RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Szentek

A turzovkai látnok keresztútja /Mateu Laseut élete/

Máté megkérdezte a bírót, hogy él-e az anyja? „Igen” – felelte a bíró. „És Ön képes lenne megtagadni őt?” – kérdezte tovább Máté. „Azt már nem!” – válaszolta a bíró. „Lássa, ugyanígy én sem vagyok hajlandó semmi áron sem megtagadni az én Mennyei Anyámat, a Boldogságos Szűz Máriát.”

Cottolengo Szent József Benedek pap, rendalapító (1786-1842)

Cotootlengo Szent József Benedek pap, a XVIII. század végén 14 vallási közösséget alapított, melyek ma is élnek és virulnak, különösen Olaszországban. Néhány közülük az elmélkedésre összpontosít, a tagok hivatása a közbenjáró ima a rászorulókért. Ezek az imaközösségek kifejezetten azokért imádkoztak, akiknek a legnagyobb szüksége volt közbenjárásra: a haldoklókért és az elhunytakért.

Chiara Corbella, egy mai szent édesanya

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”

BOLDOG JERZY POPIELUSZKO pap, mártír

A 37 éves varsói papot 1984-ben (!!) rabolták el, holttestét később találták meg egy víztározóban. Már halála előtt az antikommunista egyházi ellenállás ismert alakja volt.

A magyar stigmatizált misztikája

„Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál, és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt."

CASCIAI SZENT RITA élete – ünnepe: május 22

Szent Rita a kétségbeejtő helyzetbe került emberek védőszentje, továbbá az anyaságé, a meddőségtől szenvedőké. Spanyolországban a házassági gondoktól szenvedők patrónája. Itália leginkább tisztelt női szentje, teste épen maradt.

SZENT KUNIGUNDA császárné – ünnepe március 3.

A 12. század legendája azt közli, hogy Kunigunda és Henrik császár szűzi megtartóztatásra kötelezték magukat. Az ilyen ,,József-házasságok'' a középkori szentség eszményképeihez tartoznak. Henrik és Kunigunda gyermektelenségét általánosan ismert szentségükkel hozták kapcsolatba.
article placeholder

Szent Jeromos élete

Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. Ha vitatkozott, bántó éllel is tudott fogalmazni.

Drogbáróból szerzetes!

Fiatalabb korában kábítószer-kereskedőként kereste a kenyerét, aztán rátalált az igaz útra Makszim Kavtaradze. A grúz férfi egy több mint harmincöt méteres szikla tetején él.
article placeholder

A szent herceg

Augusztus 31-én délelőtt 11 órakor Ferenc pápa küldötte, Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa volt a főcelebránsa az ünnepi szentmisének, amelyen a boldogok sorába iktatták a román vértanút, az első birituális romániai katolikus papot.
article placeholder

Ki ez?!

Ez a bekeretezett kép fogadott az irodája mellett. És ahogy beléptem, nekem szegezte a kérdést: „José, szerinted ki ez?"
article placeholder

Új szentjeink vannak!

Otrantói vértanúkat illetve két latin-amerikai szerzetesnőt avatott szentté Ferenc pápa: a keresztények jóval válaszoljanak a rosszra
article placeholder

Boldog Salkaházi Sára – május 11.

Ő így ír: "És ha az Úristen foglalt le magának?... Az első szó már elhangzott, s te meghallottad! És mégis bizonytalan vagy! Nyugtalan, kereső, vergődő. Mert van valami, ami miatt nem válaszoltál... Talán foglalkozásod, amelyben annyi örömet találsz, ... talán csak az a néhány filléres cigaretta, amelynek szétoszló füstje mégis olyan áthághatatlanul burkol be." A hivatásért való harc éppen tíz évig tartott Sára testvér életében.
article placeholder

Avilai Szent János pap – május 10.

Amikor János egy napon bikaviadalon vett részt, oly módon hatott rá ez a kegyetlen játék, hogy elhatározta: elhagyja a világot és szerzetes lesz. Ám zsidó származása miatt a jezsuiták soha nem vették fel rendjükbe.
article placeholder

BOLDOG GIZELLA – május 7.

