Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Szentek jobb

A magyar stigmatizált misztikája

„Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál, és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt."

CASCIAI SZENT RITA élete – ünnepe: május 22

Szent Rita a kétségbeejtő helyzetbe került emberek védőszentje, továbbá az anyaságé, a meddőségtől szenvedőké. Spanyolországban a házassági gondoktól szenvedők patrónája. Itália leginkább tisztelt női szentje, teste épen maradt.

SZENT KUNIGUNDA császárné – ünnepe március 3.

A 12. század legendája azt közli, hogy Kunigunda és Henrik császár szűzi megtartóztatásra kötelezték magukat. Az ilyen ,,József-házasságok'' a középkori szentség eszményképeihez tartoznak. Henrik és Kunigunda gyermektelenségét általánosan ismert szentségükkel hozták kapcsolatba.

Drogbáróból szerzetes!

Fiatalabb korában kábítószer-kereskedőként kereste a kenyerét, aztán rátalált az igaz útra Makszim Kavtaradze. A grúz férfi egy több mint harmincöt méteres szikla tetején él.
article placeholder

BOLDOG GIZELLA – május 7.

A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. A szent királynénak bőven volt része bennük. Kezdetben honvágy gyötörhette, később gyermekei halálába kellett belenyugodnia. Férje halála után pedig sok méltánytalanságot viselt el.
article placeholder

Bűnbánó Szent Mária Magdolna

,,A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás'' (Mt 15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bűneiért, nem teheti meg csak a Sátánt bűnbaknak. Önmagának kell felrónia bűnül, hogy a Sátán hatalmába esett, és a házát a gonosz szellemek számára söpörte ki és díszítette fel (Lk 11,25; Mt 12,44).
article placeholder

Június 26. – CHIGNINI SZENT ANTELMUS karthauzi, püspök

Jelek és csodák történtek sírjánál, s évszázadokon át tisztelték ereklyéit (ezek ma is a székesegyházban találhatók). Tisztelete spontán módon és igen gyorsan elterjedt; a karthauziak 1607-től hivatalosan is szentként tisztelik.
article placeholder

Assisi Szent Klára levele Prágai Boldog Ágneshez

Ma szenzáció lenne a Hírek között: két dúsgazdag, arisztokrata családból származó nő, akik közül az egyik olyan hatalmasság házassági ajánlatát utasítja vissza, mint amilyen ma mondjuk Obama elnök vagy a Szudáni király lenne, és fiatal életüket visszavonhatatlanul Krisztusnak adják a maga vágyaival, mindezt hajuk rövidre vágásával pecsételik meg.
article placeholder

Keresztes Szent János élete – zárda alapítás Baezában

"Isten érintése alatt a lélek élvez mind állagában, mind képességében. Sôt mi több, ez a túláradó boldogság áthat a testre is úgy, hogy áthatja az egész érzéki részt, az összes tagokat, a csontokat és azok velejét. Mindezek nem azt a közönséges, mindennapi jólétet élvezik, hanem valami kimondhatatlan boldogságot és dicsőséget, mely érezhető még a kezek és a lábak utolsó ízületeiben is.''
article placeholder

Boldog Salkaházi Sára – egy modern újságírónő

„Önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban hajadonfőtt, zsebredugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene..." - írja naplójában korábbi életmódjáról. Mégis: „Egyetlen boldogság az Úristené lenni, de ez azután olyan boldogság, hogy emellett eltörpül minden".
article placeholder

Keresztes Szent János életrajza – a gyermekkor

A gyermek már majdnem belefulladt a vízbe, mikor egy rendkívül szép nő jelent meg neki a levegőben, kezét segítségre nyújtva. Szavakat is hallott: ,,Gyermekem, add ide a kezedet, kihúzlak.'' A kis János akkor még nem tudta, hogy a szépséges hölgy a Szűzanya volt...
article placeholder

Jézus Máriáról

Mária természetfeletti tisztasága és bölcsessége - ahogyan Jézus elmeséli.
article placeholder

Ars szent plébánosa

Vianney Szent János a megaláztatások sortüzében érlelődött szentté - a papok védőszentjévé.
article placeholder

Szent Jeanne Jugan

Jeanne francia rendalapító, aki hivatásául a szegények, különösen az idős, elmagányosodott asszonyok segítését tűzte ki. XVI. Benedek pápa 2009 október 11-én avatta szentté.