Az igazi férfi 5. rész

Ma a szeretet lehetetlenné válik, mert a tiszteletet nevetségessé tették, megrágalmazták, végül kiirtották. Ezáltal a mai ember – akit pedig Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett – képe már jobban hasonlít egy démonhoz, mint Istenhez.
article placeholder

A szegénység

Örüljetek, ha birtokoltok valamit, de legyetek bármikor készen arra, hogy visszaadjátok Isten ajándékait!
article placeholder

Jézus rejtett életének vége

Ahol megtalálható az életszentség utáni vágyakozás, ott van az örök élet gyökere, mert aki jó akar lenni, az eléri a Jóságot, és a jóság elviszi őt Isten országába.
article placeholder

A bérmálás – A teljesség feltétele

Szent János közvetíti Evangéliumában azt a Krisztusi ígéretet, hogy a Vigasztaló Szentlélek amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről. (Jn 16,8). Tehát a bérmálás szentségében ránk szálló Szentléleknek egyik működési formája, hogy meggyőz bennünket bűneinkről, vagyis megajándékoz az alázat kegyelmével.

Apádat és anyádat tiszteljed

Gloria Polo halála után kinyitották az élete könyvét, és eljutottak a negyedik parancsolathoz: Apádat és anyádat tiszteljed! Az Úr lepergette előtte azokat a mozzanatokat, amikor hálátlan volt a szüleivel.
article placeholder

A papi hivatás szentsége

"Amíg vannak papok, addig lesz Átváltoztatás - ezért ők a legnagyobb ellenségei a Gonosznak a földön"

A házasság szentsége

Dr Glória Polo Ortiz akadémikus, orvosprofesszor a klinikai halál állapotában megjárta a túlvilágot. Ő számol be arról, mit jelent a szentségi házasság Isten előtt.