RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<<< Kézirat a purgatóriumból, bevezetés

<< Ha tudná, mennyire javára válik a léleknek a szenvedés!

Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.

1882

Szeptember
Jézus sokat tett önért, és még többet tesz majd a jövőben, de válaszoljon kegyelmeire és legyen nagyon nagylelkű. Azok a lelkek, akik eljutottak arra a tökéletességre, amit Jézus tőlük kér, Szíve úrnői: semmit sem tagad meg tőlük. Amikor ide eljut, Jézus és ön egyek lesznek. Ugyanazok lesznek az érzéseik, ugyanazok a gondolataik, ugyanazok a vágyaik.

Legyen hát jó, igyekezzék nagy szentté lenni, hogy nagy dicsőséget szerezzen egyetlen Barátjának, aki várja a pillanatot, amikor eláraszthatja kegyelmeivel. Még nem törekszik rá eléggé, hogy ügyeljen lelkére és őrizze Jézusának isteni jelenlétét. Próbálkozzék, törekedjék, és sok segítséget fog kapni. Jézus csak egy kis jó szándékot vár öntől, s a többit ő végzi el.

Mondja magának mindennap: „Milyen lettem, mióta Jézus oly sok különleges kegyelemmel ajándékoz meg? Milyennek kellene lennem? Milyen lennék, ha mindig készségesen válaszoltam volna?” Javára válik lelkének, ha néhány percig elmélkedik e gondolatokról. Komolyan gondolja át; ez a Jóisten akarata, amiről beszéltem.

Azt is akarja, hogy komolyan dolgozzék tökéletesedésén, mivel sokaké múlik rajta. Jézus annyira szereti önt, hogy el akarja halmozni válogatott kegyelmeivel, különleges ajándékaival, amelyeket csak bizalmas barátainak szokott megadni. Imáival és áldozataival siettesse a boldog pillanatot, amely tanúja lesz az isteni egyesülésnek, melyet Jézus kíván az ön lelkével. Ismerje el ezen isteni Barát előtt nagy méltatlanságát, mélységes nyomorúságát, és engedje, hogy ő cselekedjék.

Szeretetének sajátossága, hogy a legnyomorultabbakat teszi gazdaggá. Akkor még inkább megnyilvánul jósága. Ó, nagyon szeresse Jézust! Bármi elképzelhetőnél erősebben ragaszkodjék hozzá. Ragaszkodjék szíve minden erejével, hogy egyedül az ő szent szerelméért éljen! Jézus szeretetéért szeressen mindenkit, akivel együtt él és akivel kapcsolatban áll. Merje magát odaadni értük kedvességben, imádságban, önmegtagadásban, figyelmességben. Minél jobban szereti egy lélek Jézust, annál jobban szereti embertársait.

Október 30.
Folyton panaszkodik, mert – mint mondja – olyan szeretne lenni, mint mindenki más; csakhogy még nem végzett velem! Addig kell hallgatnia, amíg a Jóisten kívánja. Tegyen, amit csak akar, nekem még sok mondanivalóm van, és ezeket meg fogja tudni. Lehet, hogy belátóbb lesz ezzel kapcsolatban?

December 25.
Ne szomorkodjék, hogy még nem vagyok a mennyben. Igaz, amit mondtam: „aznap fogok oda belépni, amikor ön eljut arra a tökéletességre, amit Isten öntől vár.” Ne higgye azonban, hogy egy pillanat alatt eljut a magas fokú tökéletességre, amelyre Jézus hívja.

A tökéletességnek sokféle fokozata van, és öntől nem a legalsót várják. Tudja, hogy Jézus szereti önt, noha lelke messze van attól az állapottól, amilyennek látni szeretné. E drága Barát tudja: csodára volna szükség ahhoz, hogy bizonyos lelkek eljussanak a tőlük elvárt tökéletes állapotba, és ezt a csodát nem akarja megtenni. Apránként kell végigjárni ezt az utat, amely sokszor oly nehéz az emberi természet számára.

Hogy elérje a célt, amit Jézus öntől kíván, egészen meg kell halnia önmaga számára, hogy ne legyen többé se akarata, se önszeretete. Még nem ért célba. Ha tehát valaki alaptalanul vádolja, ha olyan szándékot tulajdonítanak önnek, ami nincs is (jól tudja, miről beszélek), nos, ne zavarja az ilyesmi! A Jóisten engedi meg, mégpedig azért, hogy lehetőséget adjon az önmegtagadásra és arra, hogy egyedül hozzá ragaszkodjék. Azt akarja, hogy eljusson arra a pontra, ahol semmi sem zavarja lelke nyugalmát: bánatok, örömök, nehézségek mind közömbösen hagyják.

Egyedül ő akarja – jól figyeljen – birtokolni minden lelki képességét, teljesíteni minden kívánságát, egészen betölteni szívét és mindenben mindene lenni; ez pedig, higgye el, nem egyetlen nap műve. Nem, ön nem túlzottan lágyszívű! Bizonyos esetekben jobb engedni, mint felülkerekedni. Ajánlok egy módszert, amellyel Jézus kívánsága szerint járhat el. Mielőtt tanácsot adna valakinek vagy megérdemelt szemrehányást tenne tanítványának vagy másnak, vonuljon magába egy pillanatra, majd képzelje magát az illető helyzetébe, és úgy viselkedjék vele, amint szeretné, hogy hasonló esetben önnel szemben viselkedjenek. Ez tetszeni fog Jézusnak.

Rózsafüzér a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ígéretekkel

>> A Jóisten ad mindent, ami történik

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.