Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Szentek bal

Chiara Corbella, egy mai szent édesanya

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”
article placeholder

Szent Jeromos élete

Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. Ha vitatkozott, bántó éllel is tudott fogalmazni.
article placeholder

A szent herceg

Augusztus 31-én délelőtt 11 órakor Ferenc pápa küldötte, Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa volt a főcelebránsa az ünnepi szentmisének, amelyen a boldogok sorába iktatták a román vértanút, az első birituális romániai katolikus papot.
article placeholder

Ki ez?!

Ez a bekeretezett kép fogadott az irodája mellett. És ahogy beléptem, nekem szegezte a kérdést: „José, szerinted ki ez?"
article placeholder

Új szentjeink vannak!

Otrantói vértanúkat illetve két latin-amerikai szerzetesnőt avatott szentté Ferenc pápa: a keresztények jóval válaszoljanak a rosszra
article placeholder

Boldog Salkaházi Sára – május 11.

Ő így ír: "És ha az Úristen foglalt le magának?... Az első szó már elhangzott, s te meghallottad! És mégis bizonytalan vagy! Nyugtalan, kereső, vergődő. Mert van valami, ami miatt nem válaszoltál... Talán foglalkozásod, amelyben annyi örömet találsz, ... talán csak az a néhány filléres cigaretta, amelynek szétoszló füstje mégis olyan áthághatatlanul burkol be." A hivatásért való harc éppen tíz évig tartott Sára testvér életében.
article placeholder

Avilai Szent János pap – május 10.

Amikor János egy napon bikaviadalon vett részt, oly módon hatott rá ez a kegyetlen játék, hogy elhatározta: elhagyja a világot és szerzetes lesz. Ám zsidó származása miatt a jezsuiták soha nem vették fel rendjükbe.
article placeholder

MÓR SZENT BENEDEK szerzetes – április 4.

Assisi Szent Ferenc útmutatása szerint ,,az imádság és az Istennek való önátadás lelkületét'' mindenkor harmonikusan össze tudta kapcsolni a testvérek szolgálatával. Életének szigorúságát egész életében megtartotta.
article placeholder

PAOLAI SZENT FERENC – április 2.

Az olyan szenteket, mint Paolai Ferenc, a mai keresztények nem könnyen értik meg. Aszkézisük ,,öngyilkosságnak'' és a világmegvetés tűrhetetlen jelének látszik előttünk.
article placeholder

SZENT PAMMACHIUS hitvalló – augusztus 30.

Az a tény, hogy egy művelt, hatalmas és gazdag arisztokrata nagy vagyonát a szegénygondozás szolgálatába állította, ő maga pedig - mint valami szerzetes - aszketikus életet élt, elképesztő lehetett az ókori Róma számára.
article placeholder

Az angyalokról

A hittudósok józan észérvekre támaszkodó következtetései alapján annyi mondható, hogy az alázatosság erénye és a kevélység bűne jelen volt az angyalok próbára tételekor, ami egyes vélemények szerint az ember teremtése előtt kezdődött.
article placeholder

Szent Mihály arkangyalról

Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan, mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.
article placeholder

Pietrelcinai Szent Pio

"Egyszerű életet éltünk, családunkban nehéz lett volna tíz lírát találni, de sohasem hiányzott semmink” – írta Pió atya visszaemlékezéseiben.
article placeholder

Ó, áldott Szent József!

Szokás "átadni a ház kulcsait" neki, rábízni a rettenetes kamaszkorban a gyerekeket, kilencedet tartani hozzá a jó halálért, gyógyulásért, itt pedig csodálatos imameghallgatásokat, sőt "módszereket" olvashattok
article placeholder

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet élete (1880-1906)

Erzsébet tanácsa nagyon egyszerű: « felejtsd el magad! », hagyd abban, hogy folyton az egocentrikus « éneddel » foglalkozol, és tekints arra, aki keres téged, és aki bevezet téged a Szentháromság intimitásába. És egyszerre jelentéktelennek fognak tűnni a hétköznapi gondok, minden örömükkel és fájdalmukkal.
article placeholder

KITÜNTETTÉK SZOLÁNÓI SZENT FERENCET

Tizenhat évesen lépett be a ferences rendbe. Felszentelése után elöljárói egy időre az ének tanításával bízták meg, mert kiváló zenész volt. 1583-ban a dögvész sújtotta vidékek fáradhatatlan látogatója és a betegek gondozója volt. Andalúzia apostolaként emlegették. A személyét övező nagy tisztelet elől menekülve és missziós buzgalomtól vezérelve Dél-Amerikába ment.
article placeholder

Nem alszik az Izráel Őrzője

A Golan-fennsíki csatákban történt "katonai" csodákról több izraeli dokumentum szól, melyekről már jónéhány könyv íródott. A filmben látott történet igaz,megtörtént eset.
article placeholder

Új szentje van a Magyar Egyháznak!

Boldoggá avatták Bogdánffy Szilárd fiatal vértanú püspököt szombaton Nagyváradon ünnepi szentmise keretében. Ő is a szocialista hatalom mártírja, de a kegyelem rendjében fokozatosan érett meg a vértanúságra..
article placeholder

Hétfő, okt 4 – Assisi Szegénykéjének napja

Ki volt ez az ember? Ferenc olyan családból származott, amelynek érdeklődése középpontjában az anyagi jólét és gyarapodás állt. Mégis, ha Ferenc egy városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt, és a gyermekek tapsoltak örömükben. Sokan úgy vélték, hogy Krisztus maga jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, "hogy lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki''.
article placeholder

Boldog Kalkuttai Teréz anya 100 éve született

Teréz anya ma a szenttéavatás kihívásai előtt áll, pedig egykoron sokat szenvedett hitbéli gyötrelmeitől - élete bizonyos szakaszaiban ugyanis levelezése szerint kételkedett Isten és Jézus Krisztus létezésében.
article placeholder

Alacoque Szent Margit-Mária élete

Alacoque Margit-Mária misztikus 1647. július 22-én született Franciaországban, vizitációs apáca lett, ő kapta meg a világ számára a Jézus Szent Szíve tisztelet üzenetét.