Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Tanítások jobb

Boldog akarsz lenni? Légy hálás!

Az én előadásom tárgya a hála. Hogy miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás. De gondolkodjunk csak el ezen még egyszer! Valóban a boldog emberek azok, akik igazán hálásak?
article placeholder

Igazgyöngy

A szüntelen gyötrelem és a szépség összefüggései
article placeholder

A tökéletesség elérése

Mikor már elém rajzolódott a tökéletesség eszménye, megértettem, hogy szentté lennünk nagyon sok szenvedéssel jár...
article placeholder

Az alázatról

"Aki magát csekélyebbnek tartja, és méltatlanabbnak ítéli, az alkalmatosabb nagyobb adományok elnyerésére."
article placeholder

Gondolataim Assisi Szent Ferencről

"Ha a világban megszűnne az alázat, akkor a szeretet mindig ’akadályokba’ ütközne az emberek szívében. Az alázat a szeretet előtt tisztítja az utat." - Ladányi Sándor írása
article placeholder

Beszélj nekem mindenről!

Ma így beszélt hozzám az Úr: "Miért nem mondasz el nekem mindent, ami téged érint, még a legkisebb részleteket is?"
article placeholder

JOZO ZOVKO atya katekézise

Viszont válságban van az egyház, mert nem születnek szentek és béketeremtők a világ számára. A Szűzanya félelem nélkül hangsúlyozza, hogy ez a világ jövő nélküli, öröm nélküli, mert nincs szíve, amely nyitott Istenre.
article placeholder

Böjt, hit és türelem

Nem kell hozzá sok idő, hogy felüsse a fejét benned a türelmetlenség. Látod, hogy mások áldásban részesülnek, a te helyzeteden viszont nem változik semmi. Tűnődni kezdesz.
article placeholder

Nyilvánosan megjutalmazva

A böjtölés személyes, nem a nyilvánosságnak szánt gyakorlat, még ha közösségileg böjtölünk is. A böjt a várakozásból fakadó áldozat. A böjt „szellemi hódolat” (Róma 12:1), melyet Isten nyilvánosan megjutalmaz.
article placeholder

Elizabeth Silance Ballard: A tanító tanítása

Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.
article placeholder

Böjte Csaba ádventi gondolatai

"Én tényleg hiszem azt, hogy Isten, Jézus Krisztus nem csak kéri tőlünk azt, hogy imádkozzunk azért, hogy az ő országa eljöjjön, hanem összefogással, becsületes munkával fel tudnánk építeni."
article placeholder

Üzenet

A népek egybegyűjtése - Joel próféta könyvéből
article placeholder

A bolt

Egy fiatalember azt álmodta, hogy benyitott egy boltba. Eladóként a pult mögött egy angyal várta.
article placeholder

Calcuttai Teréz anya a megbocsátásról – videó

"Amíg nem tudunk valamit egészen elfelejteni, nem bocsátottuk meg teljesen. Ez az, amivel fájdalmat okozunk egymásnak: előhozzuk az is, ami elmúlt, és újra meg újra felemlegetjük – ami azt jelenti, hogy nem felejtettük el."
article placeholder

Figyelmes magány – az életszentség pillére

Ha csak egyszer is megízlelnéd az éggel társalgó szent magány boldogságát, még szobád fala iránt is nagyobb vágy fakadna szívedben, mint a léha emberek felszínes társasága iránt.
article placeholder

Jozo Zovko atya elmélkedése Mária üzenetéhez

Ma is szükséges a mi IGEN - ünk. IGEN az imára, a napi szentmisére, a havi gyónásra, a mindennapi Szentírásolvasásra. Minden kísértés ellenére ki kell tartanunk és el kell készülnünk a Nagy Találkozóra.
article placeholder

Mária és a gyöngyvirág

"Ezek a virágok... milyen kicsinyek! Mégis, milyen illatosak! A levegő körülöttük illatozik tőlük... Anyám is alázatos, tartózkodó, ismeretlen, és csak azt kívánja, hogy ismeretlen maradjon." /Valtorta Mária látomása alapján/
article placeholder

Az ember, akinek nem volt ideje

Volt egyszer egy ember, olyan, mint ezer más. Ennek az embernek sosem volt ideje. Amikor a munkahelyén megszólalt a telefon, naponta legalább tízszer kijelentette: "Sajnálom, de pillanatnyilag nincs időm."
article placeholder

Az erények öltözete

"öltsétek fel a szentség palástját, és tegyétek boldoggá a magányosakat. Világosítsátok meg azok lelkét, akik a sötétségben ülnek, és nem találnak rám a tátongó bizonytalanságban!..."
article placeholder

Ki az én anyám?

Jézus pontos tanításban mondja el, mit vár el az övéitől, és mivel válunk érdemtelenekké arra, hogy keresztényeknek tartsuk magunkat.
article placeholder

Engesztelés

"Sok engesztelő lélek emberi tökéletlenségektől foltos. A hazugság is köztük van."
article placeholder

Hát mi legyek?

