sem telepedhetünk át simán, miközben Magyarországon tartozunk esetleg az államnak is, meg talán magánszemélyeknek is. A Mennybe sem mehetek úgy, hogy közben adósságom van a földön. A kérdés az, hogy bűneim, amelyek tartozást jelentenek, kiegyenlítést nyertek-e vagy nem. Mindaz a jó, amit meg kellett volna tennem, de én elmulasztottam, adósságként jelentkezik. Ehhez hasonlóan, amit nem szabad lett volna megtennem, de én megtettem, az is adósság, vagyis bűn. Adóssággal nem mehetek a Mennybe. Viszont az az életút, ami nem a Mennybe visz, az a pokol felé tart.

Ha biztosan akarsz célba jutni, akkor jó állomásra kell menned, és megfelelő vonatra kell szállnod. A jó állomásoknak ez a neve: Szentmise, gyóntatószék, szentáldozás, napi imádság, Bibliaolvasás, a szeretet, a másoknak való megbocsátás gyakorlása, Istennek tetsző élet. De még a jó állomáson is ki kell választani a megfelelő vonatot, mert a jó állomásról is indulnak a pokol felé vonatok. Ezeket a sátán indítja. Akiket nem tud eltéríteni a jótettektől, az imádságtól, azokat arra veszi rá, hogy hibátlan keresztény életükre, jóságukra legyenek büszkék, gőgösek, elbizakodottak, és nézzék le azokat, akik náluk sokkal kevésbé vallásosak. Ezeket az ördög ráveszi, hogy ne Istenben bizakodjanak, hanem a saját jótetteikben. Az ilyen keresztény élet, csak látszatra jó, de belül romlott. Ezt a képmutató vallásosságot ostorozta az Úr Jézus a farizeusoknál, amikor hasonlattal élve azt mondta róluk, hogy olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok; kívülről szépek, de belülről tele vagytok undoksággal, rothadással. Tehát nem elég a látszat kereszténység, a látszatjóság, a látszatszeretet, hiszen Isten belelát a szívünkbe és tudja, hogy kiben mi lakozik: kiben van meg az igazi alázat, és ki bízik egyedüli Megváltójában és nem önmaga jótetteiben, vallásgyakorlataiban.

Ha az összes imádságot, szentmisét, szentségeket, tehát mindent, ami a krisztusi életet táplálja bennünk, egyetlen képbe szeretnénk összesűríteni, akkor ezt a kereszt jelében tehetnénk meg. A kereszt jelével jelölt meg minket a pap, amikor megkeresztelkedtünk, a kereszt jelét rajzolja ránk, amikor a szentmise végén áldást ad, és a kereszt jelét tűzi a sírunkra, amikor majd eltemet. A jó állomás, ahonnan indulnunk kell a kereszt állomása. A Golgotáról kell indulnunk ebben az újesztendőben is, hiszen a kereszten rendezte minden adósságunkat Jézus Urunk.

A mennybe vivő út a Golgotán át, vagyis a szenvedéseken át vezet. Jézus mondta: Senki nem juthat az Atyához csak énáltalam. A szenvedés tesz érzékennyé arra, hogy hitben kezdjünk el élni, hittel kövessük Jézust. Jézus a kereszten törölte el bűnadósságunkat, mi pedig csak a keresztnél tehetjük le régi életünket, és ölthetjük magunkra az újat, a feltámadt Krisztusban.


Képen fent: Vannak, akik szent hivatásban kezdték az Újévet:  papszentelés Adventben Rómában

Az állomás már megvan: A Golgota hegyéről, a kereszt tövéből kell kiindulnunk, de melyik vonatra szálljunk? A vonatoknak különféle elnevezése van. Az egyikre ez van írva: otthoni munka, a másikra: iskola, tanulás, a következőre: munkahely, megint a másikra esküvő, kórház, szórakozás, sport és így tovább, ahová szoktál menni, ahová utad van. Az is egy képzeletbeli vonat, amikor este kimerülten „felszállsz” az ágyadra és elalszol. Utazol az álmok birodalmában.

Mindenekelőtt fontos, hogy jó állomáson szállj fel ezekre a vonatokra, és jó időben. Soha ne egy későbbi vonattal indulj, hanem azzal, amelyik időben ér oda, ahol időben kell ott lenned! Sokan nem mennek el a végállomásig, mert fárasztónak tartják, és egy lerövidített úton, egy másik állomáson szállnak fel. Nem a kereszttől indulnak el mindennapi munkájuk végzéséhez, az iskolába, esetleg rokoni látogatásra. Az ilyenek bűneikkel megterhelten, Krisztus nélkül, üres szívvel, igazi cél nélkül utazzák le az életüket. A nem a Golgotáról induló élet-vonatok soha nem mennek a menny felé! Azok egy darabig cél nélkül kóvályognak földi tájakon, de a pokolba érkeznek meg! Ha a Golgotán szálltál fel a munka vonatára, akkor nemcsak az a célod, hogy megkeressek 300000 Ft-ot, hanem az is, hogy lelkiismeretesen dolgozzak, jó kapcsolatot alakítsak ki a munkatársaimmal, türelemmel elviseljem a főnököm idegeskedéseit, ordibálásait, hogy Isten dicsőségére tegyek mindent. Ha a Kereszt állomásánál szállok fel a háztartás-vezetés vonatára, akkor nemcsak az lesz a célom, hogy tiszta lakással, jó étellel várjam haza családom tagjait, hogy aztán a képernyőt nézve egy jót szórakozhassak még lefekvés előtt. Ehelyett arra gondolok, hogy lefekvés előtt összeül a család minden tagja, olvasunk a Bibliából, ha valamit rosszul tettünk, megbánjuk, bocsánatot kérünk Istentől és egymástól, aztán hálát adunk a nap minden eseményéért, öröméért, szomorúságáért, és csak ezután szállunk fel az „álom-vonatra”.

