A Legszentebb Szűz Könnyeinek Olvasója

Nagy hatalmú ima, melyhez komoly ígéretek fűződnek: az ördögtől megszállottak szabadítása, az ördög műveinek lerombolása, minden kérésünk meghallgatása.

A 13. napon (Fatima) – 1ó25′ film magyarul

1917 októberében több mint 70 000 volt szemtanúja a portugáliai Fátimában a napcsodának, amely során az égitest ezüstkorongként táncolt az égen... Megrendítően szép film.
article placeholder

A mi Anyánk

Van, akinek nins bora. Az alázat, a szelídség, a kedvesség és jóság bora, ami kedvessé, élvezetessé teszi a személyt.
article placeholder

A JÉZUS BENSŐ ÉLETE 3. rész – Jézus benső élete körülmetélése idején, a bölcs királyok megérkezéséig

" Az ember szívében olyan mély gyökeret vert az önszeretet, hogy az győz és uralkodik benne. Az önszeretet hatására alszik ki a kegyelem, melyet Atyám oly nagy szeretettel ad a lelkeknek. Különösen arra kértem, sugalmazzon testvéreim szívének oly nagy és kölcsönös szeretetet, hogy mindegyik készségesen mondjon le önnön kielégüléséről, ha ezzel felebarátját megvigasztalhatja."

Nagyszombat – Rachmaninov, Ave Maria

"Áll a gyötrött Isten Anyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte, tőrnek éle járta át."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A lemondás értéke

"Nemcsak azt kívánom tőled, hogy kerüld a kielégülést, amit a bűnös dolgok élvezete okoz, hanem azoktól az élvezetektől is tartózkodj, melyek neked megengedettnek látszanak és Engem nem sértenek."

A Legszentebb Szűz Könnyeinek Olvasója

Nagy hatalmú ima, melyhez komoly ígéretek fűződnek: az ördögtől megszállottak szabadítása, az ördög műveinek lerombolása, minden kérésünk meghallgatása.
article placeholder

Máriával együtt mi is mondjunk igent

Az igazi Mária-tisztelet legszilárdabb alapja, ha Máriával együtt mondunk igent Isten megváltó tervére, beleértve a vele járó szenvedéseket is.
article placeholder

Mária IGEN-je

Te is arra kaptál meghívást, hogy igent mondj Istennek és ezzel a szeretet civilizációját építsd. Mondj IGEN-t az életedre! Mondj IGEN-t az emberekre körülötted!
article placeholder

A három legkedvesebb erény

"Legkedvesebb leányom, azt szeretném, ha főleg három erényt gyakorolnál, melyek nekem a legkedvesebbek, és Isten előtt a legdrágábbak. Ezek: először is - alázat, alázat és még egyszer alázat."
article placeholder

Isten Akaratának megcselekedése

Ismét az olasz látnok, Valtorta Mária látomását folytatjuk, aki Mária életének pontos és részletes leírásán keresztül vezet be minket a Megváltó földi sorsának mélységeibe.
article placeholder

Neked szenteljük magunkat, Szeretet Királynője – Bevezetés

Ebben a bevezető részben megismerkedhettek a Szűzanyának szentelteknek szóló ígértekkel: "...a legnehezebb pillanatokban is velem lesztek; örökké tartó boldogsággá változtatom szívetek gyötrelmeit: Jézussal együtt fogok lakozni ezekben a szívekben..." Holnap pedig kezdődik a 33 nap!
article placeholder

Mária titka

Mária találkozik egy réges rég elfeledett ismerősével, akit gyermekével együtt ő mentett meg a biztos haláltól. Valtorta Mária látomása alapján.
article placeholder

A király titka

"Ti egy nőt láttok. Egy nőt, aki szentsége miatt számotokra a többiektől eltérőnek látszik, de akit valójában olyannak láttok, mint bármelyik nővérét, akinek testbe burkolt lelke van. De most fel akarom fedni előttetek Anyám lelkét. Az ő igazi és örök szépségét." - Jézus hosszú és komoly tanítása Valtorta Mária tollából.
article placeholder

Tengernek csillaga

Egy kis ajándék Máriának és Nektek, ezen a szép ünnepen, Mária Névnapján
article placeholder

Mária dicsérete

"Minden ember, aki élt, él vagy élni fog, könnyekbe kerül Máriának." - tanítja Jézus Valtorta Márián keresztül.
article placeholder

Szeptemberre szóló SÜRGŐS ÜZENET!

