RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Misztika

JÉZUS EDDIG ISMERETLEN, TITKOS SZENVEDÉSE

"Elmondom neked titkos szenvedésemet, amiről kevesen tudnak - mert mindent meg szeretnék osztani veled és elmondani neked, mert te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok. Komolyodjunk el és ünnepeljünk és adjunk hálát együtt..."

Részlet Siénai Szent Katalin Dialógusából

„Akaratotokat senki nem képes megtörni, ha ti nem egyeztek bele. Mily nagy tehát azok balgasága, akik, bár Én erőssé tettem őket, saját maguk gyengítik és a Sátán kezébe adják magukat!”

Jézus benső élete 1.rész: A SZŰZANYA MÉHÉBEN

"Drága jegyesem, én épp úgy be voltam zárva Anyám méhébe, mint a többi anyák gyermekei, akik azonban ítélőképességeiktől természetszerűleg ott meg vannak fosztva. Én azonban, mint Isten, minden tudás birtokában voltam, és Lelkem érezte a gyötrődést, melyet ilyen kényelmetlen helyzet idézhet elő."

Mi történik a haláltusa alatt és után?

Megtapasztalhatja majd, mennyire megtérül a purgatóriumi lelkek iránti tisztelet. A Jóisten sokszor több kegyelmet ad e szenvedő lelkek, mint maguk a szentek közbenjárására. Ha az atya biztosabban meg akar kapni valamit, kérje azokat a lelkeket, akik jobban szerették a Szent Szüzet, akiket tehát meg akar szabadítani ez a jó Anya; ő maga mondhatja majd el önnek, teljesült-e a kérése.

Medjugorje, 2017. szeptember 2.

"Drága gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni Fiam szeretetéről és fájdalmáról?! Vele éltem, vele szenvedtem. Földi életemben megtapasztaltam a fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a Mennyei Atya, az... Tovább olvasom

Az elmúlt 200 év misztikus áttekintése

„ A korrupció ördöge és a bujaság lelke megrontotta már a föld egész népét! Senki sem kivétel többé. Ez a sötétség hatalmának az órája.” (Szűz Mária egyik jelenésében)

Égi kísérőink, az angyalok

Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható "titkaiba": hogy mi módon kormányozza a világot.

Egy halálból visszatért orvos története!

Dr. Glória Polo Ortiz kolumbiai fogorvosnő megdöbbentő tanúságtétele arról, hogy egy villámcsapás következtében meghalt, a pokolra került - és vissza kellett térnie, hogy erről élete minden napján beszéljen.

Szent Nílus jövendölése

"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosodni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelése fogja jellemezni. Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak..."

ÍGÉRETEK a Szent Kereszt tisztelőinek

*Az ígéreteket Chambon Mária Márta vizitációs nővér kapta az Úr Jézustól. Márta nővér a franciaországi Chambéry-i zárda lakójaként kapta a kinyilatkoztatásokat, és ott is halt meg 1907.március 21-én. Általa kaptuk meg a Szent Sebek tiszteletét is.

Jézus Krisztus Szent Vállsebe

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek."

A csodálatos kilenced – 33 invokáció nagy ígéretekkel (nihil obstat)

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül. Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz. MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

Limai Szent Róza – Az Újvilág első Szentje

"Ha az emberek tudnák, milyen elmondhatatlan gyönyör az isteni Kegyelem birtoklása, mennyire értékes, mekkora öröm és boldog részegség, soha senki nem panaszkodna többé a keresztre, amit hordoznia kell."

Sienai Szent Katalin életéből

"Én megígérem Neked, Szűzanyám, hogy soha más jegyest nem engedek magam közelébe, hanem szüzességemet a magam gyöngeségében sértetlenül megőrzöm Jézusnak mindörökké!"
article placeholder

A tökéletesség elérése

Mikor már elém rajzolódott a tökéletesség eszménye, megértettem, hogy szentté lennünk nagyon sok szenvedéssel jár...
article placeholder

A szenteltvíz ereje

Az ördög gyűlöli a szenteltvizet, melynek hatalma van felette. Hintsd meg magad és otthonod, szeretteid vele gyakran!

Luisa Piccarreta misztikus élete

Egy újabb nagy misztikus stigmatizált, aki az életét Krisztusnak, az emberi lelkek megmentésére áldozta. Vajon hányan voltak még a rettenetes XX. században, akik megmentették a földet?

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Megostoroznak

Jöjjetek mindnyájan, kik oly könnyen megbántjátok az isteni Atyát! Jöjjetek és lássátok, mibe kerülnek nekem a ti tilos örömeitek és bűneitek! Jöjjetek ti is, követőim, és lássátok, mibe kerül nekem örök üdvösségetek!

