RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Imák

Te deum magyarul és latinul

1. Téged Isten dicsérünk, - Téged Úrnak ismerünk. 2. Téged, örök Atyaisten, - Mind egész föld áld és tisztel. 3. Téged minden szép angyalok, - Kerubok és szeráfkarok, 4. Egek és minden hatalmak, - Szüntelenü... Tovább olvasom

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket". Az általános ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által ... Tovább olvasom

Imaszövetség Magyarországért

Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé mostantól minden egyes nap egészen a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar népen, szíveinkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban.

Szent Mihály rózsafüzére

"Aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére, azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul. Ha valaki naponta mondja ezt az imát, annak ezen felül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok, és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.

Kilenced a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A Megboldogult Anne Catherine Emmerich magán kinyilatkoztatásában tudatta, hogy a Tisztítótűzben Áldott Lelkekért végzett ima hatásosabb, mint a még élő bűnösökért végzett ima!

Szent Mihály védelmét kérő kilenced

„A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása!” (Szeretetláng IV/27)

ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED

Az “ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED“ a Jézus Szent Szívének bemutatott hódolat és imádat gyakorlata. 9 egymást követő hónapban, a hónap első péntekein gyónás, szentmise, áldozás és ima a pápa szándékára. Az ájtat... Tovább olvasom

Kilenced Jézus Szent Szívéhez

Bizalommal, erős hittel végezzétek ezt az ájtatosságot és Jézus teljesíteni fogja kéréseteket, ha azzal senkinek sem akartok rosszat.

Ima a jó férjért

Nyomtasd ki és mondd el minden este, meglásd, imád meghallgatásra lel!

Az angyalokról

A hittudósok józan észérvekre támaszkodó következtetései alapján annyi mondható, hogy az alázatosság erénye és a kevélység bűne jelen volt az angyalok próbára tételekor, ami egyes vélemények szerint az ember teremtése előtt kezdődött.

NÉZD A TÖVISKORONÁT, KAPSZ ÉRTE ÉGI KORONÁT!

A BOLDOGSÁG TITKA, 1 éven át végzendő, hatalmas erejű ima, amit az Úr Jézus Krisztus mondott tollba Szent Brigittának, Európa védőszentjének. Az ima elvégzője 21 ígéretben részesül.

A csodálatos kilenced

"Ígérem, hogy bárki imádkozik egyet ezen invokációk közül 33-szor kilenc napon keresztül, megkap Irgalmas Szívemtől minden kegyelmet saját magának és felebarátjának,azzal a feltétellel, ha megfelel megszentelődésének (üdvösségére válik)."

Jézus Krisztus Szent Vállsebe

„Tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják vállsebemet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek."

A csodálatos kilenced – 33 invokáció nagy ígéretekkel (nihil obstat)

Aki hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen és megtartja a kilencedet mind a 33 imádságával /33×33/, annak megígérem, hogy kegyelmekkel árasztom el őt és az egész családját. De az is , aki csak egyet is elmond a 33 invokációból, ha csak egy napon is, nem marad jutalom nélkül. Szomjazom a szeretetre! Szomjazom a lelkekre! Aki imádkozik, amikor lehetősége van, ahogy kötelességei engedik,miközben végzi a mindennapi tevékenységeit, az a barátom lesz. MEGÁLDOM, MERT SZOMJAZOM ÉS AD NEKEM INNI.

Szentáldozás kilenced

"Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-egy angyalt küldök mind a kilenc karból, hogy földi életükben vezessék, és őrizzék őket."

Keresztút Szentháromságról nevezett Szent Erzsébettel

"Ó, mennyi megpróbáltatás vár azokra, akik nyomdokaimat követik! De azután olyan édességet is árasztok a lelkedre szenvedéseidben, amilyenről a világ boldogjainak sejtelmük sincs. A sors, amelyet számodra kijelöltem, oly szép, hogy igazán az én szerelmem kell hozzá, hogy azt neked tartsam fenn."
article placeholder

KILENCED Boldog II. János Pál pápához

Mi, metropolitások Hamvazószerdán, március 5-én kezdjük ezt a kilencedet a békéért, és az ukrán-orosz konfliktus megoldódásáért. Chat-szobában lehet csatlakozni!
article placeholder

Nagykilenced Szent Rita ünnepére

Ő a reménytelen ügyek védőszentje, feleség és anya volt, mielőtt szerzetes lett, ismeri az emberi lét minden örvényét. A nagykilenced abból áll, hogy május 22-ig (Szent Rita ünnepéig) minden csütörtökön elmélkedést végzünk, melyeket itt olvashattok el.
article placeholder

Pio atya fegyvere

"A Szűz a kezembe adott egy fegyvert, amellyel legyőzhettem őket. A fegyver ötven kilométeres távolságra is elért. Az ablakból a tömegre céloztam vele. Mindannyian meghaltak."
article placeholder

Kilenced Máriához, a Szeretet királynőjéhez (Schio)

