Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Hitélet jobb

article placeholder

Teljes búcsúk elnyerése Mindenszentek ünnepén, azaz Halottak Napján

"A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt, és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezenfelül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is."
article placeholder

Eucharisztikus Kongresszus 2013.

A Váci Egyházmegyében 2013 május 10-11. között kerül megrendezésre egy Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus, a 75. évforduló alkalmából.
article placeholder

Interjú egy papnövendékkel

Ezt az interjút szeretettel ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a papság belső élete: a papi élet mozgatórugói, örömei és nehézségei.
article placeholder

Etika tanfolyam indul a Sapientián

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcstan oktatásra képesítő tanfolyamokat indít általános iskolai pedagógusok számára.
article placeholder

Böjte Csaba a Nagyhét és a Húsvét titkairól

Meg vagyok győződve róla, hogy se én, se az egyház, se az állam nem tudja megoldani a szociális problémákat. Amit én szeretnék: megmutatni, hogy jó dolog kereszténynek lenni, jó dolog szeretetben élni, jó dolog egy elesett, bajban lévő emberhez lehajolni. Az lenne jó, hogy mindenki ott, ahol él, a maga utcájában, falujában, városában, lépcsőházában lehajolna a bajban lévő emberhez. Akkor fog megváltozni a világ.
article placeholder

A hit a legnagyobb kaland

Közeledünk a HIT Évéhez, melyet 2012-re hirdetett meg a Szentatya. Ez alkalommal készült interjú Dr Bolberitz Pál teológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem keresztény bölcseleti tanszékének vezetőjével, aki nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját.
article placeholder

Böjte Csaba atya tanácsai a közeljövőre! Levél

Mi, akik a gyerekeket, a fiatalokat fel akarjuk készíteni a holnapra, - ezt jelentené a nevelés, - ismernünk kell a holnapot, és arra kell felkészítenünk őket, hogy akkor is jókedvű, Istenben, önmagukban bízó, a jéghátán is megélő, az életet vállaló emberek legyenek.
article placeholder

A LELKI ATYASÁG ÉS ANYASÁG

Kérjétek az Urat imában és áldozatok által, hogy megadja a kegyelmet ahhoz, hogy a papok hűségesek lehessenek a papsághoz! - egy katolikus pap írása.
article placeholder

Milyen gyakran gyónjunk?

"Akik szeretnék Istent jobban szeretni, azoknak a két-, háromhetenkénti szentgyónás megfelelő és rendkívül sokat segít.”
article placeholder

Ha vízkereszt, akkor keresztelés és lakásszentelés!

Jézus megkeresztelkedésének ünnepén - a II. János Pál által bevezetett szokást követve - XVI. Benedek pápa újszülötteket keresztelt meg vasárnap a Sixtusi kápolnában. Ilyenkor aktuális a lakások megszenteltetése is.
article placeholder

Egy imaközösséghez

"A bűnbánatot szinte senki nem gyakorolja. Pedig a bűnbánat rengeteg kegyelmet vonz le rátok."
article placeholder

Mi az a csíksomlyói búcsú?

1444-ben IV. Jenő pápa körlevélben bíztatta a lakosságot, segítsenek a templomépítésben, viszonzásul búcsút engedélyezett az adakozóknak.
article placeholder

A szentáldozás titka

Egyszer megkérdeztem Jézust, hogy a szentáldozásban vajon Isten van-e bennünk, vagy mi vagyunk Őbenne?
article placeholder

Viszonyulásunk Isten szavához

A református testvérek teljes joggal vetik katolikus hittársaik szemére, hogy alig ismerik a Szentírást, és aligha ismernek egyetlen szentírási verset is kívülről. Ezt a mulasztást pedig hamar pótolni kell!
article placeholder

Politizálhat-e egy pap?

Nyakó István, az MSZP szóvivője szerint nem, mert az ő szemében ez felér egy érzelmi zsarolással. Nem kéne ezt meggyónnia, kedves Nyakó úr? :-)
article placeholder

Hamvazószerda: nagyböjt kezdete

A nagyböjt egy negyvennapos vezeklő és böjti időszak, megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról.
article placeholder

Az apostolkodás kötelezettsége

,,Egyedül az Egyház iránti mélységes szeretet képes megtartani a buzgóságot a tanúságtétel terén. A Krisztushoz való hűség nem választható el az Egyházhoz való hűségtől.''- mondta II.János Pál. De oly könnyű elnyomni a Lélek hangját...
article placeholder

A bérmálás – A teljesség feltétele

Szent János közvetíti Evangéliumában azt a Krisztusi ígéretet, hogy a Vigasztaló Szentlélek amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről. (Jn 16,8). Tehát a bérmálás szentségében ránk szálló Szentléleknek egyik működési formája, hogy meggyőz bennünket bűneinkről, vagyis megajándékoz az alázat kegyelmével.
article placeholder

Jézus vár rád

Miközben itt ülsz a monitorod előtt, talán egy finom kávét kortyolgatva, kipihenten és fűtött szobában, eközben a földön jelenleg 963 milió ember éhezik.