article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Fent a kereszten

Az összes angyal szemlélte a szomorú tragédiát, és eltelt csodálattal. A nap kezdett elsötétedni, és eltűnni. Az értelmetlen teremtmények megborzadtak, amikor felállították a keresztet. Az ördögök dühöngtek, és még mindig nem fogták fel, hogy valóban én vagyok a Messiás. Elámultak a nagy türelmen, nagy erőn, egészen megzavarodtak, és nem tudták felfogni az esemény nagy jelentőségét.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Elfognak és Annáshoz visznek

Jegyesem, nagy írtózást éreztem, amikor magam mellett láttam Júdást, és mocskos arcát az enyémhez szorította, hogy megcsókoljon tisztátalan ajkával. Akkor felújult bennem a keserűség és szomorúság, mert láttam minden szentségtörést, amikor szemtelen arccal közelednek és magukhoz vesznek az Oltáriszentségben, bevezetve engem szennyes lelkükbe.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Tövissel koronáznak

Amikor láttam, hogy kinevettek ebben a siralmas állapotomban, azt mondtam a szívemben égő szeretethez: "Most már légy megelégedve azzal, hogy ilyen állapotba kerültél." És láttam, hogy mindaz a szív, amelyik magába zárja ezt a boldog tüzet, sose elégül ki a szenvedéssel, mindig újabb szenvedéseket talál ki, hogy tanúskodjék az isteni Atyának szeretetéről, és hogy utánozzon engem, Megváltóját. Hálát adtam ezért az isteni Atyának.

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az utolsó reggel, Pilátus és Heródes előtt

"Örülj annak, ha mások ostobának és tehetségtelennek tartanak. Legyen szívügyed az alázatosság, amelyet én gyakoroltam. Lásd, milyen mélyre ereszkedtem le, amikor a leghitványabb népség bántalmazott, sértegetett. Megaláztam magamat, és sohasem sértődtem meg.Tudd meg, Jegyesem, hogy ez az erény nagyon kedves számomra, mert ez az én sajátos erényem."
article placeholder

Nagypéntek Passió

A szöveg - a Passió evangéliumi részei - sajnos lengyelül van, de így is érthető és nagyon komoly elmélkedés a Keresztútról, megindítóan gyönyörű zenével.