RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

“Kerestem valakit, aki vigasztal engem, és találtam egyet”
Krisztus Urunk 15 titkos szenvedését a Klarisszák-rendjéből való Mária Magdolnának nyilatkoztatta ki. Mária Magdolna nővér  áhítatos és Istenszerető apáca volt, szentség hírében halt meg Rómában, ahol boldoggá avatták. A nővér forrón kérte Jézust, hogy jobban megismerhesse titkos szenvedéseit, ezért az Úr megjelent előtte és teljesítette kívánságát: feltárta előtte földi élete utolsó éjszakáját.

Ismertette vele azt a 15 titkos szenvedést, melyeket elfogatása éjjelén, majd a börtönben és végül halála előtt szenvedett el. 

Krisztus Urunk így szólt hozzá:

A zsidók engem a legrosszabb embernek tartottak, aki akkoriban a földön élt.
Ezért:

1. Kötéllel átkötötték a lábamat és a lépcsőn lerángattak egy tisztátalan, bűzös pincébe.

2. Valamennyi ruhámat letépték rólam és testemet hegyes vasakkal összeszurkálták.

3. Testem köré kötelet kötöttek és a pince padlóján ide-oda huzigáltak.

4. Derekam köré tekert kötéllel egy gerendához fűztek és függni hagytak, amíg kicsúsztam belőle és leestem, ekkor fájdalmamban véres könnyeket sírtam.

5. Kikötöttek egy oszlophoz, és testemet különböző fegyverekkel szurkálták, égő parazsat szórtak sebekkel teli testemre és fáklyákkal égettek. Kövekkel dobáltak.

6. Görbe hegyű árakkal és hegyes vasakkal szurtak át, még bőrt, és húst is téptek le a testemről, az ereimről.

7. kikötöttek egy oszlophoz, és izzó vastáblára állítottak.

8. Tövissel koronáztak meg és szememet a legtisztátalanabb kendővel kötötték be.

9. Olyan székre ültettek le, amely kiálló hegyes szögekkel volt tele, ezek mélyen a testembe fúródtak.

10. Sebeimbe olvasztott ólmot és szurkot öntöttek.

11. Kínszenvedtetésem és megcsúfoltatásom fokozására tűket és szegeket szurkáltak kitépett szakállam sebhelyeibe.

12. Egy keresztre dobtak, amelyhez olyan erősen és szorosan kötöttek, hogy alig tudtam lélegezni.

13. Fejemre hágtak, az egyik a mellkasomra állt és átszúrta nyelvemet tövissel.

14. A legundorítóbb váladékot öntötték a szájamba.

15. A legcsúnyább szavakkal és kifejezésekkel illettek. Kezemet hátra kötötték és sűrű ütlegelések között vezettek ki a fogházból, állandóan vesszőztetve.

Azután mondá Krisztus:” Szeretett leányom, az az Én óhajom, hogy ezen 15 titkos szenvedésemet és fájdalmamat másoknak is elmondjad, hogy szemlélve és tisztelve legyenek.”

Aki naponta egyet felajánl ismeretlen szenvedéseimből és elmondja a következő imát, azt az ítélet napján örök hűséggel jutalmazom.

A rózsafűzéren egy Miatyánkot és öt Üdvözlégyet kell elimádkozni a következő titkokkal:
“Aki irgalmas isteni szeretetből, megváltásunkért alázatos megadással kínoztatta és megostoroztatta magát, Vele és általa a Fölséges Örök Atya szent akaratát teljesítve. Hála és imádás érte.

Ezt az ájtatosságot XII. Kelemen pápa (1730-1740) elismerte és ajánlotta. 

Ó irgalom, ó kegyelem, add Uram, hogy többé ne cselekedjem, többé ne cselekedjük, a két Szentséges Szívet többé fájdalommal ne telítsük, mindörökké örvendeztessük. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Anyánk, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Ámen.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.