JÉZUS EDDIG ISMERETLEN, TITKOS SZENVEDÉSE

"Elmondom neked titkos szenvedésemet, amiről kevesen tudnak - mert mindent meg szeretnék osztani veled és elmondani neked, mert te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok. Komolyodjunk el és ünnepeljünk és adjunk hálát együtt..."

NÉZD A TÖVISKORONÁT, KAPSZ ÉRTE ÉGI KORONÁT!

A BOLDOGSÁG TITKA, 1 éven át végzendő, hatalmas erejű ima, amit az Úr Jézus Krisztus mondott tollba Szent Brigittának, Európa védőszentjének. Az ima elvégzője 21 ígéretben részesül.

Jézus Krisztus Szent Vállsebe

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek."

Keresztút Szentháromságról nevezett Szent Erzsébettel

"Ó, mennyi megpróbáltatás vár azokra, akik nyomdokaimat követik! De azután olyan édességet is árasztok a lelkedre szenvedéseidben, amilyenről a világ boldogjainak sejtelmük sincs. A sors, amelyet számodra kijelöltem, oly szép, hogy igazán az én szerelmem kell hozzá, hogy azt neked tartsam fenn."

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Nagycsütörtök éjszakája – a Passió kezdete

"Hallottad, Jegyesem, mennyit szenvedtem, amikor ellenségeim elfogtak engem. Neked is követned kell engem azáltal, hogy legyőzhetetlen türelemmel és nagylelkűen elviselsz mindent. Sose fuss el a szenvedés alkalmai elől! A sértegetések és kínzások közepette maradj csendben! Amikor szükséges szólnod, beszélj alázatosan és szelíden!"

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az ítélet

"Mennyit szenvedtem, Jegyesem, ezen a fájdalmas éjszakán! Az ördögök sohasem voltak képesek ellenállni parancsaimnak, érezték, hogy nagy erőt gyakorlok fölöttük. Azonban szenvedésem alatt visszakapták szabadságukat, és teljes lehetőségük volt arra, hogy kitöltsék rajtam veszett dühüket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Amíg tudtam vinni a keresztet

Láttam azonban azokat is, akik miután elestek, többé nem kelnek fel. Visszaélnek az isteni kegyelemmel, és végleg megmaradnak tévedésükben. Nagy keserűséget éreztem miattuk, annál is inkább, mert rossz példát adnak felebarátaiknak, és alkalmat adnak sok oktalannak arra, hogy kövessék őket tévedéseikben.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Keresztutam

"Atyám, engedelmeskedem Neked, és az emberek üdvösségéért meghalok ezen a kereszten. Ártatlan áldozatként feláldozom magamat Neked, hogy megmentsem az elveszett világot. Kérlek azért, isteni Atyám, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy minden testvérem és követőm a keresztet szeretve éljenek. Világosítsd meg őket, hogy megismerjék a nagy jót, amit a kereszt hoz lelkük számára, ha ők önként és jószívvel átkarolják azt. Adj nekik, isteni Atyám, nagy szeretetet a szenvedéshez, azért a szeretetért, amellyel én annyit szenvedek az ő örök üdvösségükért. Adj erőt a keresztnek, hogy legyőzze a poklot, és menekülésre késztesse a lázadó szellemeket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Halálra ítélnek

Akkor megjelent előttem egy másik választás, amely az isteni tanácsban történt: köztem és az emberiség között. Azaz: hagyni kell-e, hogy az egész emberiség elvesszen bűnében elmerülve, vagy pedig testesüljek meg én, az örök Ige, szenvedjek, haljak meg, hogy megszabaduljon, üdvözüljön az elveszett világ?

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Megostoroznak

Jöjjetek mindnyájan, kik oly könnyen megbántjátok az isteni Atyát! Jöjjetek és lássátok, mibe kerülnek nekem a ti tilos örömeitek és bűneitek! Jöjjetek ti is, követőim, és lássátok, mibe kerül nekem örök üdvösségetek!

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az utolsó reggel, Pilátus és Heródes előtt

"Örülj annak, ha mások ostobának és tehetségtelennek tartanak. Legyen szívügyed az alázatosság, amelyet én gyakoroltam. Lásd, milyen mélyre ereszkedtem le, amikor a leghitványabb népség bántalmazott, sértegetett. Megaláztam magamat, és sohasem sértődtem meg.Tudd meg, Jegyesem, hogy ez az erény nagyon kedves számomra, mert ez az én sajátos erényem."
article placeholder

EUCHARISZTIKUS KERESZTÚT

Ezt a gondolatébresztő anyagot 1944-ben, üzenetben kapta egy szentéletű nővér Németországban. Az eredeti szöveget kissé lerövidítve adja közre a Piarista Rendház.
article placeholder

Élő Keresztút a Budai Várban

A Regnum Christi apostoli mozgalom minden évben élő keresztutat szervez Nagyböjtben, ahogy 2007-ben is tette. Cirenei Simon szerepében: Dr Erdő Péter bíboros prímásunk. Az idei keresztút 2011 április 16-án, délután 3 órakor lesz. Útvonal: Oktogon-Andrássy út-Hősök tere
article placeholder

Keresztút a meg nem született magzatokért!

Március 27-én, a Tabánban, élő keresztutat tartanak a meg nem született magzatokért. Várunk mindenkit, akár érintett, akár nem, mutassuk be értük ez az imát és áldozatot.
article placeholder

Nagypéntek Passió

A szöveg - a Passió evangéliumi részei - sajnos lengyelül van, de így is érthető és nagyon komoly elmélkedés a Keresztútról, megindítóan gyönyörű zenével.
article placeholder

Keresztút Avilai Szent Terézzel

"Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek ajánlottam magamat, egy pár percig elmélkedtem a getszemáni kerti jelenetről." - meséli Teréz.
article placeholder

Még rájuk tud mosolyogni

Jézus halála után Mária felkiált: - Nincs több Fiam! Annyira remeg, hogy elesne, ha János nem vonná szívére...