RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Hivatás

Istennek szentelt szüzek a mai világban

"A szűzi állapot kiválóbb a házas állapotnál." - szól a katolikus egyház tévedhetetlen dogmája. A latin egyház nem megköveteli a papjaitól a szüzességet, hanem jogot formál arra, hogy azok közül válassza ki ... Tovább olvasom

Honnan indulsz, hová utazol?

Amikor magad elé állítod a célt, láss túl a földi célon, és nézz fel Istenre, az örök életre, az örök boldogságra, Jézusra, az Ő tanítására, példájára, és annak elérését, annak megvalósítását tűzd ki célul!

A Jóisten ad mindent, ami történik

"Kevés a földön az igazi barátság! Az emberek sokszor fellángolásból vagy érdekből szeretnek. Egy kis hűvösség, egy szó, egy tiszteletlenség szétválasztja a barátokat, akik elválaszthatatlannak tűntek." +

A paphiány egy pap szemével

A következő írás szerzője Donald L. Kloster atya, a connecticuti Bridgeport Egyházmegye papja, aki 6 évig szolgált a Szeplőtelen Szűz Mária plébánián Ecuadorban. Kloster atya a Borromei Szent Károly szemináriu... Tovább olvasom

A reverendás pap élő szentbeszéd

Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin.

Ima és böjtlánc a papokért

Kedves Olvasóink! Szeretnénk felkérni Titeket, hogy forduljatok szakadatlan imával Istenhez papjainkért és papi hivatásokért. Az ima és böjtlánc lényege, hogy az  év során mindennap legyen valaki, aki imái... Tovább olvasom

Látogatás a karthauziaknál

Barátunk, akit négyen látogattunk meg Olaszországban, Lucca mellett él Farneta karthauzi kolostorában. Három napot voltunk ott, addig ő engedélyt kapott, hogy többször velünk lehessen.

NEM HÁTRÁLTAM MEG

Büky Judit 1973-ban született Budapesten. A magyarszéki Kármelben az Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nevet kapta. Életfelajánlását elfogadta az Úr, rákos lett, és hosszú szenvedés után, 2009 nyarán a Király magához szólította.

Helytállni egy másik világban is

A francia katolikus pap, Gilbert atya a társadalom perifériájára szorult, Párizs külvárosaiban lakó és segítségre szoruló emberek között dolgozik nap mint nap. Stílusa, életritmusa és temperamentuma is ezekhez a feltételekhez igazodott. Az ő önéletrajzi könyvét ajánljuk.

Papok a szűzi életről

Hogyan képes a katolikus papság megbírkózni a szűzi élet követelményével? Desmond Zwar újságíró három pappal beszélgetett, akiknek az életében nem szabad a szexnek helyet adni.
article placeholder

Mindnyájan találkozunk ott fenn!

"Életem végén azt mondhatom: elsősorban Isten ingyenességét tapasztaltam meg: Isten ingyenességét, aki megajándékozott az élettel, Isten ingyenességét, aki úgy intézte, hogy egy jó, összetartó családba szülessek, Isten ingyenességét, aki a Kármelbe hívott, Isten ingyenességét, aki vezetett engem a papságra és a szerzeteséletre való felkészülés időszakában és Isten ingyenességét most a betegségemben, melynek még a legkisebb kis részletét is ő gondolta el számomra, és ezekben ő érkezik hozzám."
article placeholder

Interjú Pál Ferenc atyával

Ha élsportot csinálok a böjtből, akkor a büszkeségem fog növekedni, és a hiányt énközpontúságom tölti majd ki.

A dicséret palástja

A csüggedtség szelleme a reménytelenségre, a depresszióra, a lehangoltságra vonatkozik. A világ beleesett a legrégebbi csapdába. Az emberek ivással, dohányzással, orvosságokkal, túlzott evéssel, és más káros és bűnös magatartásformákkal próbálják lerázni magukról a csüggedtség szellemét.