Ez az üzenet a Ferences nővérektől érkezett. Szűz Mária fontos és nagyon sürgős kérését tartalmazza a Fényláncról, MINDENKI OLVASSA EL, és hittel terjesszétek!
article placeholder

Ki az én anyám?

Jézus pontos tanításban mondja el, mit vár el az övéitől, és mivel válunk érdemtelenekké arra, hogy keresztényeknek tartsuk magunkat.
article placeholder

SÜRGŐS ÜZENET A VILÁGNAK!!!

FELKÉSZÜLÉS A VÉGIDŐKRE! "Gyermekeim, szavaim a világ minden emberéhez szólnak, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartoznak!" - mondja a Szent Szűz.
article placeholder

Az irgalom anyja

A kedves Szűz Mária legyőzi ellenszenvét és félelmeit, és közbenjár Júdásért, hogy magához fogadhassa őt kis házába...
article placeholder

Engesztelés

"Sok engesztelő lélek emberi tökéletlenségektől foltos. A hazugság is köztük van."
article placeholder

Mária örökbefogad egy árvát

- Gyere, hagy szárítsam fel a könnyeidet. Nem hagylak soha többé sírni! Csókold meg kis mamádat... - mondja végtelen kedvességgel Mária egy elhagyatott árva fiúcskának, ahogyan Valtorta Mária látta.
article placeholder

Jézus Máriáról

Mária természetfeletti tisztasága és bölcsessége - ahogyan Jézus elmeséli.
article placeholder

Mária második levele

Jézus és Mária már egy éve nem találkoztak. Mária levelet ír imádott Fiának, aki felolvassa azt tanítványainak. Valtorta Mária leírása.
article placeholder

Mária rózsafüzére

"Üdvözlégy, aki hittél, üdvözlégy!'' Az Evangélium mondja Terólad: "Anyja megőrizte és szívében forgatta mindezeket a szavakat.'' (Lk 2,51)
article placeholder

Búcsú Máriától

Ez a rész szól mindazoknak, akik fájdalmas lemondás előtt állnak. Mennyi van ebből az életben! Ezek a tövisek a földön, amelyek átdöfik a szívet.
article placeholder

Menekülés Egyiptomba

A világ gyakran "nagyoknak'' nevezi a bűnözőket. Nem! A ,,nagyság'' nem a bűnözésben van. A jóságban van, a becsületességben, a szeretetben, az igazságosságban. Áldozathozatalt, elszakadást, tiszta életet, alázatosságot igénylő helyzetek keresését hirdettem." - magyarázza Jézus.
article placeholder

A Szűzanya altatódala

Lehetetlen elmondani a jelenet kedvességét. Nem egy közönséges anya altatja kicsinyét, hanem ez az Anya ezt a Kicsinyét! Az emberek el sem tudják gondolni, mily kedvesség, mily szeretet, mily tisztaság, mily mennyország van ebben a kedves jelenetben...
article placeholder

A pásztorok Jézusnál

"Aki Máriához megy, megtalál engem. Aki tőle kér engem, az megkap tőle. Amikor egy gyermeke azt mondja Máriának: ,,Add nekem Jézusodat, hogy szeressem!'' ez annyira boldoggá teszi őt, hogy az egész mennyet betölti örömének sugárzása." - tanít Jézus.
article placeholder

Betlehem felé

"Gondoltál-e valaha arra, hogy milyen megaláztatásokat kellett elviselnem az emberek részéről anélkül, hogy bármiképpen is megvédtem volna magam? Még az igaz József is vádolt engem szívében." - mondja Mária a látomásban.
article placeholder

A bizalomról, avagy mi kell egy házaspárnak?

