Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Imák jobb

Jézus Krisztus Szent Vállsebe

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek."

Szentáldozás kilenced

"Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-egy angyalt küldök mind a kilenc karból, hogy földi életükben vezessék, és őrizzék őket."
article placeholder

KILENCED Boldog II. János Pál pápához

Mi, metropolitások Hamvazószerdán, március 5-én kezdjük ezt a kilencedet a békéért, és az ukrán-orosz konfliktus megoldódásáért. Chat-szobában lehet csatlakozni!
article placeholder

Nagykilenced Szent Rita ünnepére

Ő a reménytelen ügyek védőszentje, feleség és anya volt, mielőtt szerzetes lett, ismeri az emberi lét minden örvényét. A nagykilenced abból áll, hogy május 22-ig (Szent Rita ünnepéig) minden csütörtökön elmélkedést végzünk, melyeket itt olvashattok el.
article placeholder

Pio atya fegyvere

"A Szűz a kezembe adott egy fegyvert, amellyel legyőzhettem őket. A fegyver ötven kilométeres távolságra is elért. Az ablakból a tömegre céloztam vele. Mindannyian meghaltak."
article placeholder

A Fogolykiváltó Boldogasszony kilencede

Mária az , aki legyőzi a gonoszt, egyszerűségével, alázatosságával, bűn nélküliségével, hatalmas fegyverével, állhatatos élő hitből fakadó imádságával. Őt imádkozó mindenhatóságnak is nevezzük, hiszen Istennél mindent elnyerhet.
article placeholder

A Legszentebb Szűz Könnyeinek Olvasója

Nagy hatalmú ima, melyhez komoly ígéretek fűződnek: az ördögtől megszállottak szabadítása, az ördög műveinek lerombolása, minden kérésünk meghallgatása.
article placeholder

A bizalom kilencede

"Minden emberi szív - csöpp-óceán. Minél mélyebben és minél nagyobb számban termeli benne a bizalom kagylóit, annál értékesebb és annál több lesz benne a szeretet drágagyöngye. Jól meg kell értenünk Isten tervét!" /P. Marton Marcell/ SZEPTEMBER 22-ÉN KEZDJÜK A METROPOLITÁN EGYÜTT, JELENTKEZNI REGISZTRÁCIÓ UTÁN A CHAT-SZOBÁBAN LEHET
article placeholder

Keresztes Szent János kilenced

Több, mint kilenced, nevezhetjük lelkigyakorlatnak is. Sokat fogsz fejlődni, ha végigcsinálod. Mi a metropolitásokkal június 10-én kezdjük. Ha szeretnéd, hogy a te szándékaidra is imádkozzunk, iratkozz be a legfelső CHAT szobában.
article placeholder

R E G G E L I I M A

Bizalommal kérjük ma is a mennyei Atya áldását, Jézus Krisztus békéjét, a Szentlélek vezetését, a Szűzanya oltalmát, az összes angyalok és szentek segítségét.
article placeholder

Kilenced a Szeretet Királynőjéhez

Április 22-én kezdjük ezt az új kilencedünket a Szeretet Királynőjének közbenjárásáért. Addig gyűjtsétek a szándékokat. Feliratkozni a CHAT Szobában lehet.
article placeholder

Kilenced Szent Józsefhez

A Mennyei Atya Szent Józsefre bízta a Földön a legértékesebbeket, a Fiát és a Szűzanyát. Forduljunk mi is ugyanezzel a bizalommal felé, bízzuk magunkat hathatós védelmére.
article placeholder

Metropolitás kilenced Magyarországért

Mi metropolitások január 12-én kezdjük a kilencedet hazánkért, tehát január 12 és 20 között naponta elimádkozzuk a cikkben található Mindenszentek litániát. De ne a dátumra figyelj, bármikor becsatlakozhatsz!
article placeholder

KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE

A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött.
article placeholder

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk. - A METROPOLITA KÖZÖSSÉG TAGJAI NOVEMBER 6-ÁN VASÁRNAP KEZDIK MONDANI EZT A KILENCEDET, LEHET CSATLAKOZNI! Imaszándék: minden kilencedet mondó egyéni szándékai. Jelentkezni a CHAT oldalon, a megfelelő Chatszobában lehet.
article placeholder

Ígéretek a böjtökkel kapcsolatban

Az Istennek szentelt személyek és világiak, akik a hétfői böjtöt megtartják, azon a héten minden szentáldozásukkor az Úr szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről!”
article placeholder

MAGYAROK NAGYASSZONYA KILENCED (október 8.)

Közeledik október 8. - MAGYAROK NAGYASSZONYA ünnepe. Ajándékozzunk kilencedet idén is Királynőnknek. Vállaljunk 9 napon keresztül napi 1-1 óra imát, mindig ugyanabban az időpontban. Imánk: a rózsafüzér, megerősítve a Szeretetláng fohásszal, valamint a Szent Mihály arkangyalt segítségül hívó ima.
article placeholder

Szentlélek litánia 10 ígérettel!

