RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A Szentatya április 16-án ünnepli 85. születésnapját. Magas rangú vendégek látogatása várható a Vatikánban: a Német Püspöki Konferencia elnöke, Robert Zollitsch érsek; a hét bajorországi egyházmegye püspöke, továbbá a bajor miniszterelnök, Horst Seehofer is jelezte szándékát, hogy személyesen szeretnék köszönteni a pápát. Georg Ratzinger már az elmúlt pénteken találkozott fivérével Rómában.
.
Joseph Alois Ratzinger 1927. április 16-án, nagyszombaton született a bajországi Marktl am Inn-ben. Hívő szülei még aznap megkereszteltették. „Egész életemre meghatározó jelentőségű eseménynek tartom, hogy az újonnan szentelt víz első kereszteltje lehettem” – fogalmaz önéletírásában.

Gyermekkorát az osztrák határ közelében, Salzburgtól 30 kilométerre fekvő Traunsteinben töltötte. Itt kezdett latinul és görögül tanulni, s 1939-ben beiratkozott a kisszemináriumba.
.
A család a nemzetiszocialista rendszerrel szembeni ellenszenve ellenére Josephet és testvérét tizennegyedik életévük betöltése után besorozták a Hitlerjugendbe. Ratzingert 16 éves korában a légelhárítókhoz, Münchenbe, később Magyarországra vezényelték. A hadseregből dezertált, rövid időre hadifogságba esett, majd 1945 júniusában bátyjával, Georggal együtt hazatért, és mindketten folytatták tanulmányaikat a papi szemináriumban. 1946 és 1951 között filozófiát és teológiát tanult a freisingi főiskolán és a Müncheni Egyetemen.

1951. június 29-én, huszonnégy éves korában – fivérével, Georggal, és negyvenkét fiatallal együtt – szentelte pappá Michael von Faulhaber bíboros, München és Freising érseke, aki a Harmadik Birodalom idején a hitleri rezsim legbátrabb kritikusának számított. 

1953-ban Isten népe és háza Szent Ágoston egyháztanában című disszertációjával teológiai doktorátusi címet szerzett, majd Szent Bonaventura történetteológiájáról írt dolgozatával habilitált.

1962 és 1965 között a kölni érsek teológiai tanácsadójaként részt vett a II. Vatikáni Zsinaton. 

Professzori kinevezését követően a bonni, a münsteri, majd a tübingeni egyetemen tanított. Dogmatikát és dogmatörténetet tanított Freisingben, Bonnban, Münsterben, Tübingenben, Regensburgban. 1972-ben megalapította a Communio című katolikus folyóiratot. VI. Pál pápa 1977-ben München érsekévé nevezte ki, ugyanezen év júniusában bíborossá kreálta. 1981-ben II. János Pál pápa az egyházi tanítóhivatal, a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki; 24 éven át vezette rendkívüli szigorral az egyik legbefolyásosabb vatikáni szervezetet. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is volt.

1982-ben lemondott a müncheni érseki tisztségről, 1993-ban Velletri-Segni püspök-bíborosa lett. 2002 novemberétől pápává választásáig a bíborosi kollégium dékánja, Ostia püspök-bíborosa volt.

1986 és 1992 között ellátta a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit, ő terjesztette II. János Pál pápa elé a több mint 900 oldalas Új Katekizmust. 2004-ben ugyancsak az ő vezetésével készült el az Új Katekizmus mindössze 150 oldalas rövidítése, az egyszerű és világos formában megfogalmazott hittani összefoglaló.

Hetvenötödik életévének betöltése után az egyházjog értelmében be kellett nyújtania lemondási kérelmét, ám II. János Pál pápa – élve a prorogatio, azaz a meghosszabbítás jogával – hivatalában tartotta egyik legfőbb tanácsadóját. Ratzinger bíborost még abban az évben megválasztották a bíborosok dékánjának, így a katolikus egyházi hierarchia második emberévé lépett elő, az egyetlen bíborossá, aki jogosult volt a pápához való állandó bejárásra, és aki felelős lett a pápaválasztás levezetéséért is.

A bíborosi testület 2005. április 19-én választotta pápává, II. János Pál utódjául. Ő a nyolcadik német pápa, és a 265. az egyházfők sorában. Már hét éve a Katolikus Egyház feje. 85 évvel ő az ötödik legidősebb pápa az újkorban, XIII. Leót (1878–1903), XII. Kelement (1730–1740), X. Kelement (1670–1676) és IX. Piuszt (1846–1878) követve a sorban.

Pápaként a XVI. Benedek nevet vette fel: Nursiai Szent Benedek rendalapító, Európa védőszentje példáját követve, s XV. Benedek nyomdokait kívánva folytatni, akit a béke pápájának is hívnak. Jelmondata: „Cooperatores veritatis” (Az igazság segítőtársai).

Elődjéhez, II. János Pál pápához hasonlóan támogatja a kötelező papi cölibátus intézményét, ellenzi a nők pappá szentelhetőségét, a mesterséges születésszabályozást, a homoszexuális párkapcsolatok polgári elismerését, az abortuszt és az eutanáziát.

Első enciklikáját – Deus caritas est – 2006. január 25-én mutatták be a Vatikánban. Második, Spe salvi kezdetű enciklikáját 2007. november 30-án írta alá, és még aznap nyilvánosságra hozták. 2009 júliusában jelent meg harmadik, Caritas in veritate kezdetű, szociális enciklikája.

Pápai címere hasonlít az érseki megbízatása alatt használt címerre: a medve Freising város címeréből eredeztethető, a koronázott mór férfi a München-Freising-i érsekség címeréből származik; alul egy Jakab-kagyló szerepel. E kagylót viselik a zarándokok; a kagyló a regensburgi St. Jacob kolostor címerében található, ahol Joseph Ratzinger papként szolgált.
.
XVI. Benedek ismét bevezette a hagyományos pápai sapka, a Camauro viseletét.

Személyes ismerősei szerint kedves, sőt félénk ember. Hat nyelven beszél, további négyen olvas és ért. Képzett zongorajátékos, különösen Mozartot és Beethovent kedveli.

 

Forrás: Vatikáni Rádió, MTI

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.