A férfira nem nehezedik rá az a testi szenvedés, ami megterheli az asszonyt. De ránehezednek az összes erkölcsi gondok. A kenyérkereset, a döntések, a felelősség a hatóságok iránt és a saját családja iránt. Ó, mennyi minden terheli a férfit! És mennyire rászorul ő is a vigasztalásra!
article placeholder

József bocsánatkérése

József 10 évet öregedett három nap alatt, miután megtudta, hogy jegyese várandós. Ha elárulja valakinek őt, Máriát halálra kövezik. Ezért hallgat, fájdalmas hallgatásával megmentve Jézus és Mária életét, amikor megtörten azt hiszi, Mária egyszerűen becsapta őt.
article placeholder

Józsefem is szenvedett…

Gyermekeim, szükség van a reményre, imára és megbocsátásra ahhoz, hogy elérjük Isten közbelépését a mi javunkra. Reméljetek mértéktelenül! Imádkozzatok bizalmatlanság nélkül! Bocsássatok meg, hogy nektek is megbocsássanak! Isten bocsánata meghozza nektek az óhajtott békét, gyermekeim.
article placeholder

Készüljetek fel lélekben a fény befogadására!

"Ezekben a napokban emlékeztetlek téged a szenvedésre. Te láttad anyai örömömet. Fontold meg, és ne felejtsd el, hogy Istent állandóan növekvő szenvedés által birtokoltam." - tanítja Mária.
article placeholder

Zakariás is kinyilatkoztatást kap

"...Te vagy az én első templomom, ahol a pap újból tud imádkozni az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg szolgádnak, hogy nem látta meg előbb fenségességedet. Minden kegyelmet ide hoztál jöveteleddel. Ahová te mész, ó, Kegyelemmel Teljes, ott Isten csodákat művel..."
article placeholder

Egyre jobbakká kell lennünk

A megengedett dolgokban is oly szenteknek kell lennünk, hogy mindig előnyben részesítsük felebarátunk szükségleteit. Legyetek biztosak, gyermekeim, hogy Isten a nagylelkűnek megadja, amire szüksége van, mert ő hatalmas és jóságos.
article placeholder

Mária gyermekéről beszél

Mária kedves ártatlansággal készül az anyaságra. Találgatja, hogyan fog kinézni gyermeke, és elképzeli a lehető legszebb földi gyermeket...
article placeholder

Mária felfedi Jézus nevét Erzsébetnek

Mária és Erzsébet a gyermekvárás fizikai és lelki terheiről-örömeiről beszélgetnek, majd felbukkan egy pásztorfiú a nyájával, sok szelíd báránnyal.
article placeholder

Mária Erzsébetnél

Mária, aki mindig nyugodtan mozog, most gyorsan elébe fut, és átöleli örömében könnyező rokonát... /Valtorta Mária látomása alapján/
article placeholder

Az anyaság öröme

...A függöny már nem mozog, hanem falként, mereven függ, mintegy elszigetelve a külvilágtól a szobát, és a fényben ott van a földre borulva a Főangyal...
article placeholder

A jegyesek megérkeznek Názáretbe

"- Ó, nem számít, hogy kevés dolog van! Nekem mindig elég lesz. Majd dolgozni fogok... - Nem, Mária, - mondja József - majd én dolgozom. Te csak szőni és varrni fogsz, amire szükség van a házban. Fiatal és erős vagyok, és a jegyesed. Ne alázz meg engem a munkáddal!"
article placeholder

Szűz Mária eljegyzése

Belép ünnepélyesen a Főpap. A kíváncsiak zsibonganak: "Ő esketi őket?'' - "Igen, mert királyi és papi családból származnak. A menyasszony Dávid és Áron virága, a templom Szüze. A vőlegény Dávid törzséből származik.''
article placeholder

A jegyes kijelölése

József harminc év körüli szép férfi, rövid hajjal, amely barna színű, mint a szakálla és a bajusza. Szeme jóságos, nagyon komoly, kissé szomorkás. De amikor mosolyog, vidámmá válik és megifjodik.
article placeholder

“Isten ad neked jegyest…”

,,Íme, jövök! A tied vagyok. Rajtad kívül nem lesz más ura testemnek, Uram, amint lelkem sem fog szeretni mást.''...
article placeholder

Neked kellene Krisztus anyjává lenned!

