RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Dicsőítünk Téged, Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked országunkért, mert Te éppen itt, ezen a helyen áldasz meg minket: azon a földön, amelyet
Te adtál nekünk (MTörv 28,8).

Most rendelésed szerint imádkozunk és könyörgünk minden emberért, különösen a nép vezetőiért, az elöljárókért, mindazokért, akiknek hatalmuk van felettünk, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez kedves a Te szemedben, mert azt akarod, hogy Egyházad békében, üldöztetés és félelem nélkül, szabadon hirdethesse nevedet, s így minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson (1Tim 2,1-4).

Uram, Te azt mondod, boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr (Zsolt 33,12). Hisszük és valljuk, hogy Magyarországnak Te vagy az Ura, Istene: kérjük, add meg minél több honfitársunknak, hogy őbennük is valósággá váljék a Te uralmad! Ezért tégy minket alkalmassá és készségessé az örömhír hirdetésére, hogy sokan meghallják hívásodat, így alkalmuk legyen elfogadni Téged Uruknak, és sokasodjon a hívők száma! (ApCsel 6,7).

A Te szavad alapján hisszük, hogy vezetőink szíve a Te kezedben van, és ahová akarod, oda irányítod (Péld 21,1). Köszönjük, hogy a mi boldogulásunk érdekében ilyen kivételes, szerető figyelemmel fordulsz feléjük. Kérünk, adj ennek az országnak olyan vezetőket, akik hajlanak
is elfogadni akaratodat, akik döntéseiket a Te szent irányításoddal hozzák meg, akiknek szemében utálatos a gonoszság, mert az igazságosság adja trónjuk szilárdságát (Péld 16,12).

Kérünk, tedd meg, hogy ellenségeink – a fásultság, a dologtalanság, a közöny, a szétszórtság, a reménytelenség, a depresszió, a jövőtlen gondolkodás, a szeretetlenség – meghátráljanak, elessenek, eltűnjenek színed elől és népünk köréből (Zsolt 9,4).

Dicsőítünk, Urunk, mert meghallgatod és megválaszolod imáinkat, amelyeket egy akarattal és a Te biztos, kinyilatkoztatott ígéreteidre támaszkodva terjesztünk eléd. Köszönjük, hogy megáldasz minket jókedvvel, bőséggel: mert előbb van a jókedv, a lendület, lelkesedés, a hit, a bizakodás, az odaszánás – és utána jön a bőség. Hozz reánk víg esztendőt, Istenünk!
Legyen meg a Te akaratod Magyarországon! ÁMEN

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

17 hozzászólás

 1. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Kérünk titeket Európa szent arkangyalait és különösen Szent Mihály ,Szent Ráfáel,Szent Gabriel Arkangyalokat,könyörögjetek érettünk az egy örök és igaz Atyai Úr Istenünkhöz az egészvilág megmentéséért.Amen.

  Válasz
 2. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Most tegyem fel a csúnya és tapintatlan kérdést?
  _Mi most már tudjuk miért maradt az eu csillagzászló közepe üres?
  Reméllem sosem fogjuk megtudni.
  Mégcsunyább gondolat:-
  Lehet hogy a betelepedő idegenek” majd erőszakosan a nemkívánatos elemek hangolása nyomán megtöltik majd az eu zászlaját az ő; ővéi idegen szimbólumaival?
  Vagy eleve már így lett megtervezgetve a kezdetektől fogva?És ez lesz a következő lépés?
  A jövő mald megmondja milyen hiányzó szimbólum kerül a megujuló eu és zászlója közepébe.
  Istenünk segíts!

  Válasz
 3. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Bocsánat elírtam:A jó szimbólumok jelek a jóra a rossz szimbólumok és rossz,gonosz jelek a rosszra a gonoszra hangolják az emberi lelkek rezgéseit és érzéseit.

  Válasz
 4. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Gondoljanak csak rá mikor diákként történelem órán 2.világháborút tanulmányozva bemutató filmekben a hitleri faszista horogkeresztes zászlókat megláttuk egyesek lelkét félelem járta át belegondolva a háború borzalmaiba.Hitler a nagy antikrisztus még ezen is túl tett értett a szeánsok ördögi varázsigék sátáni praktikájához és ráadásul az ősszes hitleri zászlót hozzá érintetett az ő hadvezéri fő zászlójához.
  Tehát tudott a jó és a rossz szimbólumok jelek kisugárzó és emberi lelket “finomhangolló” erejéről.
  Tehát most döbbenjetek csak rá, a jó szimbólumok jóra hangolnak a rossz szimbólumok pedig a rosszra és a gonoszra hangolják az emberi lelkek rezéseit.Függetlenül attól hogy ateista vagy Istenhívő vagy sátánhívő az illető emberi személy.Ugye nem gondoltátok volna?

