Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Tanítások bal

article placeholder

A mi Anyánk

Van, akinek nins bora. Az alázat, a szelídség, a kedvesség és jóság bora, ami kedvessé, élvezetessé teszi a személyt.
article placeholder

Miért hamisak az útjaink – tanítás

Az ,,én-központú ember'' könnyeket és gyászt hagy maga után mindenütt, míg végül maga éli megkéső magányosságát és hidegségét, a keserűséget és a csalódást.

Joseph Ratzinger: A téves lelkiismeretről

Aki már nem képes rá, hogy meglássa a bűnt, az lelkileg beteg, „élő hulla, karaktermaszk”, ahogy Görres mondja. „Nincs bűntudata többek közt a kegyetlen embereknek, a szörnyetegeknek.
article placeholder

A szenvedő lélek örömei

+ Ó, ha egy szenvedő lélek tudná, mennyire szereti Isten, meghalna az örömtől és a nagy boldogságtól. Egyszer majd megtudjuk, mit jelent a szenvedés, de akkor már nem tudunk szenvedni. Csak a jelen a miénk.
article placeholder

Böjte Csaba: Az ítélet

Heródes trónja üres! Elfoglalhatod! Ítélkezhetsz mások felett, a megszólás, a sárral dobálás hatalma a tied, a megannyi éhes média, vevő a botrányaidra!
article placeholder

Isten fontossági sorrendje

„Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek tobzódással, részegeskedéssel, és ez életgondjaival.” (Lukács 21:34)
article placeholder

Elmélkedés ádvent 3. vasárnapján

Keresztelő tudta magáról, hogy ő ki, és mi tudjuk magunkról? Kérdezték már tőled, hogy te ki vagy? Elmondtad a valóságot? Egyáltalán ismerjük magunkat?
article placeholder

Az Istenanya követése – Kövess engem!

Az emberiség 'elanyátlanodásával' egyre inkább kerül előtérbe Szűz Mária – mindenkor segítő –, édesanyai szerepe. „Máriát követve nem tévedhetsz el!” (Szent Bernát)
article placeholder

Spányi Antal székesfehérvári püspök

"Bűnbeesünk. De Isten irgalmas szeretete vár bennünket a gyóntatószékbe, hogy megkapjuk a feloldozást, megszabaduljunk a bűnök bilincseitől, a bűnök kötelékeitől, és visszakapjunk minden kegyelmi kincset..."
article placeholder

Schweitzer József, országos főrabbi

"Egyike a legnemesebb tulajdonságainknak, ha irgalmasak tudunk lenni. Persze ezzel sokan visszaélnek. Ki tudja, hogy azok közül a szerencsétlenek közül, akikkel az utcán találkozunk, és mindig megesik rajtuk a szívünk, és odanyomunk szegénynek valamit a kezébe, hogy nem megy-e el a következő kocsmába, hogy eligya."
article placeholder

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát

Ma nem szeretik hallani az emberek, de azt gondolom mindannyian egyénileg is és kollektíven is sebzettek vagyunk. Egy sebzett emberhez csak nagy tapintattal lehet hozzányúlni.
article placeholder

Veres András püspök: Az isteni irgalomról

"Az irgalmasság a keresztény ember számára sem egy magától értetődő magatartás, nagyon sokszor éveken keresztül, évtizedeken keresztül hordozzuk a sértődéseinket, töviseinket a lelkünkben. És azért nem tudunk igazán saját bűneink terhétől sem megszabadulni, mert nem vagyunk képesek irgalmasak lenni a másik ember felé."
article placeholder

Fabinyi Tamás evangélikus püspök

"Annak a kérdésnek, hogy hogyan találok irgalmas Istent, egy érdekes továbbgondolása van egy XX. századi teológus, Dietrich Bonhoeffer rendszerében a másik kérdési, hogy hogyan találok irgalmas felebarátot."
article placeholder

Barsi Balázs Az irgalomról

Az a sok szépség, amit látunk a világban, a tavaszodó világ, vagy a hópelyhek, ahogy hullanak, a virágok, csillagok…, ez az egész világ irgalomból született.
article placeholder

AKARSZ SZENT LENNI? AKARJ!