Ő betölt téged!

Valamelyikőtök mondja azt végre: "Én többet akarok, Uram! Én éhes vagyok! Elegem van abból, ahogy eddig mentek a dolgok!Képtelen vagyok folytatni ezt a szokássá merevedett vasárnapi keresztény életmódot!"
article placeholder

A torinói lepel természetfeletti eredetű – meglepő felfedezések!

A háromdimenziós képalkotásban jártas orvosnak feltűnt, hogy a leplen látható kép távolabbról nézve élesebb, bizonyos szögekből szemlélve viszont halványabbnak tűnik, különösen közelről; a teljes kép csak bizonyos távolságból áll össze. Megállapította, hogy mindez – vagyis az, hogy a nézőpont változása befolyásolja a kép erősségét – a hologramra jellemző.
article placeholder

Az Irgalmas Király tanácsai

"Megígérem nektek, ha bíztok isteni Irgalmamban, mondva és élve "Jézusom, bízom Benned", ezért nagy lelki előrehaladással, életszentséggel, boldog halállal, és elköltözésetek után azonnal örök élettel ajándékozlak meg benneteket."
article placeholder

ENGESZTELŐK KÉZIKÖNYVE

"Időtizedet várok tőletek: minden nap 2 órát. Emellett elvárom tőletek, hogy a napi 24 órát az Én Jelenlétemben éljétek meg. Mondogassátok magatokban: "mi ketten főzünk, barkácsolunk, takarítunk, olvasunk, bevásárolunk, intézzük a dolgokat, imádkozunk..."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE

Baij Mária Cecilia szentbenedekrendi apátnő magánkinyilatkoztatásai, XVII század * Nihil Obstat. Imprimatur. No 3215/1944. "ELJÖN AZ IDŐ, MIKOR ÖRÖMET SZERZEL SZÍVEMNEK, MERT ÁLTALAD SZÁMOS EMBER ISMERI MEG S TISZTELI ILLŐ ÁHITATTAL SZÍVEMET!"
article placeholder

A lélek nagyságának titkai

"Jézusom, Te tudatod, s megérteted velem, miben áll a lélek nagysága: nem a nagy cselekedetekben, hanem a nagy szeretetben."
article placeholder

Lelki szenvedések között

"A kísértő tovább csábít: "Mit törődsz más lelkekkel! Csak magadért imádkozz! A bűnösök megtérnek a te imád nélkül is. Látom, most nagyon szenvedsz..."
article placeholder

A stigmatizált Konnersreuth-i Neumann Teréz élete

Az egyik legismertebb női misztikus, aki 1962-ben halt meg: stigmatizált volt, étel, ital, és gyakorlatilag alvás nélkül, csak az Eukarisztiából élt. Ismerd meg ennek a hatalmas léleknek a földi pályafutását.
article placeholder

Mozgalmas évek és tanulságos útitörténetek

Folytatjuk Keresztes Szent János élettörténetét. Bár nem akart tisztségeket és beosztásokat, mégsem úszhatta meg a főnökséget. Így elmélyültsége mellett is folyton a kármelita gyakorlati ügyeivel volt leterhelve.
article placeholder

A SZERETETLÁNG üzenete

Vannak nekünk magyaroknak is misztikusaink, és az egész világnak szóló üzenetek, melyeket a Magyarok Nagyasszonya ránk, magyarokra bízott. "Azt akarom, hogy Szeplőtelen Szívem Szeretetlángját az egész világ megismerje"
article placeholder

A közvetítő

Megkérdeztem az isteni Megváltót, miért épp engem választott ki oly gyakran, hogy szóljak a Nevében a papjaihoz.
article placeholder

A misztikus élet

"...Szeressétek a nyugodt, néma, titkos magányt. Tiszteljétek a bennetek működő kegyelem hatását! Gondoljatok gyakran rám! Akarjatok velem egységben élni és bízzátok rám a gondjaitokat!..."
article placeholder

Jézus és a bűnös

Megmutatta nekem a múltam megbánt bűneit, elhaladtak előttem szép sorban, és felismertem, hogy mindezek ellenére Jézus úgy szeretett engem, ahogyan csak Ő tud...

Az első péntekek 12 ígérete

"...Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra... A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen tengerét...Megadom és megőrzöm a békét családjaikban..."