"Én, nyomorúság és por vagyok. Nem merem felemelni arcomat a Dicső felé. De te nem tudod, milyen közel érzem őt magamhoz. Több, mint közel: a szívemben. Isten bocsássa meg nekem ezt a kevélységet, de én sose érzem magam egyedül.."
article placeholder

Joakim és Anna halála

"A jó lelkiismeret nyugodt halált ad, és a szentek imái ilyen halált érnek el számotokra.'' - magyarázza Jézus.
article placeholder

Mária egyetlen gondolata

Az igazán Bölcs, az Örök Szűz valóban csak egyetlen dologra gondolt napjának hajnalától kezdve: "Isten felé fordítani szívét életének reggelétől fogva és virrasztani az Úrért, imádkozva a Magasságbeli előtt"
article placeholder

Máriát átadják a templomnak

Anna és Joakim sírástól vörös szemei elárulják, hogy nagy fájdalmukba kerül lemondani apró gyermekükről. Joakim mintha 20 évet öregedett volna, és amellett betegnek is látszik, annyira fáradt és szomorú.
article placeholder

A fiú bölcsessége az anya ajkán

"A ti értelmetek hiányai természetes gyümölcsei annak, hogy lehanyatlott bennetek a kegyelem és a becsületesség. Miután elvesztettétek a kegyelmet, évszázadokon keresztül távolodtatok a Bölcsességtől." - magyarázta Jézus Valtorta Mária látomásában
article placeholder

A megmentett veréb

"Mondd, Mária, jobban szerettem a verebet azáltal, hogy megmentettem, mielőtt beleesett volna a kútba, vagy akkor szerettem volna jobban, ha csak utána mentem ki?"
article placeholder

Honnan tudod ezeket a szent dolgokat?

"...nem ismerem meg az emberi szeretetet, csak egyedül Istenét ...nem gondolok másra, csak Istenre, ...kisgyermek maradok testemben és angyal a szívemben."
article placeholder

Szűz Mária ígéretei

Szemelvények a SZERETETLÁNG lelki naplóból. Az Egyház által jóváhagyott üzeneteket Mária egy magyar látnoknak adta.
article placeholder

Isten lilioma

Amikor megérkeznek az egymásután emelkedő udvarokon keresztül a díszes Nikánor kapuhoz, amely súlyos bronzból készült és ezüstlemezek fedik, Zakariás már ott van egy pap oldalán, aki pompás ruhába van öltözve.
article placeholder

Mária lelkének szépsége és érintetlensége

"Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz."
article placeholder

Mária szeplőtelen fogantatása

"Áprilisban Palesztina földje hatalmas kerthez hasonlított, az illatok és színek gyönyörködtették az embereket. De még nem ismerték a legszebb Rózsát. Pedig ő már virágzott Istennek az anyaméh rejtekében, mert Anyám szeretett engem fogantatásától kezdve."
article placeholder

Jézus dicséri nagyszüleit

Úgy tűnik, mintha a Bölcsesség könyvének szavai róluk beszélnének. De ahhoz, hogy mindezt elérjék, olyan igazi erényre volt szükségük, amit semmi nem csorbít meg, és ezért boldogságukat hosszú, keserű várakozás előzte meg.
article placeholder

A hit próbái Mária életében

Mária, amikor kimondta az "Igen"-jét az angyali üdvözlet pillanatában, nem látta teljességében, hogy mibe is egyezik bele. De ez nem csökkentette beleegyezésének értékét, melyet később egész élete folyamán, szüntelen ,,igen''-jeivel megerősített.

Szerezd meg és viseld a CSODÁSÉRMET!

A "200 éves" érem elterjedését számos gyógyulás és feltűnő megtérések kísérik, így a köznyelv hamar "csodáséremnek" nevezte el. Aki ma kezdi el viselni, ugyanúgy megtapasztalja hétköznapi segítő erejét, mint azok, akik még a jelenések idején kezdték el viselni.
article placeholder

A Kedves Tanítónő

Mily nagy szükség van az asszonyra Krisztus oltára mellett! A világ végtelenül sok nyomorúságát egy asszony sokkal inkább és jobban meg tudja gyógyítani, amint a férfit is tökéletesen meg tudja gyógyítani.

Purgatóriumi lelkek történetei

A kiszabadított lelkek nagyon hálásak, javasoljuk, hogy törekedj a megtapasztalására: sok kegyelmet nyernek el számunkra, mivel segítőnkké szegődnek, amíg a földön járunk.
article placeholder

A Madonna versei Afrikából

A Szent Szűz Kibeho-ban, hogy meg tudja szólítani az afrikai szíveket, énekeket és verseket tanított a látnok gyerekeknek.