RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

10 DOLOG, AMI MIATT EREDMÉNYTELEN LEHET AZ IMÁD

1. Ha úgy imádkozol, hogy még nem ismerted meg Istent Jézus Krisztus által
János 14:6 – „Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”

2. Ha bűnnel terhelt, megtéretlen szívvel imádkozol
Zsoltárok 66:18,19 – „Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára.”

3. Ha magamutogatásból imádkozol
Máté 6:5 – „És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.”

4. Ha üres szavakat ismételgetve imádkozol
Máté 67,8 – „És amikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.”

5. Ha nem imádkozol
Jakab 4:2 – „És nincsen semmitek, mert nem kéritek.”

6. Ha gonosz vágyakkal teli szívvel imádkozol
Jakab 4:3 – „Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.”

7. Ha úgy imádkozol, hogy közben rosszul bánsz a társaddal
1 Péter 3:7 – „A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.”

8. Ha úgy imádkozol, hogy közben megfeledkezel a szegényekről
Példabeszédek 21:13 – „Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik.”

9. Ha úgy imádkozol, hogy közben keserűség van a szívedben valaki iránt
Márk 11:25,26 – „És amikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valakai ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

10. Ha hitetlen szívvel imádkozol
Jakab 1:6-8 – „De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.”

10 DOLOG, MELYEK EREDMÉNYESÉ TESZIK AZ IMÁDSÁGOT

1. Ha úgy imádkozol, hogy kérsz, keresel, és zörgetsz
Máté 7:7,8,11 – „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ha azért ti gonsoz létetekre tudtok jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?”

2. Ha hittel imádkozol
Márk 11:24 – „Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek.”

3. Ha titokban imádkozol
Máté 6,6 – „Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.”

4. Ha Isten Akarata szerint imádkozol
1 János 5:14 – „És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő Akarata szerint, meghallgat minket.”

5. Ha Jézus nevében imádkozol
János 14:13,14 – „Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”

6. Ha más hívőkkel egyetértésben imádkozol
Máté 18:19,20 – „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

7. Ha böjtöléssel imádkozol
Apostolok cselekedetei 14:23 – „Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel együtt ajánlották őket az Úrnak, Akiben hittek.”

8. Ha engedelmes szívvel imádkozol
1 János 3:21,22 – „Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.”

9. Ha úgy imádkozol, hogy megmaradsz Krisztusban és az Ő Igéjében
János 15:7 – „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.”

10. Ha úgy imádkozol, hogy gyönyörködsz az Úrban
Zsoltárok 15:7 – „Gyönyörködjél az úrban, és megadja szíved kéréseit.”

AZ IMÁDSÁG ZÁRAINAK ÉS KULCSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA:
1. Megfelelő kapcsolatban kell lenned Istennel
2. Megfelelő kapcsolatban kell lenned másokkal
3. A szívednek megfelelő állapotban kell lennie

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

2 hozzászólás

  1. énispista

    Nem mi akarjuk Őt irányítani, hanem Ő bennünket. Hisz azért küldte az Ő Igéjét, azért adta nekünk a Bibliát, hogy Őt követve tegyünk minden dolgunkat. Mert Ő az Út , az Igazság és az Élet, és csak általa mehetünk az Atyához. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az Úr Jézus nevében kérjünk: János 16:23-24.

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.