Szentség. Ki akar ma szent lenni? Vagy jobban mondva, ki meri azt kijelenteni, hogy szent szeretne lenni? Ma a „szent” szónak a köznyelvben van egy sajátos, mondhatni kissé pejoratív íze.
article placeholder

Jézus beszámol születéséről

A Hírnök, aki már ismerte a földi életet, mert leszállt és beszélt a prófétákkal, diadalmas kiáltással vette magához az Isteni Tűzről azt a szeplőtelen szikrát, amely az örök Leány lelke volt. A föld attól a pillanattól kezdve rendelkezett az Imádóval, és Isten attól a pillanattól kezdve visszatetszés nélkül tekinthetett le a földnek egy pontjára.
article placeholder

Isten gondolatai rólad

Már hallottad a bensődben az Atya hangját? Akár igen, akár nem - ha ezt elolvasod, biztosan ráismersz!
article placeholder

Csaba Testvér friss levele hozzánk

Többen kértétek, hogy fogalmazzam meg írásban azt a feladatot, melyet a Szent Ferenc Alapítvány munkatársaitól, a házvezetőktől, a nevelőktől elvárok...
article placeholder

Mária dicsérete

"Minden ember, aki élt, él vagy élni fog, könnyekbe kerül Máriának." - tanítja Jézus Valtorta Márián keresztül.
article placeholder

Mániákus panaszkodás

Ismersz olyan embert, aki mindig elégedetlen valamivel? Netán néha veled is megesik? Nehogy azt hidd, hogy ez kis bűn!
article placeholder

Kitartás a szenvedésben

Miért van az, hogy gyakran az igazak szenvednek többet és huzamosabb ideig? Észrevetted, hogy a nagy szentek közös jellemzője a kiemelkedően sok szenvedés, melyet szeretettel tűrtek?
article placeholder

Az üdvösség munkálása

"Én foglak téged szentté tenni. Mindent, amit bennem bízó lelkülettel kérsz tőlem, messze várakozásodon felül fogok teljesíteni."
article placeholder

Mária rózsafüzére

"Üdvözlégy, aki hittél, üdvözlégy!'' Az Evangélium mondja Terólad: "Anyja megőrizte és szívében forgatta mindezeket a szavakat.'' (Lk 2,51)
article placeholder

Az imádság elsődlegessége

Keresztény hivatásunkban alapvető kérdés az imádság problémája. Minél inkább túlterhelnek tevékenységeid, annál több időt kell az imádságra szentelned!
article placeholder

Győzelem hit által

Mózes valami olyat tett, ami a hadviselés szempontjából teljesen abszurd volt: visszavonult a csata idején, a sereget helyettesére, Józsuéra bízta, maga pedig felment a dombra, hogy imádkozzék.
article placeholder

A hit próbái Mária életében

Mária, amikor kimondta az "Igen"-jét az angyali üdvözlet pillanatában, nem látta teljességében, hogy mibe is egyezik bele. De ez nem csökkentette beleegyezésének értékét, melyet később egész élete folyamán, szüntelen ,,igen''-jeivel megerősített.
article placeholder

Nem ismerhetjük meg Krisztust az ember nélkül

A szentek azt tanítják, hogy a kegyelmek kegyelme a töredelmes bűnbánat, látni magunkat valójában, tisztán, bűneink sokaságában. Amíg ez meg nem történik velünk, addig szinte semmit nem értünk Krisztusból sem.
article placeholder

Isten féltékeny szeretete

Ő akar a te egyetlen Urad és egyetlen szerelmed lenni. Márpedig ha az akar lenni, akkor okkal, vagyis mert a szerelem helye a szívedben valóban Őt illeti! Ezt legkésőbb akkor meglátjuk, amikor szemtől szemben látjuk majd Őt.
article placeholder

Hamis tanúságot ne tégy

A hazugság az hazugság, mégha kegyes is. A rágalom pedig rágalom, mégha nem is akartunk rosszindulatúak lenni. Bele sem gondolunk, hogy még a legkisebb füllentésünkért is számolni fogunk...
article placeholder

Feladatunk szentté lenni!

"Az életszentséghez hozzátartozik, a lelki életben való előrehaladás, amelyek magányos és benső élményekre épülnek, és a lélek legmélyén születnek."
article placeholder

Te miben hiszel? – nagypénteki gondolatok

Amikor az Emberfia eljön, vajon talál-e még hitet a földön?” tette fel a kérdést Jézus közel 2000 évvel ezelőtt. És ma, amikor annyiféle ezoterikus áramlat lepi el a világot, mi miben tudunk hinni igazán?