article placeholder

Jézus szeretete

Natália nővér látomásában Jézus megérteti velünk, milyen szavakkal kifejezhetetlen szeretettel hajol azok felé, akik szeretik őt. És ugyanilyen kimondhatatlan a fájdalma is, amikor azt látja, hogy félreértik Őt.
article placeholder

Imádság

Egy ima, aminél kevés teljesebb és pontosabb imakérés van. Jézus tanította.
article placeholder

A közvetítő

Megkérdeztem az isteni Megváltót, miért épp engem választott ki oly gyakran, hogy szóljak a Nevében a papjaihoz.
article placeholder

Egy szörnyű korszak közeledte

"Imádkozzatok, hogy el ne sötétüljön azoknak a lelke, akik imáikkal és áldozataikkal fenntartják a világot az igazságban..."
article placeholder

Alig néhány pillanat is…

Ha Jézus alázatát és irántunk való gyöngédségét igazán megismernénk, potyognának a könnyeink az örömtől!
article placeholder

Kitartás a szenvedésben

Miért van az, hogy gyakran az igazak szenvednek többet és huzamosabb ideig? Észrevetted, hogy a nagy szentek közös jellemzője a kiemelkedően sok szenvedés, melyet szeretettel tűrtek?
article placeholder

Miben rejlik a tökéletesség

A Szentírásban olvastam: "Legyetek tökéletesek!" Ez elszomorított. "Hogy lehetnénk tökéletesek, amikor teli vagyunk bűnökkel és nyomorúsággal?"
article placeholder

Semmi ne aggasszon!

Jézus megnyugtató és bíztató szavai, egy nagy magyar misztikussal megüzenve.
article placeholder

Az Úr tanácsai az előljárók részére

A Megváltó felfedte előttem a szerzetesek kisebb hibáit is, amilyen a hidegség, az unszimpátia, a türelmetlenség, a hanyagság, stb - megannyi akadály, amik az olyan előljáróknak köszönhető, akik megzavarják Jézus munkáját a lelkekben.
article placeholder

Az egyesülés kulcsa

Egy nap halálosan kimerültnek éreztem magam, és azt gondoltam, Jézus nincs bennem. Kimerülten sírni kezdtem" - írja Natália nővér.
article placeholder

Az üdvösség munkálása

"Én foglak téged szentté tenni. Mindent, amit bennem bízó lelkülettel kérsz tőlem, messze várakozásodon felül fogok teljesíteni."
article placeholder

Az Egyház Anyja

"Nem adatott meg a Sátánnak, hogy lássa, mi történik Isten és a lélek között. Ő megfigyeli a teremtményeket, és az arckifejezésükből vonja le következtetéseit."
article placeholder

“Bennük vagyok!”

Akarod tudni, mi a köze Jézusnak egy halálos bűnben élő emberhez? Mit érez iránta, benne? Hogyan kell viszonyulnunk egy ilyen lélekhez?
article placeholder

Kit keres Jézus?

Natália nővér látja Jézust, amint kutat valaki után. De kit keres a mi Urunk? Ki után vágyódik?
article placeholder

“Fiat”

Mi a saját akaratunkat keressük, pedig egyedül Isten Akaratában ismerhetjük meg az Igazi Örömöt és az üdvösséget.
article placeholder

A helyes böjt

Vajon miért nem kerülnek meghallgatásra imáink? Jézus megmondja.
article placeholder

A szentáldozás titka

Egyszer megkérdeztem Jézust, hogy a szentáldozásban vajon Isten van-e bennünk, vagy mi vagyunk Őbenne?

Az ítélet helye

Natália nővér naplója: "Jézus megengedte nekem, hogy jelen legyek, amikor a lélek átmegy az ítéleten."
article placeholder

Imádkozz az elhunytakért!

Natália nővér naplójából: "...Megértettem, hogy ezekért a lelkekért a földön senki sem imádkozik, nem hoz áldozatot, vagy nyújt bármilyen segítséget nekik."
article placeholder

“Szentté teszlek!”

Natália nővér sokat szorongott bűnei miatt, úgy érezte, képtelen szentté válni, bármennyire is vágyik rá...
article placeholder

A démon támadásai

"...Nemcsak extázisaim voltak. A Sátán szörnyen kínzott, mert amit Jézusnak megnyerünk, az elveszik a pokol számára." - vallja Natália nővér.
article placeholder

JÉZUS 33 ÍGÉRETE az elsőszombatokhoz!

Mindent, amit a lelkek Szívemtől kérnek Anyám Szíve által, amennyiben megfelel az isteni rendnek és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is... A családjuk mentes lesz a botrányoktól, a csalódásoktól és az igazságtalanságoktól...A párok nem válnak el, és akik szétváltak, visszatérnek egymáshoz.