A különösen kiválasztott lelkek

Részlet Szent Fausztina Kovalska Naplójából: "Midőn a kápolnába mentem, az Úr közölte velem, hogy a választott lelkek között különösen kiválasztottak is vannak, akiket nagyobb szentségre hívott meg, és így rendkívüli közösségre jutnak Vele..."
article placeholder

A lelkek térképésze leszel!

Az 1978-as születésű Fejéregyházi Tamás atya hivatásának története a II kerületi Városmajortól a Krisztus Légiójáig. Tamás atyát december 12-én szentelték pappá.
article placeholder

Mária IGEN-je

Te is arra kaptál meghívást, hogy igent mondj Istennek és ezzel a szeretet civilizációját építsd. Mondj IGEN-t az életedre! Mondj IGEN-t az emberekre körülötted!
article placeholder

Elmélkedések az életről

"Jézusom! Kegyelmeidnek hála, érzem, hogy természetem nemesebbé válik, de még nem haldoklik egészen. Éberségemnek tehát állandónak kell maradnia..."
article placeholder

Az Üdvözítő Vérének üzenete

"Papjaim! Lehet egy lélek akár az elkárhozás teljes végveszélyében is - ha ti imádkoztok érte - megmenekülhet és elnyerheti az örök életet. Vegyétek komolyan üzenetemet!"
article placeholder

A Szűzek Királynéja

"Sírok... mert többé már soha nem rendelkezem a szűzek tisztaságával, és lelkem mindig sírni fog, sosem vigasztalódik meg, mert... mert vétkeztem..." - "Az én bocsánatom és a te alázatos sírásod még a szüzességnél is tisztábbá tesz. Jöjj ide! Ne sírj többé! Hagyd a sírást azoknak, akiknek szégyenkezniük kell valami miatt. Fel a fejjel!"
article placeholder

Jézus szeretete

Natália nővér látomásában Jézus megérteti velünk, milyen szavakkal kifejezhetetlen szeretettel hajol azok felé, akik szeretik őt. És ugyanilyen kimondhatatlan a fájdalma is, amikor azt látja, hogy félreértik Őt.
article placeholder

A Kereszt és a szenvedés szeretete

"A papok többsége nem keresi a szenvedést és a lemondásokat. Ez azért van, mert nem kérik azt a kegyelmet, hogy megszeressék szenvedéseiket."
article placeholder

Egy szörnyű korszak közeledte

"Imádkozzatok, hogy el ne sötétüljön azoknak a lelke, akik imáikkal és áldozataikkal fenntartják a világot az igazságban..."
article placeholder

Keresztes Szent János, mint gyóntató

A lelkek feletti győzelmeknek megvolt az áruk. Egyik este, a gyóntatás után, János atya kilépett a templomból. Miután bezárta annak kapuját, a kőfal mellett hazafelé indult. A megteendő út alig nyolcvan méter volt...
article placeholder

Egy megtért paphoz

Natália nővér jegyezte le a Megváltó Isten önfeledt örömszavait egy tiszta papi lélek felett.
article placeholder

A boldog papi élet

"Öröm és komolyság sugározzon az arcotokról, életetek minden napján..!"
article placeholder

Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz megismerkedése

Terézia ekkor 62, János atya pedig 25 éves volt. A beszélgetés alkalmával Terézia feltárta reformterveit. János atya viszont nem titkolta előtte, hogy ő vissza akar vonulni a világtól, hogy imádságban és összeszedettségben teljesen átadja magát Istennek.

Isten megjelölt

"A papság méltóságát nem magunk szerezzük meg. Sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak. Boldoggá tesz, hogy én vagyok az egyik."
article placeholder

Az Úr tanácsai az előljárók részére

A Megváltó felfedte előttem a szerzetesek kisebb hibáit is, amilyen a hidegség, az unszimpátia, a türelmetlenség, a hanyagság, stb - megannyi akadály, amik az olyan előljáróknak köszönhető, akik megzavarják Jézus munkáját a lelkekben.
article placeholder

Az egyesülés kulcsa

Egy nap halálosan kimerültnek éreztem magam, és azt gondoltam, Jézus nincs bennem. Kimerülten sírni kezdtem" - írja Natália nővér.
article placeholder

Jézus egy paphoz

"Tudom, hogy lángol értem a szíve - de ha azt gondolja, hogy önnön erőfeszítéseitől függ munkája sikere, akkor téved."
article placeholder

Kit keres Jézus?

