Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

RSS-misztika

A csodálatos kilenced

"Ígérem, hogy bárki imádkozik egyet ezen invokációk közül 33-szor kilenc napon keresztül, megkap Irgalmas Szívemtől minden kegyelmet saját magának és felebarátjának,azzal a feltétellel, ha megfelel megszentelődésének (üdvösségére válik)."

MENTS MEG MA EGY LELKET!

Minden elimádkozott Üdvözlégyre 1 lélek szabadul a tisztítótűzből!! - üzeni Mária, a Hajnal szép sugara a Szeretetláng üzenetekben.

Negyedik típusú megtévesztések — A földönkívüliek leleplezése

Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa immár 20 éve foglalkozik az UFO tapasztalatok tanulmányozásával. A videóból megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények, és mit keresnek a metropolitán.

A magyar stigmatizált misztikája

„Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál, és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt."

Jézus Krisztus Szent Vállsebe

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek."

Giuliani Szent Veronika látomása a Pokolról

Giuliani Szent Veronika olasz kapucinus apáca, a XVII. században élt. Gazdag szülők gyermekeként, apja akarata ellenére lett szerzetes, mert már gyermekkorában megérinti a szenvedés misztikája. Magasra törő nagyszerű lelki világát stigmái és épségben megmaradt teste is jelzik. Többször volt része látomásokban a pokolról, ezek fordítása olvasható itt.

A csodálatos kilenced – 33 invokáció nagy ígéretekkel (nihil obstat)

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül.Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz.MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

Limai Szent Róza – Az Újvilág első Szentje

"Ha az emberek tudnák, milyen elmondhatatlan gyönyör az isteni Kegyelem birtoklása, mennyire értékes, mekkora öröm és boldog részegség, soha senki nem panaszkodna többé a keresztre, amit hordoznia kell."

Szentáldozás kilenced

"Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-egy angyalt küldök mind a kilenc karból, hogy földi életükben vezessék, és őrizzék őket."

Amikor rádöbbenünk, hogy az időnk véges

Amíg az istentelen ember fiatal, és nem találkozik túl sok testi szenvedéssel, amíg testét, szépségét, egészségét áruba bocsáthatja különböző gyönyörökért, amíg van pénze és vannak, akik körülrajongják, addig talán igazolva látja életvitelét.

CASCIAI SZENT RITA élete – ünnepe: május 22

Szent Rita a kétségbeejtő helyzetbe került emberek védőszentje, továbbá az anyaságé, a meddőségtől szenvedőké. Spanyolországban a házassági gondoktól szenvedők patrónája. Itália leginkább tisztelt női szentje, teste épen maradt.

Negyedik típusú megtévesztések — A földönkívüliek leleplezése

Döbbenetes video. Vajon az UFÓ észlelésekről és a földönkívüliekkel való találkozásokról szóló történetek csak néhány zavart ember képzelgései? Kaphatunk erre a kérdésre elfogadható választ? Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa és immár 20 éve foglalkozik a terület tanulmányozásával. A videóból kimerítő választ kaphatunk a kérdésre és azt is megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények."Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" - Máté 24:4

Sienai Szent Katalin életéből

"Én megígérem Neked, Szűzanyám, hogy soha más jegyest nem engedek magam közelébe, hanem szüzességemet a magam gyöngeségében sértetlenül megőrzöm Jézusnak mindörökké!"

Keresztút Szentháromságról nevezett Szent Erzsébettel

"Ó, mennyi megpróbáltatás vár azokra, akik nyomdokaimat követik! De azután olyan édességet is árasztok a lelkedre szenvedéseidben, amilyenről a világ boldogjainak sejtelmük sincs. A sors, amelyet számodra kijelöltem, oly szép, hogy igazán az én szerelmem kell hozzá, hogy azt neked tartsam fenn."
article placeholder

Képek a Pokolról

Egy koreai művész látomásban a Pokolban járt. Állítása szerint Jézus azzal bízta meg, hogy fesse meg az embereknek, milyen a pokol, és milyen bűnökért milyen gyötrelem vár. Tanulságos átelmélkedésre.