A tisztaság

A Sátán fel tudja fogni, ha sikertelenek a manőverei egy életszentségre törekvő léleknél. De ilyenkor is vannak trükkjei, melyeket csak nagyon nehezen lehet felismerni, mert a jóság álarcát viseli.
article placeholder

A Jézus Szíve tisztelet

A cél a bensőséges eucharisztikus találkozás gyümölcse: az elmélyülő barátság Jézussal. A szívek találkozása.
article placeholder

A legkisebb tövis

"Ha odaadóan elfogadod a fájdalmat, melyet önnön kezemmel nyújtok neked, ezzel bizonyítod, hogy szereteted felém igazi." - mondta Jézus Natália nővérnek.
article placeholder

A bűnösök menedéke

Egy kéjnő keresi fel titokban Máriát. Egy gyönyörű lány, akit szülei kitagadtak, anyja belehalt szégyenébe, ő maga pedig megfürdött a csalódások és a szenny óceánjában. Azt hitte, nincs más kiút számára, csak az öngyilkosság...
article placeholder

Az irgalmas Szeretet csókjai

Gyónásainkkor többnyire ugyanazokat a hibákat kell meggyónnunk. Újra és újra megtapasztaljuk gyengeségeinket rossz hajlamainkkal szemben. Adjuk fel a küzdelmet? mit tegyünk?
article placeholder

Miben rejlik a tökéletesség

A Szentírásban olvastam: "Legyetek tökéletesek!" Ez elszomorított. "Hogy lehetnénk tökéletesek, amikor teli vagyunk bűnökkel és nyomorúsággal?"
article placeholder

“Szentté teszlek!”

Natália nővér sokat szorongott bűnei miatt, úgy érezte, képtelen szentté válni, bármennyire is vágyik rá...
article placeholder

Natália nővér élete

Natália nővér a Világ Győzedelmes Királynőjének apostola, látnok és szerzetes - mint annyi más nagy magyar lélek - szinte teljesen ismeretlen azok számára, akikért felajánlotta az életét engesztelésül. Itt az idő, hogy megismerjük, elsősorban azért, hogy mi gazdagodjunk történetéből.
article placeholder

Limai Szent Róza írásai és életrajza

Dél-Amerika első nagy misztikusa és védőszentje. Életét a Jézussal való szüntelen egység és párbeszéd töltötte ki. Írásai rendkívüli bölcsességről tanúskodnak, bár sajnos csak töredékesen maradtak ránk.

Anna anya lesz!

A "szent nagyi" fesztelenül kimutatja örömét férje és Istene előtt, énekelve, mert már tudja: öreg korára édesanyává lett!
article placeholder

Láttuk őt! Jézus feltámadt!

"Az öröm erősebb a fájdalomnál. De ez csak egy homokszem ahhoz hasonlítva, ami a te örök boldogságod óceánja lesz. Boldog vagy te, aki engedted, hogy lelked beszéljen értelmed helyett!" - mondja a Szent Szűz Valtorta Mária látomásában
article placeholder

Még rájuk tud mosolyogni

Jézus halála után Mária felkiált: - Nincs több Fiam! Annyira remeg, hogy elesne, ha János nem vonná szívére...
article placeholder

Betlehemi Boldog Mirjam, stigmatizált

Boldog Mirjam méltó előde volt pietrelcinai Pió atyának, bár kevésbé ismert. Nagyszerű életével és elgondolkoztató mondataival érdemes megismerkedni. Egyik leghíresebb mondása: "Boldog, aki felismeri, hogy a világ semmit sem ér."
article placeholder

A STIGMATIZÁLT GALGÓCZY ERZSÉBET

Nemigen tudunk róla még ma sem. De Padre Pio tudott róla. Egy alkalommal magyarok keresték fel, akiket így fogadott: "Minek jönnek ide Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet."
article placeholder

Titokzatos női papság

Két szép részlet Jézus földi életéből, mely a nőkhöz való kapcsolatát mutatja meg nekünk - Valtorta Mária látomásai alapján.
article placeholder

Jézus első nőtanítványa

Valtorta Mária írásain keresztül Jézus maga mondta el, milyen volt a kapcsolata a nőkkel földi életében, elsősorban hogyan tekintett Máriára, édesanyjára, akit nekünk is édesanyánkul és példaképül adott.
article placeholder

Valtorta Mária látomása alapján: Jézus és a nőtanítványok

A látomások során Jézus többször is kifejti, vagy legalábbis említi a nők papi hivatását, ami különbözik a férfiak papi hivatásától és minden megkeresztelt "királyi papságától'', de ami hangsúlyozza fontos szerepüket Jézus Egyházában. A szüzek csoportja képezte a magvát a később kialakult női szerzetesrendeknek. A Megváltó az asszonyokkal is isteni módon bánik.