  Válasz
 5. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Kérünk Istenünk add tudtára az eu vezető politikai vezíreinek,hogy ráébredjenek a szimbólumok jelek “kisugárzó ” erejére az ellenséges nemzetek felé.Mert habár nem kötelező valásos ideológiát szemléletben éllni és más vallások meggyőződése véget nem lehetett a madonát vagy a kereszt szimbólumát az eu csillagzászló közepébe betenni de az alfa a hal és az Ómega görög betűit már lehetséges volna.Mert ezek is kisugározzák ellenség felé a vallási erőt hitet,reményt,szeretetet,vallási meggyőződést mert mindenki használja.De igy együtt a 3 jelenti:Krisztus Jézus aki a kezdet és vég hallal és kenyérrel lakatta jól,s vendégelte meg a több ezres tömeget mikoron a nyolc boldogságot tanította nekik.Mert Jézus nagy tanító.Hiszen az emberiségnek nemcsak nagy politikusokra de nagy tanítókra is szükség vagyon.Ámen.

  Válasz
 6. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  IMA EURÓPÁÉRT:
  Urunk,Mi Atyánk szent Istenünk!Mélységes bizalommal kérünk Téged,hogy végezd el az emberi szivekben lelkekben kegyelmi munkálataidat és küldd el teljes erődből a szentLelkedet az Isteni bölcsesség szent lelkét az egész földre,hogy minden ember szívét és lelkét átjárja,hogy elkerülhessük a csúfos bukást!A szent Mihály arkangyalodat az ő teljes angyali seregével pedig azért hogy elbuktassák a sátáni gonosz lelkeket és visszataszítsák a pokol legbensejébe örökre bezárassanak a te Isteni szent erőd álltal.Szent Ráfáel arkanygyal és seregét hogy kiszelektálják a migráns áradatból a “nemkívánatos emberi elemeket” akik az emberek üdvösségének gátjai. Gondviselő Atyánk kérünk védd meg a “szétmosástól ” a földi nemzeteket, országokat, hogy továbbra is egymást erősíthessük,szolgálhassuk,építhessük a te Isteni bölcsességed útmutatása álltal.Amen. Urunk Istenünk segíts!!!

  Válasz
 7. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Kérünk Istenünk!Első szent Királyunk és szentjeid közbenjárására hallgasd meg kérő imáinkat!

  Add,hogy Szentlelked megvilágosító kegyelmei álltal az emberek elhadják a hazugságos,hamis útjaikat és rátérjenek az igazság,a szeretet,a kiengesztelődés útjaira.Hogy felismerjék,hogy minden cselekedetüknek irányt mutató következménye van.Hogy a jó dolgok a szeretet útjai,vonzzani fogják az a jó dolgokat,s jókat, és taszítani a rossz dolgokat, a rosszat és ezálltal tudhatunk csak rátérni a bővelkedés és az Isten álldás útjaira.A lelki öröm,béke,a szeretet útjaira. Amen.

  Hiszen aki másnak nem ás vermet,nem készít rosszat,az joggal tarthat igényt Isten álldásaira.És bírni is fogja az, az Isten álldásait,
  álldásainak bőségét.

  Válasz
 8. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ti is Magyar hazán első és egyben az utolsó szent királyai:Szent István,és Szent László Király és Szent Imre Herceg,vég nélkül könyörögjetek Magyar hazánk állandó védelméért és oltalmáért és
  szenté vállásáért!
  Könyörögjetek,mert bűneink és gyarlóságaink számtalan sokassága
  melett ha szenté is nem vállunk,akkor elveszünk mindnyájan!
  És erősísd meg újra Szent István Király szent Koronánk egységét,
  hatalmát,s erejét!Magyar nemzetünk suverenitását az egész világon!
  Hiszen szent örökséged révén megadatott,és jogunkat formáltad hozzája országlásod idején.Amen.

  Válasz
 9. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ezen nagy erejű imájához az az igéret fűződik akik azt imádkozzák
  mindig bizalommal,hogy az apokalipszis idejében megmenekülnek az első három lovas álltal okozott csapásoktól.

  Aztán ki tudja még hány és hány Istencsapástól menekültünk meg ez idáig a szüntelen állandó engesztelések álltal ,melyek Istenünk égi trónja elé szállanak minként az áldozati oltárról fölfelé szálló szentelt tömjénfüst.
  Istennek légyen hálla mindenért.Amen…

  Válasz
 10. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ez volt a mi szent Kalkuttai Teréz Anyánk utolsó imája itt a földön,az
  elszenderedésének,halálának pillanata előtt.

