RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

NAGYSZOMBAT

Nagyszombat a csendes szomorúság és az önkéntes böjt napja.

Hitvallásunk következő soraira emlékezünk: „Hiszek Jézus Krisztusban … aki alászállt a poklokra.”

Ez az egyetlen nap az évben, amikor semmilyen liturgikus szertartás nem történik a templomokban. Mégpedig azért mert most arra emlékezünk, hogy Jézus a sírban feküdt. A liturgia nélküli nap az Egyház gyászának is a napja.

Ilyenkor szokás a virrasztás az úgynevezett „szentsírnál”, amely Jézus Krisztus szenvedésének és halálának emlékhelye. Sok helyen a halott Krisztus szobrát helyezik bele, van ahol, feszületet. Az Oltáriszentséget azonban nem helyezzük a Szentsírba, mert az Oltáriszentség az élő Krisztus. Nem ünnepelhetjük egyszerre az élő Krisztust és gyászolhatjuk a halottat. Nem ugyanazon a helyen.

Nagyszombaton, már este elkezdődnek a szertartások, mégpedig napnyugta után, és az éjszakába nyúlnak. Ezek a szertartások már nem Nagyszombathoz, hanem Húsvéthoz kapcsolódnak. Ezért a nevük is az: Virrasztás a szent éjszakában. A keresztény emberek virrasztása nem a halott siratásával, hanem az Isten szavának hallgatásával telik el. A mai napon együtt ünnepeljük az ó és újszövetségi Húsvétot. A húsvéti virrasztás a keresztény liturgia csúcsa.

Fényünnepséggel kezdődik, a pap az előre elkészített tűzhöz vonul, a Krisztust jelképező Húsvéti Gyertyával és megszenteli a tüzet, majd körmenetben beviszi a meggyújtott Gyertyát a templomba, jelképezve, hogy Krisztus, a Világ Világossága legyőzte a bűn sötétségét. Háromszor énekli: Krisztus világossága!, és mi háromszor feleljük: Istennek legyen hála! A templomba érve a Húsvéti Öröméneket énekli el a pap. Ebben az énekben össze van foglalva mindaz, amit Húsvétkor ünneplünk, egészen az Ószövetségtől kezdve. Azért örömének, mert így kezdődik: Az égben ujjongva zengjen az angyalok hatalmas kórusa, és énekeljenek Isten csodálatos művei, fölséges nagy Királyunk győzelmét, kürtök hangja áldva áldja…” – vagyis az Isten jósága fölötti örömünket fejezi ki.

Az örömének után igeliturgia kezdődik, kilenc ószövetségi és két újszövetségi olvasmányt olvasunk fel. Az ószövetségi olvasmányok legfontosabbja az a rész, ami arról beszél, hogy Isten hogyan mentette meg választott népét az egyiptomi fogságból. Vagyis az első Húsvét elbeszélése.

Az ószövetségi olvasmányok után a pap feláll, és énekli: „Dicsőség a magasságban Istennek…” és erre a diadalmas hívó szóra ismét megszólalnak a harangok, és felzúg az orgona, minden Isten dicsőségét hirdeti. Majd a szentleckét hallgatjuk meg, ami után végre ismét Alleluját éneklünk. Az Alleluja szó jelentése: Dicsőség legyen Istennek. Ezután pedig az evangéliumot hallgatjuk meg. A keresztség liturgiája következik, amelyben a keresztvizet áldja meg a pap és megújítjuk keresztségi fogadalmainkat. Az ókeresztény korban ilyenkor keresztelték meg azokat, akik felkészültek arra, hogy Jézus tanúiként éljenek a világban. Ezután az Eucharisztia liturgiája következik, amely már a rendes szentmise. Isten népe, újjá születve a keresztségben, hálatelt szívvel mutatja be az áldozatot az ég Urának.

A Húsvéti vigília szentmiséjét követi a feltámadási körmenet, örömünket az egész világnak megmutatjuk, amikor kivisszük az Oltáriszentséget az utcára, mintegy megmutatva azt, hogy ez az a feltámadott Úr, akiben mi hiszünk. A feltámadási körmenetet szokták még a Húsvét vasárnapi nagymise után is tartani. „A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene!
Tollas Tibor:
Hozsanna húsvét

Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rám tekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallósodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. –
Hozsanna Néked Jézusom!

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.