RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<<  Istenanya követése:A bűntől való irtózat – Ösztönző a jóra

Részlet az Istenanya követése c. könyvből:

417. Amit tettem, hittel tettem. – Tégy te is eszerint!

418. Határtalan bizalommal voltam Isten iránt, nem kételkedtem a Gondviselésben, mindenben a hit és a teljes átadottság vezérelt, még a Kereszt alatt is!

419. Azért neveznek engem a Hit-, Remény- és Szeretet Anyjának, mert én szültem e hármas erény megtestesítőjét.

420. Én, az Eretnekség Megrontója kérlek, figyelj a pápára és kövesd az Evangéliumot!

421. Nem ingadozik hitében az, aki Isten Igéje mellett állhatatosan kitart és nem akar mindent „érteni”!

422. Gyermekem! Csupán a hit teszi érzékelhetővé számodra Isten folytonos munkálkodását életedben.

423. Tarts ki a hitben szilárdan, mert sok szorongatás leküzdése árán lehet csak bejutni Isten Országába.

424. Elsősorban ne az eszed szerint cselekedj, mert az még a világ kisebb dolgait sem képes felfogni!

425. Aki örömét leli Isten törvényében és útmutatásában, az parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.

426. A hitben nem az értelem a meghatározó, épp ellenkezőleg; az értelem csupán hozzájárul a hitbéli elvárások megvalósításához.

427. Hited révén, Jézus által juthatsz azon kegyelmekhez – mely által reményed és szereteted kiteljesedik –, hogy az isteni dicsőség részese lehess.

428. A túlságos kíváncsiság már sokakat terelt ingoványos talajra, tévedésbe vagy hitevesztésbe.

429. Nem következetes dolog azzal érvelned, hogy ‘minek is hinnéd azt amit nem értesz’, hiszen számtalan világi dolgot – mások puszta állítása nyomán is elhittél –, jóllehet sohasem értetted.

430. A mennyei dolgok messze felülmúlják az emberi értelmet. Ámde, miként lehetnének azok Isten fönséges titkai, ha azt egy teremtmény is fölfoghatná?!

431. Gyermekem! Lélekpróbáló idők jöhetnek és tudd, hogy aki nem marad hű a pápához, az nem marad meg a hitben és igazságban! Imádkozd a rózsafüzért!

432. Magadat soha nem ismerheted meg igazán mindaddig, amíg nem igyekszel megismerni Istent!

433. Az alázatos lélek nem gyötrődik kétkedőn amiatt, hogy ez vagy az miként lehetséges, hanem egyszerűen csak hisz! – Kérd a Szentlelket!

434. A hit a múlandó idő világossága, melynek fényénél olyan igazságok tárulnak fel, amelyeket sem az ész, sem az érzékek föl nem ismernének.

435. A hit addig tart, amíg nem válik bizonyossággá!

436. Az Isten országa nem „eszem-iszom”, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.

437. Barátaid ne legyenek hitellenes emberek, mert az ilyenek az ördög fiai és te nem tudhatod, hogy mikor szól általuk a kísértő „baráti hangon”!

438. A lelkedben őrzött tiszta hit világossága, bevilágítja számodra a szorongatás sötét óráit!

439. Gyermekem ne feledd, az istenes, őszinte lélekkel szemben meghiúsulnak az ördög ravaszságai.

440. Először hitben kell kapcsolatot teremteni Istennel, és csak azután keresheted az értelem bizonyítékait!

441. Ne töprengj a kétkedés ‘csavaros’ érvein, mert hű az Isten, és egyenes a saját Szavához.

442. Szívemnek fájó, ha egyesek fennhangon hirdetik, hogy szóltam nekik! Holott, ha valóban indítást kaptak volna tőlem azt is tudnák, hogy nem másoknak, de nekik kell üzenetemet megszívlelniük, a kéréseimet pap fiaim tudtával alázattal és csendben, teljesíteniük!

443. Akinek igaz hite van, az minden bűnt és hamisságot utál és útmutatást az Evangéliumban keres.

444. Aki hiszi a mindenütt jelenlévő Istent, az egyenes lelkű, és nem tesz olyasmit amivel megbánthatja!

445. Imádkozz, hogy meg ne fogyatkozzon az Isten kegyelmével rád bízott hit! Tarts ki és győzni fogsz! Kövess engem!

>> Remény és bizalom – A szomorúságban támasz

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.