Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Hivatás bal

article placeholder

Papok a szűzi életről

Hogyan képes a katolikus papság megbírkózni a szűzi élet követelményével? Desmond Zwar újságíró három pappal beszélgetett, akiknek az életében nem szabad a szexnek helyet adni.
article placeholder

Interjú Pál Ferenc atyával

Ha élsportot csinálok a böjtből, akkor a büszkeségem fog növekedni, és a hiányt énközpontúságom tölti majd ki.
article placeholder

A lelkek térképésze leszel!

Az 1978-as születésű Fejéregyházi Tamás atya hivatásának története a II kerületi Városmajortól a Krisztus Légiójáig. Tamás atyát december 12-én szentelték pappá.
article placeholder

Honnan indulsz, hová utazol?

Amikor magad elé állítod a célt, láss túl a földi célon, és nézz fel Istenre, az örök életre, az örök boldogságra, Jézusra, az Ő tanítására, példájára, és annak elérését, annak megvalósítását tűzd ki célul!
article placeholder

Elmélkedések az életről

"Jézusom! Kegyelmeidnek hála, érzem, hogy természetem nemesebbé válik, de még nem haldoklik egészen. Éberségemnek tehát állandónak kell maradnia..."
article placeholder

Az Üdvözítő Vérének üzenete

"Papjaim! Lehet egy lélek akár az elkárhozás teljes végveszélyében is - ha ti imádkoztok érte - megmenekülhet és elnyerheti az örök életet. Vegyétek komolyan üzenetemet!"
article placeholder

Jézus szeretete

Natália nővér látomásában Jézus megérteti velünk, milyen szavakkal kifejezhetetlen szeretettel hajol azok felé, akik szeretik őt. És ugyanilyen kimondhatatlan a fájdalma is, amikor azt látja, hogy félreértik Őt.
article placeholder

A Kereszt és a szenvedés szeretete

"A papok többsége nem keresi a szenvedést és a lemondásokat. Ez azért van, mert nem kérik azt a kegyelmet, hogy megszeressék szenvedéseiket."
article placeholder

Egy szörnyű korszak közeledte

"Imádkozzatok, hogy el ne sötétüljön azoknak a lelke, akik imáikkal és áldozataikkal fenntartják a világot az igazságban..."
article placeholder

Keresztes Szent János, mint gyóntató

A lelkek feletti győzelmeknek megvolt az áruk. Egyik este, a gyóntatás után, János atya kilépett a templomból. Miután bezárta annak kapuját, a kőfal mellett hazafelé indult. A megteendő út alig nyolcvan méter volt...
article placeholder

Egy megtért paphoz

Natália nővér jegyezte le a Megváltó Isten önfeledt örömszavait egy tiszta papi lélek felett.
article placeholder

A boldog papi élet

"Öröm és komolyság sugározzon az arcotokról, életetek minden napján..!"

Isten megjelölt

"A papság méltóságát nem magunk szerezzük meg. Sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak. Boldoggá tesz, hogy én vagyok az egyik."
article placeholder

Az Úr tanácsai az előljárók részére

A Megváltó felfedte előttem a szerzetesek kisebb hibáit is, amilyen a hidegség, az unszimpátia, a türelmetlenség, a hanyagság, stb - megannyi akadály, amik az olyan előljáróknak köszönhető, akik megzavarják Jézus munkáját a lelkekben.
article placeholder

Az egyesülés kulcsa

Egy nap halálosan kimerültnek éreztem magam, és azt gondoltam, Jézus nincs bennem. Kimerülten sírni kezdtem" - írja Natália nővér.
article placeholder

Jézus egy paphoz

"Tudom, hogy lángol értem a szíve - de ha azt gondolja, hogy önnön erőfeszítéseitől függ munkája sikere, akkor téved."
article placeholder

Kit keres Jézus?

Natália nővér látja Jézust, amint kutat valaki után. De kit keres a mi Urunk? Ki után vágyódik?
article placeholder

József halála

Azok, akik azt gondolják, hogy Mária lagymatag szeretettel szerette jegyesét, tévednek. Megtanítok minden feleséget, akit fájdalom gyötör, hogy kövesse Máriát özvegységében - tanítja Jézus.
article placeholder

Látogatás a karthauziaknál

Másoktól már korábban hallottam, hogy ezek a szerzetesek mindig mosolyognak... Egyet mindenképpen elmondhatok: mindkét karthauzi kolostorban boldog emberekkel találkozhattam.
article placeholder

800 éves a ferences rend – interjú

Ebben az évben ünnepli a Ferences Rend alapításának 800. évfordulóját. E jeles alkalom nagyszerű lehetőség arra, hogy a nyilvánosság széles körben megismerkedhessen a ferencesek művével. Interjú Magyar Gergely tartományfőnökkel a jubileumi évről.
article placeholder

A papság és a Szentmise

„Milyen óriási a pap szerepe!... Ha egy pap ezt megértené, talán bele is halna…Isten engedelmeskedik neki: csak néhány szót szól, és a hangjára az Úr leereszkedik a mennyből, és egy kicsiny ostyába rejtőzik....Az Egyházi Rend szentsége nélkül az Úr nem lenne közöttünk." - mondta Vianney Szent János.
article placeholder

A papi hivatás szentsége

"Amíg vannak papok, addig lesz Átváltoztatás - ezért ők a legnagyobb ellenségei a Gonosznak a földön"