SZENT KUNIGUNDA császárné – ünnepe március 3.

A 12. század legendája azt közli, hogy Kunigunda és Henrik császár szűzi megtartóztatásra kötelezték magukat. Az ilyen ,,József-házasságok'' a középkori szentség eszményképeihez tartoznak. Henrik és Kunigunda gyermektelenségét általánosan ismert szentségükkel hozták kapcsolatba.
article placeholder

Pio atya fegyvere

"A Szűz a kezembe adott egy fegyvert, amellyel legyőzhettem őket. A fegyver ötven kilométeres távolságra is elért. Az ablakból a tömegre céloztam vele. Mindannyian meghaltak."
article placeholder

Jézus benső élete 5.rész – AZ EGYIPTOMI MENEKÜLÉS

"Ha az Igével egyesült emberségem megnyilatkozhatott volna, úgy amint a valóságban volt, mindenkit magához vonzott volna. Mindez azonban rejtve maradt. Azért születtem a világra, hogy mindenben szenvedjek, s így nem akartam királyi palotát, megbecsülést, tiszteletet. Önként választottam minden szenvedést, megvettetést, bántalmazást, durvaságot és mindenféle fájdalmakat. Meg akartam mutatni a lelkeknek az igazi utat, mely a Mennyországba vezet."
article placeholder

A JÉZUS BENSŐ ÉLETE 3. rész – Jézus benső élete körülmetélése idején, a bölcs királyok megérkezéséig

" Az ember szívében olyan mély gyökeret vert az önszeretet, hogy az győz és uralkodik benne. Az önszeretet hatására alszik ki a kegyelem, melyet Atyám oly nagy szeretettel ad a lelkeknek. Különösen arra kértem, sugalmazzon testvéreim szívének oly nagy és kölcsönös szeretetet, hogy mindegyik készségesen mondjon le önnön kielégüléséről, ha ezzel felebarátját megvigasztalhatja."
article placeholder

Jézus benső élete 1.rész: A SZŰZANYA MÉHÉBEN

"Drága jegyesem, én épp úgy be voltam zárva Anyám méhébe, mint a többi anyák gyermekei, akik azonban ítélőképességeiktől természetszerűleg ott meg vannak fosztva. Én azonban, mint Isten, minden tudás birtokában voltam, és Lelkem érezte a gyötrődést, melyet ilyen kényelmetlen helyzet idézhet elő."
article placeholder

ÍGÉRETEK a Szent Kereszt tisztelőinek

*Az ígéreteket Chambon Mária Márta vizitációs nővér kapta az Úr Jézustól. Márta nővér a franciaországi Chambéry-i zárda lakójaként kapta a kinyilatkoztatásokat, és ott is halt meg 1907.március 21-én. Általa kaptuk meg a Szent Sebek tiszteletét is.
article placeholder

Teljes búcsúk elnyerése Mindenszentek ünnepén, azaz Halottak Napján

"A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt, és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezenfelül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is."

Dr. Mary C. Neal megjárta a mennyországot

Egy doktornő megdöbbentő beszámolója a halálról, a mennyországról és visszatéréséről az életbe. 1999-ben, Chile déli részén a Los Rios régióban, Dr. Mary Neal, – ortopéd sebész, odaadó feleség és anya, – vízbe fulladt egy kajakbaleset során...
article placeholder

Kempis Tamás: Krisztus követése

Mivel e könyvecskében semmi ártalmas nincs, hanem a maga egészében az áhítat és béke jó illatát leheli, azért mindenki bátran olvashatja. Olvasása mindig élvezetes, sohasem unalmas és a hallgató lelkét csodás módon gyönyörködteti, még ha ezerszer ismétlik is, mert minden arra irányul benne, hogy az ember lelkét tisztítsa, megvilágítsa, tökéletesítse, szentté tegye.
article placeholder