Ez a litánia úgy fog terjedni, mint a lavina. Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét, magunk és családunk, vagy valami más szándékra.
article placeholder

KILENCED KIS SZENT TERÉZ KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Szeptember 17-én kezdjük mi, a Metropolitások. Ha csatlakoznál hozzánk (mindenki otthon mondja, de egy időben), akkor regisztrálj be, és keresd a CHAT oldalon a Kilenced szobáját. Ha bejelentkezel, érted is imádkozunk.
article placeholder

Kilenced Szent Pál apostol közbenjárásáért

Tölts el 9 izgalmas napot Szent Pál apostollal! - Mi metropolitások aug 15 hétfőtől kezdjük egymásért mondani, csatlakozhatsz hozzánk is (ez esetben regisztrálj és jelentkezz be a Chat menüpont alatti megfelelő szobában)
article placeholder

IMA A PAPUNKÉRT

"Növeld benne az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őt a világ mételyétől."
article placeholder

Kilenced Szentháromságról nevezett Erzsébethez

Egy zongoraművész, aki kármelita apáca lett, majd 28 évesen Jézus magához szólította. Nagy misztikus, művészete az örömben és a szeretetben teljesedett ki. Ha imádkozol hozzá, megismerteti veled a Szentháromságot.
article placeholder

A bűnbánat rózsafüzére

"Ezt az imát megáldottam szeretetemmel, mely sok kegyelmet tartogat számotokra. Segítségetekre válik a bűnbánatotok őszinte és tiszta növekedésében."
article placeholder

EUCHARISZTIKUS KERESZTÚT

Ezt a gondolatébresztő anyagot 1944-ben, üzenetben kapta egy szentéletű nővér Németországban. Az eredeti szöveget kissé lerövidítve adja közre a Piarista Rendház.
article placeholder

Isten válaszolt

Mindannyiunkkal elő szokott fordulni, hogy valamit nagyon szeretnénk. Történetünk hőse Istenhez fordult a kérésével...
article placeholder

Szeretetláng Rózsafüzér

Szűzanya kérésére és a Magyar Katolikus Egyház ajánlásával imádkozzuk el naponta a Szeretetláng Rózsafüzért.
article placeholder

1/4 óra az Oltáriszentség előtt

"Beszélj hozzám! Ne restelld olyasmihez kérni a segítségemet, mint egészség, munkaköri vagy tanulmányi siker. Mindezt megadhatom és meg is adom neked..."
article placeholder

Ave Maris Stella

Tengernek Csillaga, Isten édes Anyja, Áve, makulátlan, Mennyei szép Porta!
article placeholder

Lorettói litánia

"...Kérünk, Uram, hogy amit tehetségünk el nem ér, a te szentséges Szűlőd esedezése által elnyerhessük Tőled, Ámen!"
article placeholder

Neked szenteljük magunkat, Szeretet Királynője – Bevezetés

Ebben a bevezető részben megismerkedhettek a Szűzanyának szentelteknek szóló ígértekkel: "...a legnehezebb pillanatokban is velem lesztek; örökké tartó boldogsággá változtatom szívetek gyötrelmeit: Jézussal együtt fogok lakozni ezekben a szívekben..." Holnap pedig kezdődik a 33 nap!
article placeholder

Imádság

Egy ima, aminél kevés teljesebb és pontosabb imakérés van. Jézus tanította.
article placeholder

A Megbocsátás Rózsafüzére

Uram, hányszor kell megbocsátanom testvéremnek, ha vétkezett ellenem? Jézus ezt válaszolta neki: Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer." (Mt 18,21)
article placeholder

Az első péntekek 12 ígérete

"...Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra... A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen tengerét...Megadom és megőrzöm a békét családjaikban..."
article placeholder

A kiüresített ember imádsága

Isten az ajándékok sokféleségéből mindig a szegényeset szereti leginkább, azt, ami nem képezheti az ember gőgjének tárgyát.
article placeholder

Keresztút Avilai Szent Terézzel

"Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek ajánlottam magamat, egy pár percig elmélkedtem a getszemáni kerti jelenetről." - meséli Teréz.
article placeholder

Keresztes Szent János kilenced

A nagy szenvedő, a lélek sötét éjszakájának ismerője, Jézus szenvedélyes rabja 9 közösen eltöltött napra hív, hogy megossza tüzét, örömét, féktelen lendületét veled.
article placeholder

Rózsafüzér a papokért

Testvérem! A világot a mindennapi szentmisék és az Oltáriszentség tartja fent, mindkettőt egyedül papjaink szolgálata adja nekünk. Mi lenne velünk szent papok nélkül? A világ villámgyorsan elpusztulna! Imádkozz értük!