Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Misztikusok bal

A csodálatos kilenced – 33 invokáció nagy ígéretekkel (nihil obstat)

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül.Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz.MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

Limai Szent Róza – Az Újvilág első Szentje

"Ha az emberek tudnák, milyen elmondhatatlan gyönyör az isteni Kegyelem birtoklása, mennyire értékes, mekkora öröm és boldog részegség, soha senki nem panaszkodna többé a keresztre, amit hordoznia kell."

Sienai Szent Katalin életéből

"Én megígérem Neked, Szűzanyám, hogy soha más jegyest nem engedek magam közelébe, hanem szüzességemet a magam gyöngeségében sértetlenül megőrzöm Jézusnak mindörökké!"
article placeholder

ÍGÉRETEK a Szent Kereszt tisztelőinek

*Az ígéreteket Chambon Mária Márta vizitációs nővér kapta az Úr Jézustól. Márta nővér a franciaországi Chambéry-i zárda lakójaként kapta a kinyilatkoztatásokat, és ott is halt meg 1907.március 21-én. Általa kaptuk meg a Szent Sebek tiszteletét is.
article placeholder

A lelki szembesülések éjszakájában

Keresztes Szent János mondta: "Ha egy csutakot, egy darab fát az ingoványból kiveszünk, majd tűzre teszünk, annak előbb ki kell sírnia, fortyognia magából a mocsarat, s csak azután kaphat lángra."
article placeholder

Mozgalmas évek és tanulságos útitörténetek

Folytatjuk Keresztes Szent János élettörténetét. Bár nem akart tisztségeket és beosztásokat, mégsem úszhatta meg a főnökséget. Így elmélyültsége mellett is folyton a kármelita gyakorlati ügyeivel volt leterhelve.
article placeholder

A közvetítő

Megkérdeztem az isteni Megváltót, miért épp engem választott ki oly gyakran, hogy szóljak a Nevében a papjaihoz.
article placeholder

A misztikus élet

"...Szeressétek a nyugodt, néma, titkos magányt. Tiszteljétek a bennetek működő kegyelem hatását! Gondoljatok gyakran rám! Akarjatok velem egységben élni és bízzátok rám a gondjaitokat!..."
article placeholder

Jézus és a bűnös

Megmutatta nekem a múltam megbánt bűneit, elhaladtak előttem szép sorban, és felismertem, hogy mindezek ellenére Jézus úgy szeretett engem, ahogyan csak Ő tud...
article placeholder

A Jézus Szíve tisztelet

A cél a bensőséges eucharisztikus találkozás gyümölcse: az elmélyülő barátság Jézussal. A szívek találkozása.
article placeholder

A legkisebb tövis

"Ha odaadóan elfogadod a fájdalmat, melyet önnön kezemmel nyújtok neked, ezzel bizonyítod, hogy szereteted felém igazi." - mondta Jézus Natália nővérnek.
article placeholder

Miben rejlik a tökéletesség

A Szentírásban olvastam: "Legyetek tökéletesek!" Ez elszomorított. "Hogy lehetnénk tökéletesek, amikor teli vagyunk bűnökkel és nyomorúsággal?"
article placeholder

Natália nővér élete

Natália nővér a Világ Győzedelmes Királynőjének apostola, látnok és szerzetes - mint annyi más nagy magyar lélek - szinte teljesen ismeretlen azok számára, akikért felajánlotta az életét engesztelésül. Itt az idő, hogy megismerjük, elsősorban azért, hogy mi gazdagodjunk történetéből.
article placeholder

Limai Szent Róza írásai és életrajza

Dél-Amerika első nagy misztikusa és védőszentje. Életét a Jézussal való szüntelen egység és párbeszéd töltötte ki. Írásai rendkívüli bölcsességről tanúskodnak, bár sajnos csak töredékesen maradtak ránk.
article placeholder

Betlehemi Boldog Mirjam, stigmatizált

Boldog Mirjam méltó előde volt pietrelcinai Pió atyának, bár kevésbé ismert. Nagyszerű életével és elgondolkoztató mondataival érdemes megismerkedni. Egyik leghíresebb mondása: "Boldog, aki felismeri, hogy a világ semmit sem ér."
article placeholder

A STIGMATIZÁLT GALGÓCZY ERZSÉBET

Nemigen tudunk róla még ma sem. De Padre Pio tudott róla. Egy alkalommal magyarok keresték fel, akiket így fogadott: "Minek jönnek ide Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet."
article placeholder

Jézus első nőtanítványa

Valtorta Mária írásain keresztül Jézus maga mondta el, milyen volt a kapcsolata a nőkkel földi életében, elsősorban hogyan tekintett Máriára, édesanyjára, akit nekünk is édesanyánkul és példaképül adott.