A KÁRMEL NAGY SZENTJE – kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez

Amikor az emberek nem imádkoztak, hanem disputáltak és káromkodtak, ő a belső ima szépségeit fejtegette, és gyakorlatilag, mint valami kitűnő pedagógus, tanította leányait-fiait az egész Kármelen az életszentség leggyümölcsözőbb módszereire. A kilenced szerzője: Marton Marcell atya.
article placeholder

Szent Jeromos élete

Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. Ha vitatkozott, bántó éllel is tudott fogalmazni.
article placeholder

A tökéletesség elérése

Mikor már elém rajzolódott a tökéletesség eszménye, megértettem, hogy szentté lennünk nagyon sok szenvedéssel jár...
article placeholder

A szenteltvíz ereje

Az ördög gyűlöli a szenteltvizet, melynek hatalma van felette. Hintsd meg magad és otthonod, szeretteid vele gyakran!
article placeholder

Az alázatról

"Aki magát csekélyebbnek tartja, és méltatlanabbnak ítéli, az alkalmatosabb nagyobb adományok elnyerésére."
article placeholder

A szent herceg

Augusztus 31-én délelőtt 11 órakor Ferenc pápa küldötte, Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa volt a főcelebránsa az ünnepi szentmisének, amelyen a boldogok sorába iktatták a román vértanút, az első birituális romániai katolikus papot.
article placeholder

A Fogolykiváltó Boldogasszony kilencede

Mária az , aki legyőzi a gonoszt, egyszerűségével, alázatosságával, bűn nélküliségével, hatalmas fegyverével, állhatatos élő hitből fakadó imádságával. Őt imádkozó mindenhatóságnak is nevezzük, hiszen Istennél mindent elnyerhet.
article placeholder

Ki ez?!

Ez a bekeretezett kép fogadott az irodája mellett. És ahogy beléptem, nekem szegezte a kérdést: „José, szerinted ki ez?"

Megszólal a halálból feltámadt afrikai lelkész – Üzenetet hozott a mennyből

"Még beszéltem a feleségemhez, amikor megláttam két férfit magam mellett – idézi fel Daniel utolsó perceit a mentőautóban, útban egyik kórházból a másikba. – Ruházatuk és nézésük pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, kik lehetnek, és miért jöttek. Beszélni akartam, de csendre intettek. Kétfelől kézen fogtak, és elhagytuk a mentőautót. Ezen a ponton vált világossá számomra, hogy gyakorlatilag már halott vagyok."
article placeholder

A lelki szembesülések éjszakájában

Keresztes Szent János mondta: "Ha egy csutakot, egy darab fát az ingoványból kiveszünk, majd tűzre teszünk, annak előbb ki kell sírnia, fortyognia magából a mocsarat, s csak azután kaphat lángra."
article placeholder

Rózsafüzér Szent Rita tiszteletére

"Legyen bár egyetlen kis tövis a te koronádból, mi a szeretet nevében testünkbe fúródik, ha azt béketűréssel elfogadjuk, hordozzuk, akkor a Te csodálatos szép arcod vonásai ragyognak fel a mi arcunkon is."
article placeholder

Új szentjeink vannak!

Otrantói vértanúkat illetve két latin-amerikai szerzetesnőt avatott szentté Ferenc pápa: a keresztények jóval válaszoljanak a rosszra
article placeholder

Boldog Salkaházi Sára – május 11.

Ő így ír: "És ha az Úristen foglalt le magának?... Az első szó már elhangzott, s te meghallottad! És mégis bizonytalan vagy! Nyugtalan, kereső, vergődő. Mert van valami, ami miatt nem válaszoltál... Talán foglalkozásod, amelyben annyi örömet találsz, ... talán csak az a néhány filléres cigaretta, amelynek szétoszló füstje mégis olyan áthághatatlanul burkol be." A hivatásért való harc éppen tíz évig tartott Sára testvér életében.
article placeholder

SZENT RITA KILENCED

Mély áhítattal és Szent Rita, a “reménytelen esetek szószólója” közbenjárásának erejébe vetett nagy bizalommal végezd el a következő imákat
article placeholder

Avilai Szent János pap – május 10.

