RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg a szentmiséken, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Újabban pedig hozzáteszi: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”

A hamu az elmúlás jelképe. Eleinte a hamuval való megszórás csak nyilvános bűnbánók szertartása volt. Az idők során ez a szokás átalakult, majd a XII. századtól az egyházi szertartás része lett, amelyet még 1091-ben rendelt el II. Orbán pápa.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki. A Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki.

Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában.

Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak.

Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a péntekenkénti keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.

Böjti lepel (lat. velum quadragesimale):
1. selyem vagy vászonlepel az oltár eltakarására. Kezdetben a szentélyrekesztő előtt v. fölött az egész szentélyt v. csak az oltárt takarta hamvazószerdától nagyszombatig. Középen függönyszerűen szétnyílt. A passió jeleneteit vagy a szenvedés eszközeit hímezték, illetve festették rá. Használata 1000 körül már bizonyítható. A 14-15. sz.: az egész nyugati egyházban elterjedt, a 17. sz.: még előfordult.

2. viola színű kendő feszületek eltakarására feketevasárnaptól nagypéntekig, a képekére nagyszombatig. A 9. sz. óta használatos. Több magyarázata van: a régi szakértők szerint azért takarják el a képeket, hogy ne vonják el a figyelmet a böjtről és a szenvedésről; mások szerint a román korpuszok dicsőségesen uralkodó Krisztusát takarták el, hogy a szenvedő Krisztusra irányítsák a figyelmet; ismét mások szerint a nagy nyilvános vezeklések maradványáról van szó. A nyilvános vezeklés korában ugyanis a hamvazás után a vezeklőket a templom előterébe vitték, hogy ne lássák a liturgiát. Amikor már az egész hívő közösség hamvazkodott, előlük a nagy böjti lepellel fedték el az oltárt, később már csak a képeket és feszületeket.

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.