  Válasz
 11. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Engedd,hogy a Béke töltse be a mi sziveinket,a mi világunkat, a világmindenséget!
  A Te Szent Isteni Békédet!
  BÉKE, BÉKE, BÉKE,
  ÁMEN.

  Válasz
 12. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Végezetül halld meg Istenünk a mi ajkainkról is annak a szentnek az imáját a Kalkuttai Teréz anyáét,aki a világ megvetettjeit a szegényeket a betegeket és az árvákat vette gondozásba,. Akik a világ bűntengerének a gonoszok gonoszságainak a terheinek a gyümölcsei.
  És halálos ágyán ez imád adtad neki álomban ajkára ,amit ő Teréz anyánk papírra lediktált az őt körölvevő szeretett Nővéreinek:
  Vezess Urunk Istenün bennünket a halálból az Életre!Hazugságokból az igazságra!Kétségbe esésből a reménységre!Félelemből a bizalomra!
  Vezess minket a gyűlöletből a szeretetre a háborúból a Békébe!

  Válasz
 13. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Mi magyaroknak igaz védőasszonya és Nagyasszonya,kérjed a Te szent Fiadat,Jézust,a Mennyei Atyánknál és könyörögj érettünk!Most és mindörökké!Hogy küldje el nekünk most is a vígasztaló Szentlelket,
  hogy a szentlélek Istenünk kiáradása megvilágosítson minden embert,
  hogy elkerüljön bennünket is a csúfos búkás és pusztulás és a kárhozatos pokolnak irgalmatlan kénköves tüze,a megsemmisülés!Amen.

  Válasz
 14. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Dicsőség és hálla és imádás, és köszönet mindezekért az
  Atyának a Fiúnak és a Szentlélek Istennek! Ki élsz és uralkodol most és mindenkor és mindörökkön örökké !Amen.

  Békesség áldása legyen Isten minden teremtményére!Jöjj,továbbísd ezen kérő imáinkat egyházunk szent Édesanyja,Mária,jőjj,ments meg minket Ég Királynéja,Szeplőtelen és alázatos és Isten után legszentebb szent Szűz,jöjj világ győzedelmes Királynéja,
  jőjj,mutasd meg anyai hatalmadat!Ments meg minket!Esedezve kérünk!

  Válasz
 15. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Hiszen egyedül csak Istené a dicsőség és hatalom!És övé a mi Istenünké a legfelsőbb égi trónus!És álldjon meg minket gyermekeiket az Úr Isten a Mennyei Jertuzsálemből!És adjon minékünk üdvösséget,világosságot a szentlelke álltal és az ő Isteni békéjét
  minden teremtményére !És fordítsa az ő orcáját mi reánk és adja meg minékünk Isteni irgalmasságát és az üdvösségünket most és mindörökké.Ámen.

  Válasz
 16. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  A Szent Mihály arkangyallal az élen,a szent Kerubok és minden Istennek szolgálló,égi hatalmas fejedelemségek,égi hatalmasságok
  kik Istennek szolgáltok,semmisítsétek meg az ördög,az ördögök és véle a Bukottkerubangyalnak Lucifernek a hatalmát!Most és mindenkor és mindörökre!A szűz Anyánknak szeretetlángja álltal,vakítsátok meg,és tegyétek őket ártalmatlanná,és taszítsátok őket a nagy szakadékba leláncolva,ahová ők valók,melyet Isten készített nekik helyet,az emberiség védelme és lelki üdvösségének biztonsága érdekében.Mert ki olyan mint Isten!!!

  Válasz
 17. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ima Magyarország erős oltalmáért,és a többi keresztény országok védelméért, a Szent Mihály Arkangyal közbenjárásáért és magyarország védő Kerubangyalának közbenjárásáért:
  Könyörgünk szívünkből és kérünk titeket;a Magyarország és a töbi keresztény országok arkangyalait és védőangyalait,Kerub angyalait:
  Ti könyörögjetek a Szűz Anyánk a világ győzedelmes Királynéja álltal Istenünkhöz,hogy a segítségetekkel védelmezzétek meg keresztény országainkat,különösen a mi drága magyar hazánkat minden ördögi ármánytól,mesterkedésektől,ördögi tervektől,csapásoktól,ördögi támadásoktól,a hazugság fejedelmének a hatalmától!Oltamazzatok meg minket!

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.