A paphiány egy pap szemével

A következő írás szerzője Donald L. Kloster atya, a connecticuti Bridgeport Egyházmegye papja, aki 6 évig szolgált a Szeplőtelen Szűz Mária plébánián Ecuadorban. Kloster atya a Borromei Szent Károly szemináriu... Tovább olvasom

A reverendás pap élő szentbeszéd

Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin.

Interjú egy papnövendékkel

Ezt az interjút szeretettel ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a papság belső élete: a papi élet mozgatórugói, örömei és nehézségei.

BOLDOG JERZY POPIELUSZKO pap, mártír

A 37 éves varsói papot 1984-ben (!!) rabolták el, holttestét később találták meg egy víztározóban. Már halála előtt az antikommunista egyházi ellenállás ismert alakja volt.

PÜNKÖSDI KILENCED az Egyházért és a papokért

Meghívjuk testvéreinket, hogy imádkozzanak velünk május 18 – 26 –ig, Pünkösd előtti szombatig, a Szentlélek ajándékaiért: • Minden papért és a Klérusért • Szeretett pápánkért, XVI. Benedek pápáért • Szent Egyházunkért
article placeholder

A lelkek térképésze leszel!

Az 1978-as születésű Fejéregyházi Tamás atya hivatásának története a II kerületi Városmajortól a Krisztus Légiójáig. Tamás atyát december 12-én szentelték pappá.
article placeholder

A LELKI ATYASÁG ÉS ANYASÁG

Kérjétek az Urat imában és áldozatok által, hogy megadja a kegyelmet ahhoz, hogy a papok hűségesek lehessenek a papsághoz! - egy katolikus pap írása.
article placeholder

IMA A PAPUNKÉRT

"Növeld benne az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őt a világ mételyétől."
article placeholder

Az Üdvözítő Vérének üzenete

"Papjaim! Lehet egy lélek akár az elkárhozás teljes végveszélyében is - ha ti imádkoztok érte - megmenekülhet és elnyerheti az örök életet. Vegyétek komolyan üzenetemet!"
article placeholder

Jézus szeretete

Natália nővér látomásában Jézus megérteti velünk, milyen szavakkal kifejezhetetlen szeretettel hajol azok felé, akik szeretik őt. És ugyanilyen kimondhatatlan a fájdalma is, amikor azt látja, hogy félreértik Őt.
article placeholder

Tétovázások

Jézus arról beszél, hogy miért nem szabad késni a megtéréssel.
article placeholder

Az erények öltözete

"öltsétek fel a szentség palástját, és tegyétek boldoggá a magányosakat. Világosítsátok meg azok lelkét, akik a sötétségben ülnek, és nem találnak rám a tátongó bizonytalanságban!..."
article placeholder

A haldoklók szolgálatában

Haldoklóhoz a lehető legváratlanabbul és legrosszabbkor is hívhatják a fáradt papot. Pedig ez az egyik legfontosabb szolgálata.
article placeholder

Egy megtért paphoz

Natália nővér jegyezte le a Megváltó Isten önfeledt örömszavait egy tiszta papi lélek felett.

A természetről

"Mindenben és minden mögött engem szemléljetek műveimben. A természet szépsége által gyönyörködjetek az én szépségemben!"
article placeholder

Jézus egy paphoz

"Tudom, hogy lángol értem a szíve - de ha azt gondolja, hogy önnön erőfeszítéseitől függ munkája sikere, akkor téved."
article placeholder

A papság és a Szentmise

„Milyen óriási a pap szerepe!... Ha egy pap ezt megértené, talán bele is halna…Isten engedelmeskedik neki: csak néhány szót szól, és a hangjára az Úr leereszkedik a mennyből, és egy kicsiny ostyába rejtőzik....Az Egyházi Rend szentsége nélkül az Úr nem lenne közöttünk." - mondta Vianney Szent János.
article placeholder

Egy cigány pap vallomása

Se az apjától kapott pofon, sem barátainak gúnyolódása, sem szemináriumi társainak ellenséges magatartása, sem pedig rákbetegsége nem tántorította el a fiatal cigányférfit papi hivatásától.
article placeholder

Rózsafüzér a papokért

Testvérem! A világot a mindennapi szentmisék és az Oltáriszentség tartja fent, mindkettőt egyedül papjaink szolgálata adja nekünk. Mi lenne velünk szent papok nélkül? A világ villámgyorsan elpusztulna! Imádkozz értük!
article placeholder

Papi lelkiség

<< III. rész - A papság teológiájához Az előzőkben már érintettük a papi lelkiség néhány vonását. A kereszté... Tovább olvasom
article placeholder

A papi hivatás szentsége

"Amíg vannak papok, addig lesz Átváltoztatás - ezért ők a legnagyobb ellenségei a Gonosznak a földön"