Natália nővér látja Jézust, amint kutat valaki után. De kit keres a mi Urunk? Ki után vágyódik?
article placeholder

József halála

Azok, akik azt gondolják, hogy Mária lagymatag szeretettel szerette jegyesét, tévednek. Megtanítok minden feleséget, akit fájdalom gyötör, hogy kövesse Máriát özvegységében - tanítja Jézus.
article placeholder

Jézus nagykorúvá avatása és elveszítése

Ezek a jelenetek megmutatják, milyen nagy volt Jézus bölcsessége már gyermekkorában is, és hogy a HIVATÁS, az Atyaisten szeretete felette áll a szülők iránti szeretetnek!
article placeholder

800 éves a ferences rend – interjú

Ebben az évben ünnepli a Ferences Rend alapításának 800. évfordulóját. E jeles alkalom nagyszerű lehetőség arra, hogy a nyilvánosság széles körben megismerkedhessen a ferencesek művével. Interjú Magyar Gergely tartományfőnökkel a jubileumi évről.
article placeholder

“Isten ad neked jegyest…”

,,Íme, jövök! A tied vagyok. Rajtad kívül nem lesz más ura testemnek, Uram, amint lelkem sem fog szeretni mást.''...
article placeholder

Lelki anyaság

„Egyedül a szenvedés képes lelkeket szülni Jézusnak.” Szent Teréznek ez az állítása megmutatja, mit jelent a lelki anyaság.
article placeholder

A papság és a Szentmise

„Milyen óriási a pap szerepe!... Ha egy pap ezt megértené, talán bele is halna…Isten engedelmeskedik neki: csak néhány szót szól, és a hangjára az Úr leereszkedik a mennyből, és egy kicsiny ostyába rejtőzik....Az Egyházi Rend szentsége nélkül az Úr nem lenne közöttünk." - mondta Vianney Szent János.
article placeholder

Pio atya levele a hiú dicsőségvágyról

A hiú dicsőségvágy ott üti fel a fejét, ahol küzdelem és siker van. A hiú dicsőségvágy fellelkesedik és megtámadja a harcolókat. A jóban elért sikerekkel támadja őket.
article placeholder

Lányod Istené!

Az az igazi bölcsesség, ha nem szabunk határt az Úr iránti nagylelkűségünknek.
article placeholder

“A lelkét akarom eljegyezni…”

Én vagyok az a Szerető, aki behatol a legjobban elzárt házakba és a még inkább elzárt szívekbe, amelyeket hét kulccsal zártak be. Én vagyok, aki lerombolok minden akadályt, és magamhoz veszem azt, akit akarok: a tisztákat és a bűnösöket, a szüzeket és az özvegyeket, a bűntől szabadokat és a bűnök rabszolgáit. Ők az én jegyeseim.
article placeholder

Egy cigány pap vallomása

Se az apjától kapott pofon, sem barátainak gúnyolódása, sem szemináriumi társainak ellenséges magatartása, sem pedig rákbetegsége nem tántorította el a fiatal cigányférfit papi hivatásától.
article placeholder

A szüzek hajnala

"Én, aki egy Szűztől születtem, hányingert érzek a világ hármas bujasága miatt, és tönkretenne az állandó undor, ha az Atya nem lépne közbe szeretetteljes segítségével, és nem tartaná fenn szenvedő lelkemet. A tisztákban lelem örömömet. Te visszaadod nekem azt, amit a világ elvesz tőlem, kimeríthetetlen aljasságával."
article placeholder

A papi hivatás szentsége

"Amíg vannak papok, addig lesz Átváltoztatás - ezért ők a legnagyobb ellenségei a Gonosznak a földön"