article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Hatalmat adok a bűnök megbocsátására és a papszentelésre

Bármily hosszú ideig tartózkodtam is apostolaimnál, az számukra csak egy szempillantásnak tűnt, oly nagy vigasztalást éreztek szavaim hallatán. Nagyon búslakodtak amiatt, hogy látható jelenlétemtől meg lesznek fosztva. Jóllehet gyakran figyelmeztettem őket, hogy szakadjanak el ettől az érzékelhető örömtől, beszélgetéseikben mindig visszatért ez a panasz. Azért újból megjelentem nekik, és megfeddtem őket. Természetesen ezt nagy szeretettel tettem. Türelmesen megmutattam nekik, hogy amint én viseltetem irányukban, úgy kell nekik is embertársaikkal bánniuk, utánozva szeretetemet és türelmemet.
article placeholder

Itt az idő! Menj el gyónni!

Húsvétra készülve a hívők számára a legfontosabb, hogy megtisztult lélekkel vegyenek részt a feltámadás megünneplésében.
article placeholder

Milyen gyakran gyónjunk?

"Akik szeretnék Istent jobban szeretni, azoknak a két-, háromhetenkénti szentgyónás megfelelő és rendkívül sokat segít.”
article placeholder

A megtérés szentségének patrónusai

A megtérés szentségének egyik patrónusa Zakeus. Amikor erre a csodálatos figurára emlékezünk, eszünkbe jut, mint az ő ellentéte, a gazdag ifjú alakja.
article placeholder

A megtérés szentsége

Az alázatban folyton növekedned kell, s ebből következik, hogy a bűnbánatnak is ugyanúgy növekednie kell benned. Soha sem elég a megbánás és soha nem elegendő a bűnbánat. Minél inkább bűnösnek érzed magad és rosszabbnak másoknál, annál több kegyelmet kapsz.
article placeholder

“Szerencsés vétek”

Időnként az elbukás után nem térsz vissza rögtön Istenhez, vagy még jobban megkeményíted szívedet és nem engesztelődsz ki szívedben -- ekkor valódi tragédia történik.