A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. A szent királynénak bőven volt része bennük. Kezdetben honvágy gyötörhette, később gyermekei halálába kellett belenyugodnia. Férje halála után pedig sok méltánytalanságot viselt el.
article placeholder

MÓR SZENT BENEDEK szerzetes – április 4.

Assisi Szent Ferenc útmutatása szerint ,,az imádság és az Istennek való önátadás lelkületét'' mindenkor harmonikusan össze tudta kapcsolni a testvérek szolgálatával. Életének szigorúságát egész életében megtartotta.
article placeholder

PAOLAI SZENT FERENC – április 2.

Az olyan szenteket, mint Paolai Ferenc, a mai keresztények nem könnyen értik meg. Aszkézisük ,,öngyilkosságnak'' és a világmegvetés tűrhetetlen jelének látszik előttünk.

Interjú Pio atya titkárával

„1967-ben Pio atya titkára lettem.” – „Bocsánat – vetettem közbe, mert azt hittem, rosszul értettem. - Kinek a titkára? Úgy értettem, mintha Pio atyát mondott volna.” Mint kiderült, nem félreértés volt.

Szent Pió atya

„Mindenkié vagyok egészen, vallotta Pió atya, tehát mindenki mondhatja, hogy Pio atya az enyém” – ezt szem előtt tartva hívják a budai kapucinusok a triduumra Pió atya tisztelőit, lelki gyermekeit és mindazokat, akik jobban meg szeretnék ismerni a 20. század egyik legnagyobb hatású szerzetesének életét és lelkiségét.
article placeholder

SZENT PAMMACHIUS hitvalló – augusztus 30.

Az a tény, hogy egy művelt, hatalmas és gazdag arisztokrata nagy vagyonát a szegénygondozás szolgálatába állította, ő maga pedig - mint valami szerzetes - aszketikus életet élt, elképesztő lehetett az ókori Róma számára.
article placeholder

Bűnbánó Szent Mária Magdolna

,,A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás'' (Mt 15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bűneiért, nem teheti meg csak a Sátánt bűnbaknak. Önmagának kell felrónia bűnül, hogy a Sátán hatalmába esett, és a házát a gonosz szellemek számára söpörte ki és díszítette fel (Lk 11,25; Mt 12,44).
article placeholder

Június 26. – CHIGNINI SZENT ANTELMUS karthauzi, püspök

Jelek és csodák történtek sírjánál, s évszázadokon át tisztelték ereklyéit (ezek ma is a székesegyházban találhatók). Tisztelete spontán módon és igen gyorsan elterjedt; a karthauziak 1607-től hivatalosan is szentként tisztelik.
article placeholder

Szent Mihály arkangyalról

Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan, mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.
article placeholder

Pietrelcinai Szent Pio

"Egyszerű életet éltünk, családunkban nehéz lett volna tíz lírát találni, de sohasem hiányzott semmink” – írta Pió atya visszaemlékezéseiben.
article placeholder

Assisi Szent Klára levele Prágai Boldog Ágneshez

Ma szenzáció lenne a Hírek között: két dúsgazdag, arisztokrata családból származó nő, akik közül az egyik olyan hatalmasság házassági ajánlatát utasítja vissza, mint amilyen ma mondjuk Obama elnök vagy a Szudáni király lenne, és fiatal életüket visszavonhatatlanul Krisztusnak adják a maga vágyaival, mindezt hajuk rövidre vágásával pecsételik meg.
article placeholder

Ó, áldott Szent József!

Szokás "átadni a ház kulcsait" neki, rábízni a rettenetes kamaszkorban a gyerekeket, kilencedet tartani hozzá a jó halálért, gyógyulásért, itt pedig csodálatos imameghallgatásokat, sőt "módszereket" olvashattok

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet élete (1880-1906)

Erzsébet tanácsa nagyon egyszerű: « felejtsd el magad! », hagyd abban, hogy folyton az egocentrikus « éneddel » foglalkozol, és tekints arra, aki keres téged, és aki bevezet téged a Szentháromság intimitásába. És egyszerre jelentéktelennek fognak tűnni a hétköznapi gondok, minden örömükkel és fájdalmukkal.
article placeholder

