RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

< Előző rész: A puszta – a kiüresítés helye

A kiüresítés, melyet a pusztában az ember megtapasztal, valamint az önmagára vonatkozó igazság megismerése lehetővé teszik, hogy egyszersmind Istenről is megismerjük az igazságot, aki a Szeretet. A pusztában lehetővé válik Isten különleges jelenlétének és erejének, de mindenekfölött irgalmas szeretetének megtapasztalása. Az ember bűnére és gyengeségére Isten ugyanis szeretettel és az atyai gondoskodással válaszol. A lázadozó és bűnbe esett népnek a manna és az annyira óhajtott víz csodájával válaszol. A gonoszságok ellenére, melyek a pusztában láthatóbban törnek elő az emberből, Isten különös módon jelen van. A választott népet Ő vezette. Isten a felhőben és a tűzben egyszerre volt látható és rejtett. A felhő, mely Isten jelenlétét jelezte, egyszersmind el is rejtette Őt. Az izraeliták számára egyszerre jelentette a fényt és a sötétséget, szimbolizálta a közeli és egyszersmind elérhetetlen Istent.


    
Isten szervezetlen tömeget vitt ki a pusztába, de azok, akik keresztülmentek a pusztán – már a Szövetség által Istenhez kapcsolódó népként -, más emberekké váltak. A puszta célja az ember formálása, hitének megerôsítése, középszerűségének felszámolása, valódi Krisztusi tanítványok nevelése. A választott nép az Ígéret Földjére kisszámú közösségként lépett be, de pusztai tapasztalatokban annál gazdagabban. Veszélyekben és villámlások közepette szerzett tapasztalatot Istenről, ugyanakkor megismerte saját gyengeségét és bukásait is. Nem mindennapi módon élte át saját nyomorúságát, de ezért tapasztalhatta meg oly erősen Isten irgalmát is.
    
A pusztában megismered Istent, aki soha nem hagy el. Igaz, hogy Isten a pusztában elrejtőzik, de valójában akkor van egészen közel hozzád. Soha sincs annyira közel, mint éppen ekkor. Csak a hitedre vár, hogy hittel kinyújtsd Felé a karodat.
    
Isten valódi misztériumát a választott nép saját gyengeségében fedezte fel. Így téged is, amikor saját gyengeségeidet tapasztalod, Isten arra hív, hogy az Ő Irgalmasságának karjaiba vesd magad. A puszta azért van, hogy afelé fordulj, Aki maga az Irgalmas Szeretet.
    
A pusztai tapasztalatok segítségével felismerheted, mennyire szükséged van Istenre, hogy teljesen Tőle függsz. Hiszen sokkal könnyebben tudatosodik benned tehetetlenséged és erőtlenséged olyankor, amikor nehéz órákat élsz át, elkedvetlenedsz, kísértéseid támadnak, sötétségben jársz. A tékozló fiúhoz hasonlóan találkozol majd az Atya végtelen gyengédségével, és visszatérésed felett érzett nem mindennapi örömével, mihelyt felismered az igazságot önmagadról, és Isten bocsánatát kéred. Meglátod az Ő szeretetteljes tekintetét. Isten, mikor megbocsát neked, egyszersmind alázatodat is növeli.
    
A puszta nem a hazánk, csupán egy útvonal, út, mely elvezet Isten irgalmas szeretetének megismeréséhez. Mindenkinek, aki Istent keresi, keresztül kell mennie a pusztán, mivel a puszta megtapasztalása és Isten irgalmába vetett hitünk elmélyülése között szoros kapcsolat van.
    
Annak az elvnek megfelelően, hogy csak ami nehéz, ami ellenállásba ütközik, az alakítja az embert – a puszta az ember formálásának ideje. Isten iránti szeretetednek, mely ez idő alatt születik, végül el kell jutnia az Istennel való egyesüléshez. "Istent szeretni annyit tesz – mondja Keresztes Szent János -, mint Isten kedvéért azon dolgozni, hogy semmi olyasmi ne maradjon bennünk, ami nem Ő.” (Karmel hegy útja II. 5, 7) Tehát végeredményben a puszta nemcsak hitünk születésének helye, de végső soron a kontempláció szülőhazája is lesz.
    
Életed pusztájában mindig találkozol Máriával. Ő mindig melletted lesz, és anyai gondoskodásával tekint rád. Ő, aki a kegyelem és az irgalom közvetítője, mindig közbenjár majd érted. Együttérzéssel fogja várni, hogy az Ő példáját követve kimondod-e saját ,,fiat”-odat, a te ,,igen”-edet és a megélt helyzetekben meglátod-e Istent. A választott népnek nem volt Máriája. Veled ott van, ezért te soha nem leszel egyedül. Ő, aki annyi nehéz percet élt át, előtted fog járni. Fényességed lesz, aki a Fiához vezetô utat mutatja neked. Pusztai sötétségedet megvilágosítja az Ő jelenléte.

> folytatjuk
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.