article placeholder

Nagyszombat éjjele és a feltámadás hajnala

Valtorta Mária látomása alapján - "...Az égnek látnia kell a Győztest emberi ruhájában, amellyel legyőzte az emberek bűnét. De utána még eljövök. Meg kell erősítenem azok hitét, akik még nem hisznek, és akiknek hinniük kell, hogy másokat is segíthessenek a hitben, meg kell erősítenem a félénkeket, akiknek nagy erőre van szükségük ahhoz, hogy ellenállhassanak a világnak."
article placeholder

A közbenjáró

Ezt a leírást is Valtorta Mária hagyta ránk: félreértik, elutasítják és imádják Jézust, aki a hálátlanságra irgalommal, a kérésekre csodákkal felel.
article placeholder

Jézus beszámol születéséről

A Hírnök, aki már ismerte a földi életet, mert leszállt és beszélt a prófétákkal, diadalmas kiáltással vette magához az Isteni Tűzről azt a szeplőtelen szikrát, amely az örök Leány lelke volt. A föld attól a pillanattól kezdve rendelkezett az Imádóval, és Isten attól a pillanattól kezdve visszatetszés nélkül tekinthetett le a földnek egy pontjára.
article placeholder

Isten Akaratának megcselekedése

Ismét az olasz látnok, Valtorta Mária látomását folytatjuk, aki Mária életének pontos és részletes leírásán keresztül vezet be minket a Megváltó földi sorsának mélységeibe.
article placeholder

Mária és a gyöngyvirág

"Ezek a virágok... milyen kicsinyek! Mégis, milyen illatosak! A levegő körülöttük illatozik tőlük... Anyám is alázatos, tartózkodó, ismeretlen, és csak azt kívánja, hogy ismeretlen maradjon." /Valtorta Mária látomása alapján/
article placeholder

A Szűzek Királynéja

"Sírok... mert többé már soha nem rendelkezem a szűzek tisztaságával, és lelkem mindig sírni fog, sosem vigasztalódik meg, mert... mert vétkeztem..." - "Az én bocsánatom és a te alázatos sírásod még a szüzességnél is tisztábbá tesz. Jöjj ide! Ne sírj többé! Hagyd a sírást azoknak, akiknek szégyenkezniük kell valami miatt. Fel a fejjel!"
article placeholder

A király titka

"Ti egy nőt láttok. Egy nőt, aki szentsége miatt számotokra a többiektől eltérőnek látszik, de akit valójában olyannak láttok, mint bármelyik nővérét, akinek testbe burkolt lelke van. De most fel akarom fedni előttetek Anyám lelkét. Az ő igazi és örök szépségét." - Jézus hosszú és komoly tanítása Valtorta Mária tollából.
article placeholder

Otthon a fény ünnepén

Valtorta Mária leírt látomását folytatjuk, Jézus földi mindennapjairól. Ha meg akarod ismerni, ő hogyan élt idelent, akkor neked is szól.
article placeholder

Ki az én anyám?

Jézus pontos tanításban mondja el, mit vár el az övéitől, és mivel válunk érdemtelenekké arra, hogy keresztényeknek tartsuk magunkat.
article placeholder

Mária második levele

Jézus és Mária már egy éve nem találkoztak. Mária levelet ír imádott Fiának, aki felolvassa azt tanítványainak. Valtorta Mária leírása.
article placeholder

Jónás Máriánál

Folytatjuk Valtorta Mária látomásainak közlését Mária életéről. Ez az epizód egy haldokló rabszolgáról szól.
article placeholder

Mária Kúza feleségénél

Földijei gyűlölik és meg akarják ölni, míg egy gazdag pogány előkelő nagy tisztelettel befogadja a menekülő Jézust és Máriát. Jézus örül, hogy ilyen erős világi támaszra lelt ő és Édesanyja.
article placeholder

Mária első levele

"Szeretett Fiamnak, béke és áldás. ... Szeretett Jézusom, áldott Fiam és Uram, kérek tőled két dolgot..."
article placeholder

Jézus beszámol anyjának

A 30 éves Jézus alig várja már, hogy ismét láthassa Anyját, hosszú távolléte után. Találkozásuk mélyen megindító.
article placeholder

Jézus bemutatása a templomban

"Isten Lelke, mivel a rend Lelke, amint Isten maga a Rend, minden Személyében és cselekvésmódjában ott árad ki, és ott beszél, ahol "jóakaratot'' lát, amely megérdemli kiáradását." - tanítja Jézus...
article placeholder

Jézus dicséri nagyszüleit

Úgy tűnik, mintha a Bölcsesség könyvének szavai róluk beszélnének. De ahhoz, hogy mindezt elérjék, olyan igazi erényre volt szükségük, amit semmi nem csorbít meg, és ezért boldogságukat hosszú, keserű várakozás előzte meg.
article placeholder

Joakim és Anna fogadalma

Anna ősz hajú asszony, aki meddő, de ennek gondolata még hajlott korában is könnyeket csal a szemébe. Joakim, a férje nagyon sajnálja szeretett feleségét, és arra buzdítja, kérjenek gyermeket az Úrtól, és ezért tegyenek különleges felajánlást...
article placeholder

Láttuk őt! Jézus feltámadt!