Csodálatosan szép részlet Tamási Áron önéletrajzi ihletésű regényéből.
article placeholder

Ha akarsz valamit…

"Amit pedig én akarok benned és a te nevedben, az mindig szent lesz és tökéletes, mert én magam vagyok a szentség és a tökéletesség."
article placeholder

Isten Szavának szerepe az imádságban

Valaki mesélte egyszer, hogy esténként szereti elnézni a kivilágított utcák és házak, vagy az arra járó autók fényeit. Ilyenkor arra gondol, hogy Jézus a világ világossága.
article placeholder

Isten jelenléte az Igében

Minden személy jelenléte egy bizonyos hatókört teremt önmaga körül, amit a tárgyak esetében nem mondhatunk el. A Szentírás "Valaki'', Isten jelenléte közöttünk.
article placeholder

Jézus rejtett életének vége

Ahol megtalálható az életszentség utáni vágyakozás, ott van az örök élet gyökere, mert aki jó akar lenni, az eléri a Jóságot, és a jóság elviszi őt Isten országába.
article placeholder

Féktelen szeretet: az Eucharisztia

Nem a keresztények az őrültek, amikor hisznek abban, hogy Krisztus magát adja nekik a kenyér színe alatt, hanem Isten őrült meg az ember iránti szeretetében.
article placeholder

Menekülés Egyiptomba

A világ gyakran "nagyoknak'' nevezi a bűnözőket. Nem! A ,,nagyság'' nem a bűnözésben van. A jóságban van, a becsületességben, a szeretetben, az igazságosságban. Áldozathozatalt, elszakadást, tiszta életet, alázatosságot igénylő helyzetek keresését hirdettem." - magyarázza Jézus.
article placeholder

A Lélek ajándéka az Apostoloknak

Valaki azt mondta, ha nem mentél keresztül a kétségbeesés tesztjén, akkor valójában semmit sem tudsz. A Szentlélek nem száll le a magabiztos emberre, aki lelkében gazdag, mert az ilyen ember elzárkózik az Ő ereje, a Szegények Atyjának ereje elől.
article placeholder

A három bölcs imádja Jézust

Azok a lelkek, akik hozzászoknak az elmélkedéshez, nagyon érzékeny lelkiismerettel rendelkeznek, amelyet kifinomít az állandó figyelem, az éles önvizsgálat: tükörré teszi lelküket, melyen a mindennapos események legkisebb árnyai is visszatükröződnek... - JÉZUS TANÍTÁSA
article placeholder

A szegény eszközök hatékonysága

Szegény eszköz az Isten iránti szeretetből elfogadott szenvedés; a térdfájás ima közben, vagy valami lemondás, amiről senki nem tud, önmegtagadás, vagy akár a mélységes csendben, hallgatásban, szemlélődésben leélt élet. Mindezekről szinte senki sem tud, ezek láthatatlan eszközök, nem méri fel őket semmilyen szociológiai statisztika, ám a hit fényében nézve ezek a szegény eszközök döntik el a világ sorsát!
article placeholder

“Bár hideg volnál, vagy meleg!”

A puszta kopársága leleplezi az ember nyomorúságát, megmutatja mezítelenségét, mivel itt eltűnnek az illúziók, és nincs hová rejtőznie. Az ember élhet felületesen, mintegy önmaga felszínén. Csak a nehéz élethelyzetek, a puszta tapasztalatai kényszerítik választásra, miközben fényt derítenek a benne rejlő jó és rossz mélyebb rétegeire is.
article placeholder

Ábrahám hite

Isten provokálta Ábrahámot, hogy egy emberi szempontból rossz és értelmetlen helyzetben, a hatalmas sötétségben még jobban bízzon benne! Felszólítja az öregembert, hogy áldozza fel a fiát - és ő az Istenben való bizalmat választja!
article placeholder

Isten az egyetlen támasz

Pszichikumunk legelementárisabb igénye a biztonságérzet. A pszichikailag erősen befolyásolható ember megpróbálja kifürkészni, hogy mit hoz a jövő. De a hit szempontjából nagyon jó, ha időnként elveszíted a lábad alól a talajt. Ez Isten különös kegyelme.
article placeholder

Az Isten akarata és a mi akaratunk

Saját akaratunk keresése a legnagyobb rossz. Ez maga a rossz és a bűn, boldogtalanságunk és megkötözöttségünk forrása. A Szentlélek szállhat az emberre olyan kegyelemmel, mely az ember minden tervét felborítja.
article placeholder

Miért jó hallgatni?
A csend és az elengedés fontossága

Aki meg akar szabadulni kínzó feszültségeitől, de belső magatartásán semmit nem hajlandó változtatni, az csupán felületi kezelést végez. Összeszorított marokkal nem tudsz lazítani, csak akkor ha kinyitod a kezeidet és elengeded, amit benne szorítasz.