Testvérek, valósítsuk meg Isten szeretettervét az életünkben és az egész világon! A kilencedet a metropolitások november 5-én kezdik. Tartsatok velünk, regisztrálás után a CHAT szobában az egyéni szándékaitokat is felírhatjátok.
article placeholder

A KÁRMEL NAGY SZENTJE – kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez

Amikor az emberek nem imádkoztak, hanem disputáltak és káromkodtak, ő a belső ima szépségeit fejtegette, és gyakorlatilag, mint valami kitűnő pedagógus, tanította leányait-fiait az egész Kármelen az életszentség leggyümölcsözőbb módszereire. A kilenced szerzője: Marton Marcell atya.
article placeholder

A Fogolykiváltó Boldogasszony kilencede

Mária az , aki legyőzi a gonoszt, egyszerűségével, alázatosságával, bűn nélküliségével, hatalmas fegyverével, állhatatos élő hitből fakadó imádságával. Őt imádkozó mindenhatóságnak is nevezzük, hiszen Istennél mindent elnyerhet.
article placeholder

Rózsafüzér Szent Rita tiszteletére

"Legyen bár egyetlen kis tövis a te koronádból, mi a szeretet nevében testünkbe fúródik, ha azt béketűréssel elfogadjuk, hordozzuk, akkor a Te csodálatos szép arcod vonásai ragyognak fel a mi arcunkon is."
article placeholder

SZENT RITA KILENCED

Mély áhítattal és Szent Rita, a “reménytelen esetek szószólója” közbenjárásának erejébe vetett nagy bizalommal végezd el a következő imákat

A Legszentebb Szűz Könnyeinek Olvasója

Nagy hatalmú ima, melyhez komoly ígéretek fűződnek: az ördögtől megszállottak szabadítása, az ördög műveinek lerombolása, minden kérésünk meghallgatása.
article placeholder

A bizalom kilencede

"Minden emberi szív - csöpp-óceán. Minél mélyebben és minél nagyobb számban termeli benne a bizalom kagylóit, annál értékesebb és annál több lesz benne a szeretet drágagyöngye. Jól meg kell értenünk Isten tervét!" /P. Marton Marcell/ SZEPTEMBER 22-ÉN KEZDJÜK A METROPOLITÁN EGYÜTT, JELENTKEZNI REGISZTRÁCIÓ UTÁN A CHAT-SZOBÁBAN LEHET
article placeholder

Keresztes Szent János kilenced

Több, mint kilenced, nevezhetjük lelkigyakorlatnak is. Sokat fogsz fejlődni, ha végigcsinálod. Mi a metropolitásokkal június 10-én kezdjük. Ha szeretnéd, hogy a te szándékaidra is imádkozzunk, iratkozz be a legfelső CHAT szobában.
article placeholder

R E G G E L I I M A

Bizalommal kérjük ma is a mennyei Atya áldását, Jézus Krisztus békéjét, a Szentlélek vezetését, a Szűzanya oltalmát, az összes angyalok és szentek segítségét.
article placeholder

Kilenced a Szeretet Királynőjéhez

Április 22-én kezdjük ezt az új kilencedünket a Szeretet Királynőjének közbenjárásáért. Addig gyűjtsétek a szándékokat. Feliratkozni a CHAT Szobában lehet.
article placeholder

Jézus Szíve kilenced

Minthogy tehát Jézus Krisztus Szíve valóban a legjobb és leghathatósabb főpapi Szív, bízd tehát rá imáidat, hogy áldozatával egyesítve azt az Atya trónusa elé vigye és meghallgatását kieszközölje. Most is állandóan gyakorolja főpapi hivatalát az égben és a földön minden szentmisében.
article placeholder

Kilenced Szent Józsefhez

A Mennyei Atya Szent Józsefre bízta a Földön a legértékesebbeket, a Fiát és a Szűzanyát. Forduljunk mi is ugyanezzel a bizalommal felé, bízzuk magunkat hathatós védelmére.
article placeholder

Metropolitás kilenced Magyarországért

Mi metropolitások január 12-én kezdjük a kilencedet hazánkért, tehát január 12 és 20 között naponta elimádkozzuk a cikkben található Mindenszentek litániát. De ne a dátumra figyelj, bármikor becsatlakozhatsz!
article placeholder

Karácsonyi kilenced a prágai Kis Jézushoz

Kilenc napon át imádkozzuk ugyanazt az imát, kérésünket belefűzve. Nagy erejű, csodatévő ima. A karácsonyi időszakban a legajánlottabb. A Metropolita Közösség szerdán kezdi, lásd CHAT szoba.
article placeholder

KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE

A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött.
article placeholder

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk. - A METROPOLITA KÖZÖSSÉG TAGJAI NOVEMBER 6-ÁN VASÁRNAP KEZDIK MONDANI EZT A KILENCEDET, LEHET CSATLAKOZNI! Imaszándék: minden kilencedet mondó egyéni szándékai. Jelentkezni a CHAT oldalon, a megfelelő Chatszobában lehet.
article placeholder

Ígéretek a böjtökkel kapcsolatban

Az Istennek szentelt személyek és világiak, akik a hétfői böjtöt megtartják, azon a héten minden szentáldozásukkor az Úr szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről!”
article placeholder

Kilenced Szent Józsefhez

Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk 9 napi ájtatosságot. A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte: 300 napi búcsút a kilenced minden napján.
article placeholder

MAGYAROK NAGYASSZONYA KILENCED (október 8.)