Amikor János egy napon bikaviadalon vett részt, oly módon hatott rá ez a kegyetlen játék, hogy elhatározta: elhagyja a világot és szerzetes lesz. Ám zsidó származása miatt a jezsuiták soha nem vették fel rendjükbe.
article placeholder

A Sátán füstje az Úr házában

"A siker, a hatalom és az érzékiség a három legnagyobb szenvedély, melyre a Sátán épít." Stefano Maria Paci interjúja Don Gabriele Amorth exorcistával
article placeholder

MÓR SZENT BENEDEK szerzetes – április 4.

Assisi Szent Ferenc útmutatása szerint ,,az imádság és az Istennek való önátadás lelkületét'' mindenkor harmonikusan össze tudta kapcsolni a testvérek szolgálatával. Életének szigorúságát egész életében megtartotta.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Feltámadásom

Akkor elárasztotta lelkem a boldogság, amely vissza volt tartva. Lelkem elmerült a legnagyobb örömben, örvendezve az isteni Atya ölén a végtelen boldogságnak. Jegyesem, nagyon nagy volt akkor lelkem öröme, amelynek sose lesz többé vége. Mindezt csak a már üdvözült lelkek képesek felfogni.
article placeholder

Kereszt kontra pentagramma

A kereszt megváltásunk eszköze. A pentagramm, az ötágú csillag, viszont a pokolnak és minden vele szövetkezett hatalomnak a jele.
article placeholder

Nagyszombat – Rachmaninov, Ave Maria

"Áll a gyötrött Isten Anyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte, tőrnek éle járta át."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Fent a kereszten

Az összes angyal szemlélte a szomorú tragédiát, és eltelt csodálattal. A nap kezdett elsötétedni, és eltűnni. Az értelmetlen teremtmények megborzadtak, amikor felállították a keresztet. Az ördögök dühöngtek, és még mindig nem fogták fel, hogy valóban én vagyok a Messiás. Elámultak a nagy türelmen, nagy erőn, egészen megzavarodtak, és nem tudták felfogni az esemény nagy jelentőségét.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Nagycsütörtök éjszakája – a Passió kezdete

"Hallottad, Jegyesem, mennyit szenvedtem, amikor ellenségeim elfogtak engem. Neked is követned kell engem azáltal, hogy legyőzhetetlen türelemmel és nagylelkűen elviselsz mindent. Sose fuss el a szenvedés alkalmai elől! A sértegetések és kínzások közepette maradj csendben! Amikor szükséges szólnod, beszélj alázatosan és szelíden!"
article placeholder

Interjú Pio atya titkárával

„1967-ben Pio atya titkára lettem.” – „Bocsánat – vetettem közbe, mert azt hittem, rosszul értettem. - Kinek a titkára? Úgy értettem, mintha Pio atyát mondott volna.” Mint kiderült, nem félreértés volt.
article placeholder

A Legszentebb Szűz Könnyeinek Olvasója

Nagy hatalmú ima, melyhez komoly ígéretek fűződnek: az ördögtől megszállottak szabadítása, az ördög műveinek lerombolása, minden kérésünk meghallgatása.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Az ítélet

"Mennyit szenvedtem, Jegyesem, ezen a fájdalmas éjszakán! Az ördögök sohasem voltak képesek ellenállni parancsaimnak, érezték, hogy nagy erőt gyakorlok fölöttük. Azonban szenvedésem alatt visszakapták szabadságukat, és teljes lehetőségük volt arra, hogy kitöltsék rajtam veszett dühüket."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Elfognak és Annáshoz visznek

Jegyesem, nagy írtózást éreztem, amikor magam mellett láttam Júdást, és mocskos arcát az enyémhez szorította, hogy megcsókoljon tisztátalan ajkával. Akkor felújult bennem a keserűség és szomorúság, mert láttam minden szentségtörést, amikor szemtelen arccal közelednek és magukhoz vesznek az Oltáriszentségben, bevezetve engem szennyes lelkükbe.