KITÜNTETTÉK SZOLÁNÓI SZENT FERENCET

Tizenhat évesen lépett be a ferences rendbe. Felszentelése után elöljárói egy időre az ének tanításával bízták meg, mert kiváló zenész volt. 1583-ban a dögvész sújtotta vidékek fáradhatatlan látogatója és a betegek gondozója volt. Andalúzia apostolaként emlegették. A személyét övező nagy tisztelet elől menekülve és missziós buzgalomtól vezérelve Dél-Amerikába ment.
article placeholder

Keresztes Szent János élete – zárda alapítás Baezában

"Isten érintése alatt a lélek élvez mind állagában, mind képességében. Sôt mi több, ez a túláradó boldogság áthat a testre is úgy, hogy áthatja az egész érzéki részt, az összes tagokat, a csontokat és azok velejét. Mindezek nem azt a közönséges, mindennapi jólétet élvezik, hanem valami kimondhatatlan boldogságot és dicsőséget, mely érezhető még a kezek és a lábak utolsó ízületeiben is.''
article placeholder

Új Teréz anya a világban!

Az 1929-es születésű törékeny német apáca a pakisztáni menekülttáborokban dolgozik fáradhatatlanul.
article placeholder

Nem alszik az Izráel Őrzője

A Golan-fennsíki csatákban történt "katonai" csodákról több izraeli dokumentum szól, melyekről már jónéhány könyv íródott. A filmben látott történet igaz,megtörtént eset.
article placeholder

Új szentje van a Magyar Egyháznak!

Boldoggá avatták Bogdánffy Szilárd fiatal vértanú püspököt szombaton Nagyváradon ünnepi szentmise keretében. Ő is a szocialista hatalom mártírja, de a kegyelem rendjében fokozatosan érett meg a vértanúságra..
article placeholder

Hétfő, okt 4 – Assisi Szegénykéjének napja

Ki volt ez az ember? Ferenc olyan családból származott, amelynek érdeklődése középpontjában az anyagi jólét és gyarapodás állt. Mégis, ha Ferenc egy városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt, és a gyermekek tapsoltak örömükben. Sokan úgy vélték, hogy Krisztus maga jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, "hogy lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki''.
article placeholder

Boldog Salkaházi Sára – egy modern újságírónő

„Önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban hajadonfőtt, zsebredugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene..." - írja naplójában korábbi életmódjáról. Mégis: „Egyetlen boldogság az Úristené lenni, de ez azután olyan boldogság, hogy emellett eltörpül minden".
article placeholder

Boldog Kalkuttai Teréz anya 100 éve született

Teréz anya ma a szenttéavatás kihívásai előtt áll, pedig egykoron sokat szenvedett hitbéli gyötrelmeitől - élete bizonyos szakaszaiban ugyanis levelezése szerint kételkedett Isten és Jézus Krisztus létezésében.
article placeholder

Keresztes Szent János életrajza – a gyermekkor

A gyermek már majdnem belefulladt a vízbe, mikor egy rendkívül szép nő jelent meg neki a levegőben, kezét segítségre nyújtva. Szavakat is hallott: ,,Gyermekem, add ide a kezedet, kihúzlak.'' A kis János akkor még nem tudta, hogy a szépséges hölgy a Szűzanya volt...

Alacoque Szent Margit-Mária élete

Alacoque Margit-Mária misztikus 1647. július 22-én született Franciaországban, vizitációs apáca lett, ő kapta meg a világ számára a Jézus Szent Szíve tisztelet üzenetét.
article placeholder

Jézus Máriáról

Mária természetfeletti tisztasága és bölcsessége - ahogyan Jézus elmeséli.
article placeholder

Ars szent plébánosa

Vianney Szent János a megaláztatások sortüzében érlelődött szentté - a papok védőszentjévé.
article placeholder

Szent Jeanne Jugan

Jeanne francia rendalapító, aki hivatásául a szegények, különösen az idős, elmagányosodott asszonyok segítését tűzte ki. XVI. Benedek pápa 2009 október 11-én avatta szentté.