"Az öröm erősebb a fájdalomnál. De ez csak egy homokszem ahhoz hasonlítva, ami a te örök boldogságod óceánja lesz. Boldog vagy te, aki engedted, hogy lelked beszéljen értelmed helyett!" - mondja a Szent Szűz Valtorta Mária látomásában
article placeholder

A hűséges asszonyok

"Arra kérlek, maradj rejtve! Mint a galamb a sziklahasadékban. Jelenlétednél jobban szükségem van imádra..."
article placeholder

Anyám nagyon levert…

Amikor Mária megérkezik, arca szomorú, sápadt és fáradt; már a Fájdalmas Anya arca.
article placeholder

A Sátán és a nő

"Az ördögtől való megszabaduláshoz mindig szükséges, hogy valaki meg akarjon szabadulni tőle. Az akaraton múlik minden."
article placeholder

Lányod Istené!

Az az igazi bölcsesség, ha nem szabunk határt az Úr iránti nagylelkűségünknek.
article placeholder

“A lelkét akarom eljegyezni…”

Én vagyok az a Szerető, aki behatol a legjobban elzárt házakba és a még inkább elzárt szívekbe, amelyeket hét kulccsal zártak be. Én vagyok, aki lerombolok minden akadályt, és magamhoz veszem azt, akit akarok: a tisztákat és a bűnösöket, a szüzeket és az özvegyeket, a bűntől szabadokat és a bűnök rabszolgáit. Ők az én jegyeseim.
article placeholder

Biztonságban leszünk

Jézust már üldözik, a tanítványok félnek, és az esélyeket latolgatják. Máriát egyre inkább összetöri a fia iránti aggódás és együttérzés.
article placeholder

A jövő korszak papnői

"Az asszonyok a jövőben csodákat tesznek, amelyek nagyobb részt láthatatlanok maradnak, és csak Isten ismeri azokat, de attól még valóságosak." - mondja Jézus Valtorta Mária látomásában.
article placeholder

Fel a fejjel, anya!

Mostani könyörgésed mennyire fájni fog neked, amikor az igazság és a szeretet Országában minden dolgot Isten fényében látsz majd.
article placeholder

Kimosták a ruhákat

Életképek a Jézust követő asszonyok életéből - Valtorta Mária látomásai alapján...
article placeholder

Engedd, hogy kövesselek!

Valtorta Mária látomásai alapján elmeséli nekünk, ahogyan Jézus, földi életében, egy zsidó férfit megmentett a kivégzéstől.
article placeholder

Sohasem panaszkodnak

A nők sok dolgot zokszó nélkül megtesznek - amit nem szívesen tennének, ha nem a szeretet sarkallná őket.
article placeholder

A szomorúak Vigasztalója

Mária Magdolnát Szűz Mária vezeti el az apostolokhoz, akik befogadják a megtért bűnöst. Ám Jézus még egy nagy próbának teszi ki.
article placeholder

A Kedves Tanítónő

Mily nagy szükség van az asszonyra Krisztus oltára mellett! A világ végtelenül sok nyomorúságát egy asszony sokkal inkább és jobban meg tudja gyógyítani, amint a férfit is tökéletesen meg tudja gyógyítani.
article placeholder

A szüzek hajnala

"Én, aki egy Szűztől születtem, hányingert érzek a világ hármas bujasága miatt, és tönkretenne az állandó undor, ha az Atya nem lépne közbe szeretetteljes segítségével, és nem tartaná fenn szenvedő lelkemet. A tisztákban lelem örömömet. Te visszaadod nekem azt, amit a világ elvesz tőlem, kimeríthetetlen aljasságával."
article placeholder

A nők apostoli feladata

A nők türelme lecke az emberek számára, a kedvességük úgyszintén. A nők számára is hamarosan elérkezik az óra, amely visszaállítja őket méltóságukba.
article placeholder

Segíts nekem

Valtorta Mária látomásában most Jézust egy olyan asszonnyal való kapcsolatában láthatjuk, akit a férje tilt a kereszténységtől.
article placeholder

Fogadj el, Jézus!

"Csak egy szegény asszony vagyok. A férjemet épp úgy szeretem most, mint azelőtt. Téged, téged mindazzal szeretlek, ami szavaiddal belém jött. És ez egészen más dolog... de oly szép!..."
article placeholder

A nők papi hivatása

"... Én a nők megváltásáért is jöttem, és az eljövendő századokban, az én időmben meglátják, hogy a nők a papnőkhöz hasonló módon szolgálják az Urat és Isten szolgáit. De ahhoz, hogy kiválasszam azokat az asszonyokat, akik nem szabadok, el kell kérnem őket atyjuktól és férjüktől."
article placeholder

Titokzatos női papság

Két szép részlet Jézus földi életéből, mely a nőkhöz való kapcsolatát mutatja meg nekünk - Valtorta Mária látomásai alapján.
article placeholder

Jézus első nőtanítványa

Valtorta Mária írásain keresztül Jézus maga mondta el, milyen volt a kapcsolata a nőkkel földi életében, elsősorban hogyan tekintett Máriára, édesanyjára, akit nekünk is édesanyánkul és példaképül adott.
article placeholder

Valtorta Mária látomása alapján: Jézus és a nőtanítványok

A látomások során Jézus többször is kifejti, vagy legalábbis említi a nők papi hivatását, ami különbözik a férfiak papi hivatásától és minden megkeresztelt "királyi papságától'', de ami hangsúlyozza fontos szerepüket Jézus Egyházában. A szüzek csoportja képezte a magvát a később kialakult női szerzetesrendeknek. A Megváltó az asszonyokkal is isteni módon bánik.
article placeholder

Valtorta Mária élete és írásainak létrejötte

Valtorta Mária a múlt század misztikusa, ahogyan ő hívta önmagát: "Isten tolla". Küldetése ez volt: ,,Szenvedni, engesztelni és szeretni''. Látomásairól készült írásait hamarosan elkezdjük leközölni itt a metropolitán.