Közeledik október 8. - MAGYAROK NAGYASSZONYA ünnepe. Ajándékozzunk kilencedet idén is Királynőnknek. Vállaljunk 9 napon keresztül napi 1-1 óra imát, mindig ugyanabban az időpontban. Imánk: a rózsafüzér, megerősítve a Szeretetláng fohásszal, valamint a Szent Mihály arkangyalt segítségül hívó ima.

Szentlélek litánia 10 ígérettel!

Ez a litánia úgy fog terjedni, mint a lavina. Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét, magunk és családunk, vagy valami más szándékra.
article placeholder

KILENCED KIS SZENT TERÉZ KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Szeptember 17-én kezdjük mi, a Metropolitások. Ha csatlakoznál hozzánk (mindenki otthon mondja, de egy időben), akkor regisztrálj be, és keresd a CHAT oldalon a Kilenced szobáját. Ha bejelentkezel, érted is imádkozunk.
article placeholder

Kilenced Szent Pál apostol közbenjárásáért

Tölts el 9 izgalmas napot Szent Pál apostollal! - Mi metropolitások aug 15 hétfőtől kezdjük egymásért mondani, csatlakozhatsz hozzánk is (ez esetben regisztrálj és jelentkezz be a Chat menüpont alatti megfelelő szobában)
article placeholder

IMA A PAPUNKÉRT

"Növeld benne az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őt a világ mételyétől."

Kilenced Szentháromságról nevezett Erzsébethez

Egy zongoraművész, aki kármelita apáca lett, majd 28 évesen Jézus magához szólította. Nagy misztikus, művészete az örömben és a szeretetben teljesedett ki. Ha imádkozol hozzá, megismerteti veled a Szentháromságot.
article placeholder

A bűnbánat rózsafüzére

"Ezt az imát megáldottam szeretetemmel, mely sok kegyelmet tartogat számotokra. Segítségetekre válik a bűnbánatotok őszinte és tiszta növekedésében."
article placeholder

EUCHARISZTIKUS KERESZTÚT

Ezt a gondolatébresztő anyagot 1944-ben, üzenetben kapta egy szentéletű nővér Németországban. Az eredeti szöveget kissé lerövidítve adja közre a Piarista Rendház.
article placeholder

Isten válaszolt

Mindannyiunkkal elő szokott fordulni, hogy valamit nagyon szeretnénk. Történetünk hőse Istenhez fordult a kérésével...
article placeholder

Szeretetláng Rózsafüzér

Szűzanya kérésére és a Magyar Katolikus Egyház ajánlásával imádkozzuk el naponta a Szeretetláng Rózsafüzért.
article placeholder

1/4 óra az Oltáriszentség előtt

"Beszélj hozzám! Ne restelld olyasmihez kérni a segítségemet, mint egészség, munkaköri vagy tanulmányi siker. Mindezt megadhatom és meg is adom neked..."
article placeholder

Ave Maris Stella

Tengernek Csillaga, Isten édes Anyja, Áve, makulátlan, Mennyei szép Porta!
article placeholder

Bűnbánati ima

...azáltal, hogy vétkeztem, kiérdemeltem büntetésedet, de sokkal inkább azért, mert megbántottalak Téged...
article placeholder

Lorettói litánia

"...Kérünk, Uram, hogy amit tehetségünk el nem ér, a te szentséges Szűlőd esedezése által elnyerhessük Tőled, Ámen!"
article placeholder

Litánia a Szentlélekhez

Minden Jó Szerzője, jöjj szívünkbe! Élő Víz Forrása, jöjj szívünkbe! Emésztő Tűz, jöjj szívünkbe! Lelki Egység, jöjj szívünkbe! Szeretet és Igazság Lelke, jöjj szívünkbe! Bölcsesség és Tudomány Lelke, jöjj szívünkbe! Jótanács és Erősség Lelke, jöjj szívünkbe!
article placeholder

Neked szenteljük magunkat, Szeretet Királynője – Bevezetés

Ebben a bevezető részben megismerkedhettek a Szűzanyának szentelteknek szóló ígértekkel: "...a legnehezebb pillanatokban is velem lesztek; örökké tartó boldogsággá változtatom szívetek gyötrelmeit: Jézussal együtt fogok lakozni ezekben a szívekben..." Holnap pedig kezdődik a 33 nap!
article placeholder

Imádság

Egy ima, aminél kevés teljesebb és pontosabb imakérés van. Jézus tanította.