Amilyen fontos, hogy jó állomásról szálljunk fel életünk vonatára, legalább olyan fontos, hogy jó vonatot válasszunk ki magunknak. Ez mindig azon múlik, hogy tudjuk-e, ismerjük-e a célt. Kevés az, ha megelégszünk földi célokkal, hiszen akkor nem a Mennyországig „váltjuk meg a menetjegyet”. Ha téged munkába menet csak a munka érdekel, hogy minél hamarabb túlessél rajta, és hogy minél többet keressél, akkor te csak a földön maradtál, és semmi közöd a mennyhez! Amikor magad elé állítod a célt, láss túl a földi célon, és nézz fel Istenre, az örök életre, az örök boldogságra, Jézusra, az Ő tanítására, példájára, és annak elérését, annak megvalósítását tűzd ki célul!

Minden földi ügyedben –hiszen ezekkel vagyunk megterhelve -, gondolj arra is, hogy távolabbi célokat is tűzz ki, amelyek Istenig nyúlnak. Csak így lesz az élet-vonatod mennybemenő vonattá! Ha megragadunk a puszta anyagnál, akkor a megsemmisülést választottuk, hiszen Jézus mondja: Az Ég és Föld elmúlnak… Ne elégedjünk meg mulandó dolgokkal, amikor az Isten örökkévalókkal akar megajándékozni!

Túrmezei Erzsébet: ELINDULNI A KERESZT ALÓL
Boldog titok: A Golgotán – kezdhetek el minden napot,
Megköszönve a meghálálhatatlan, – csodálatos áldozatot…
S akkor csupa fény lesz a reggelem, – minden úton ez a fény jár velem.
Hisz bűnteher és gondteher – lehull és ottmarad.
A szabadulást hirdető – krisztuskereszt alatt!
Szabad szívvel, kézzel indulhatok, – ha várnak rám az új feladatok.
Biztatóbb, szebb és boldogabb – új reggel lehet-e:
Elindulni, mint Isten – megváltott gyermeke,
Kinek szíve szeretetről dalol, – a Golgotáról, a kereszt alól.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

4 hozzászólás

 1. Krisztina

  Biztosan szép gondolatok ezek, de nagyon nagy feszültséggel töltenek el engem az ilyen írások. Sorolják hosszan mennyi minden kell, hogy az ember helyesen éljen, jó irányba haladjon, hogy mennybe jusson. Csupa feltétel, és én csak azt érzem, hogy nem felelek meg, ha ennyi mindent kell tennem, ennyire jónak kell lennem, soha nem lesz részem a világosságban. Csak aggódom a rámháruló nagy elvárásoktól. A világ is szorongat, terhek mindenfelől. Istennek is ekkora elvárása van tőlem? Fáradt vagyok, és félek. Baj-e, ha azt mondom, hogy ez az írás, csak sokasítja az Isten után vágyók, a békességet kívánó ember aggodalmait? Nem tudok megnyugodni csak akkor, ha azt mondom magamnak, bűnös ember vagyok, rengeteg a mulasztásom, néha már a törekvés is fáraszt, szükségem van az irgalmadra Mennyei Király! Ments meg engem, és segíts, mert számomra lehetetlen ezt a sok elvárást teljesíteni, csak Neked nincs Lehetetlen. Ments meg Jézus, te vezess, mert én gyenge vagyok! Nélküled minden napom, évem, az egész életem hiábavaló. Te élj bennem helyesen, és az ítélet napján add, hogy áldozatod által megmeneküljek!

  Válasz
  • Me

   Én is ugyanezt érzem amit leirtàl. Szinte fojtogató gondolatok, semmi bàtorítàs,Isten segítségébe és irànyítàsàba, irgalmàba vetett bizalom.
   Csupa vàdló hang ami békétlenség et hoz, hisz a vàdló a sàtàn. Gyümölcséről ismerszik meg a fa.

   Válasz
 2. Galántai Edith

  Hiszem, hogy a Szentlélek megvilágosító kegyelme által olvashatom (olvashattjuk) ezeket a figyelmeztetö és odafigyelö gondolatokat. Jó érzés töltött el, ezekkel a gondolatokkal kezdeni az Új Év elsö napját. Köszönöm.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.