A sebeket kell most bekötözni – Interjú az abortusz.hu alapítójával

Az, hogy a testem felett én rendelkezem, az egyik legnagyobb téveszme – mondta a Mandinernek Olaj Anett, az abortusz.hu alapítója és szerkesztője. Anett maga is átélt egy abortuszt, majd sok évvel később megtért és családot alapított. Azóta küldetésének érzi, hogy elmondja, miért az abortusz a legrosszabb választás. Ítélni senki felett nem akar, csupán a saját tapasztalatát szeretné megosztani. Interjú.

Böjt, hit és türelem

Nem kell hozzá sok idő, hogy felüsse a fejét benned a türelmetlenség. Látod, hogy mások áldásban részesülnek, a te helyzeteden viszont nem változik semmi. Tűnődni kezdesz.

Kedves volt Istennek

Túl vagyunk táplálva a világgal, és alul vagyunk táplálva az Igével, ennek eredményeképpen vereségként éljük meg az életünket.
article placeholder

Jézus szegénysége

Jézus megváltó művében elsősorban szegényes, alázatos eszközöket választott. A hatalomnak egyetlen jele sem kísérte, életében nem produkált szemmel látható eredményeket. Mégsem volt senki akkora hatással a föld nevű bolygóra, mint Ő.
article placeholder

Interjú egy ateistával

Elmondja, hogyha hinne Istenben, hogyan viselkedne. De ő nem hisz..., mi pedig... szerinted látszik az életeden, hogy HISZEL JÉZUSBAN?
article placeholder

A hit próbái Mária életében

Mária, amikor kimondta az "Igen"-jét az angyali üdvözlet pillanatában, nem látta teljességében, hogy mibe is egyezik bele. De ez nem csökkentette beleegyezésének értékét, melyet később egész élete folyamán, szüntelen ,,igen''-jeivel megerősített.
article placeholder

Ábrahám hite

Isten provokálta Ábrahámot, hogy egy emberi szempontból rossz és értelmetlen helyzetben, a hatalmas sötétségben még jobban bízzon benne! Felszólítja az öregembert, hogy áldozza fel a fiát - és ő az Istenben való bizalmat választja!
article placeholder

A hit próbatétele – várakozás Istenre

Amikor Isten azt akarja, hogy elérd a hit mélységeit, nagyon nehéz próbáknak tehet ki, nagyon sok mindent elvehet tőled, sőt nagyon ki is üresíthet. Ezek a hit próbái.
article placeholder

“Szerencsés vétek”

Időnként az elbukás után nem térsz vissza rögtön Istenhez, vagy még jobban megkeményíted szívedet és nem engesztelődsz ki szívedben -- ekkor valódi tragédia történik.
article placeholder

2. rész: A hit dinamizmusa

A hitünk szüntelen változások alatt álló folyamat. Isten nem akarja, hogy hitünk megkövüljön, ezért engedi meg a nehéz helyzeteket, melyek szüntelenül változásra, mélyülésre kényszerítenek bennünket.
article placeholder

Ismerjük el, hogy minden ajándék

Gazdag vagy? Jóképű? Egészséges? Jó természetű? Okos? Szép családdal büszkélkedsz? És mid van, amit nem Istentől kaptál? Mire vagy olyan büszke?
article placeholder

“Boldogok a lélekben szegények”

Amíg a legnagyobb bűnösök lelkében váratlanul győzelmet arat a kegyelem, gyakran minden hatás nélkül marad az úgynevezett "rendesek'" lelkében''.
article placeholder

Isten féltékeny szeretete

Ő akar a te egyetlen Urad és egyetlen szerelmed lenni. Márpedig ha az akar lenni, akkor okkal, vagyis mert a szerelem helye a szívedben valóban Őt illeti! Ezt legkésőbb akkor meglátjuk, amikor szemtől szemben látjuk majd Őt.
article placeholder

Istenre való Ráhagyatkozás

Istenem, bízom benned, legyen meg az én akaratom -- nem így szoktál imádkozni? A szorongás, az aggódás, félelem neked címzett kihívás. Mit teszel vele? Belenyugszol, hogy súlyával összetörjön? Vagy mégis megpróbálsz ráhagyatkozni Arra, aki a végtelen Erő és a végtelen Szeretet.
article placeholder

Isten az egyetlen támasz

Pszichikumunk legelementárisabb igénye a biztonságérzet. A pszichikailag erősen befolyásolható ember megpróbálja kifürkészni, hogy mit hoz a jövő. De a hit szempontjából nagyon jó, ha időnként elveszíted a lábad alól a talajt. Ez Isten különös kegyelme.
article placeholder

3. Talentumok

A hit Isten látásmódjában való részesedés, Isten viszont egész másképpen nézi az életedet. Csak az az ember képes rá, hogy mindenért hálás legyen, aki hisz.

Isten szeretete – a lelkek mentése

"...Mert nincs rosszabb süketnéma, mint az, aki egyszerűen nem akar hallani. És nincs bosszantóbb vakság, mint azé a személyé, aki egyszerűen nem akar látni.”
article placeholder

Te miben hiszel? – nagypénteki gondolatok

Amikor az Emberfia eljön, vajon talál-e még hitet a földön?” tette fel a kérdést Jézus közel 2000 évvel ezelőtt. És ma, amikor annyiféle ezoterikus áramlat lepi el a világot, mi miben tudunk hinni igazán?

Sienai Szent Katalin: Dialógus Istennel – a gazdagokról (részlet)

Katalint, a nagy 14. századi misztikust, aki az első női egyháztanító lett, Isten rendszeresen látomásokkal és üzenetekkel halmozta el. Ezek egy részét jegyezték le a "Dialógusok" című műben, mely a keresztény misztika egyik legnagyobb kincse. A részlet a gazdagság utáni vágyról szól.