Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Nincs kategorizálva

article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Tövissel koronáznak

Amikor láttam, hogy kinevettek ebben a siralmas állapotomban, azt mondtam a szívemben égő szeretethez: "Most már légy megelégedve azzal, hogy ilyen állapotba kerültél." És láttam, hogy mindaz a szív, amelyik magába zárja ezt a boldog tüzet, sose elégül ki a szenvedéssel, mindig újabb szenvedéseket talál ki, hogy tanúskodjék az isteni Atyának szeretetéről, és hogy utánozzon engem, Megváltóját. Hálát adtam ezért az isteni Atyának.
article placeholder

Nyilvánosan megjutalmazva

A böjtölés személyes, nem a nyilvánosságnak szánt gyakorlat, még ha közösségileg böjtölünk is. A böjt a várakozásból fakadó áldozat. A böjt „szellemi hódolat” (Róma 12:1), melyet Isten nyilvánosan megjutalmaz.
article placeholder

Mi az Ádvent?

Az advent varázsos hangulata, a karácsonyi várakozás ideje a régmúltra visszanyúló, gyönyörű, téli hagyomány. Ádventi koszorút fonunk, a téli hajnalban pedig misére megyünk. A roráte miséket szokás egyben felajánlani egy-egy nagy szándékunk meghallgatásáért, amit az angyalok felvisznek Isten színe elé.
article placeholder

A Jegyes érkezése

 A Jegyes érkezéseAz édesapa meséli: „Egyszer mondtam Maria Teresának, hogy amikor benyitunk hozzá, mindig mosolyog… De valahogy nem tudtam megé... Tovább olvasom
article placeholder

A közbenjáró

Ezt a leírást is Valtorta Mária hagyta ránk: félreértik, elutasítják és imádják Jézust, aki a hálátlanságra irgalommal, a kérésekre csodákkal felel.
article placeholder

Magnificat

"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!"
article placeholder

A munka rendje

Jézust minden érdekli, ami kitölti a napjainkat. Ezután nem mondhatjuk, hogy "nem tudtuk", hogy így kellett volna... :-)
article placeholder

Irgalmasság kilencede

Ezt a kilencedet Jézus íratta le Szent Fausztinával, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság Ünnepe előtt ( -ami húsvét utáni első vasárnap van- ) elő... Tovább olvasom
article placeholder

Igazi szeretet

Ez a szeretet láng a szívben, ez a legjobb barát és minden!
article placeholder

Zakariás is kinyilatkoztatást kap

"...Te vagy az én első templomom, ahol a pap újból tud imádkozni az Örökkévalóhoz. Bocsáss meg szolgádnak, hogy nem látta meg előbb fenségességedet. Minden kegyelmet ide hoztál jöveteleddel. Ahová te mész, ó, Kegyelemmel Teljes, ott Isten csodákat művel..."
article placeholder

Egyre jobbakká kell lennünk

A megengedett dolgokban is oly szenteknek kell lennünk, hogy mindig előnyben részesítsük felebarátunk szükségleteit. Legyetek biztosak, gyermekeim, hogy Isten a nagylelkűnek megadja, amire szüksége van, mert ő hatalmas és jóságos.
article placeholder

A puszta szimbólikája

Puszta lehet például emberi kapcsolatainkból származó problémáink, lelki pusztaság lehet egy betegség, vagy a pszichikailag gyötrő magányérzet, vagy más hasonló nehéz helyzet.
article placeholder

A hit próbatétele – várakozás Istenre

Amikor Isten azt akarja, hogy elérd a hit mélységeit, nagyon nehéz próbáknak tehet ki, nagyon sok mindent elvehet tőled, sőt nagyon ki is üresíthet. Ezek a hit próbái.
article placeholder

Por és hamu

Az önmagára túlérzékeny embernél a legapróbb részlet is hatalmas méretűvé nőhet. Keresztes Szent János így biztat: "Igyekezz, hogy minden dolog semmi legyen számodra és te a számukra semmi légy."
article placeholder

A radikalizmusra vezető megtérés

"...bár hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni a számból." - Mindannyian meghívást kaptunk a megszállottságra.
article placeholder

A megtérés szentségének patrónusai

A megtérés szentségének egyik patrónusa Zakeus. Amikor erre a csodálatos figurára emlékezünk, eszünkbe jut, mint az ő ellentéte, a gazdag ifjú alakja.
article placeholder

Új teremtmény vagyok Krisztusban

Túlságosan könnyű volt racionalizálni – például azt feltételezni, hogy a homoszexuális vágyak ellenállhatatlanok, vagy hogy homoszexuális identitással lettem teremtve, így nem lehet ezzel semmit sem kezdeni.
article placeholder

Kimosták a ruhákat

Életképek a Jézust követő asszonyok életéből - Valtorta Mária látomásai alapján...
article placeholder

“Szerencsés vétek”

Időnként az elbukás után nem térsz vissza rögtön Istenhez, vagy még jobban megkeményíted szívedet és nem engesztelődsz ki szívedben -- ekkor valódi tragédia történik.
article placeholder

2. rész: A hit dinamizmusa

A hitünk szüntelen változások alatt álló folyamat. Isten nem akarja, hogy hitünk megkövüljön, ezért engedi meg a nehéz helyzeteket, melyek szüntelenül változásra, mélyülésre kényszerítenek bennünket.
article placeholder

A nők papi hivatása

"... Én a nők megváltásáért is jöttem, és az eljövendő századokban, az én időmben meglátják, hogy a nők a papnőkhöz hasonló módon szolgálják az Urat és Isten szolgáit. De ahhoz, hogy kiválasszam azokat az asszonyokat, akik nem szabadok, el kell kérnem őket atyjuktól és férjüktől."
article placeholder

“Boldogok a lélekben szegények”

Amíg a legnagyobb bűnösök lelkében váratlanul győzelmet arat a kegyelem, gyakran minden hatás nélkül marad az úgynevezett "rendesek'" lelkében''.
article placeholder

3. Talentumok

A hit Isten látásmódjában való részesedés, Isten viszont egész másképpen nézi az életedet. Csak az az ember képes rá, hogy mindenért hálás legyen, aki hisz.
article placeholder

IMÁK

<< Függelék (kiegészítés) - 35/36 Részlet: Dr. Glória Polo Ortiz tanúságtételébőlIma a papokért Jézus Krisztu... Tovább olvasom
article placeholder

Papi lelkiség

<< III. rész - A papság teológiájához Az előzőkben már érintettük a papi lelkiség néhány vonását. A kereszté... Tovább olvasom
article placeholder

Egy halálból visszatért orvos története!

Dr. Glória Polo Ortiz kolumbiai fogorvosnő megdöbbentő tanúságtétele arról, hogy egy villámcsapás következtében meghalt, a pokolra került - és vissza kellett térnie, hogy erről élete minden napján beszéljen.
article placeholder

A vizsga

<< 13/36 - Eutanázia és halálba segítés És újra elkezdtem kiabálni: „Nem értitek! Vigyetek ki innen, mert én katolikus vagyok! ... Tovább olvasom
article placeholder

4. szeretetnyelv: A szívességek

Az utóbbi évtizedekben, a modern társadalmakban megszűnt a társadalmi közmegegyezés a férfi és a női szerep elfogadott mintáiról. A családok szétesése folytán a televízió és az internet gyakran romboló műsorai nevelik fel bizonytalan belső világú gyermekeinket.