Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Hitélet

Böjte Csaba: Oszd meg a kenyeredet!

Nagy-nagy szeretettel, alázattal biztatlak téged, kit a gondviselő Isten talán több szellemi, anyagi, lelki értékkel ajándékozott meg, hogy merd szeretettel, jósággal megosztani a rád bizott javakat.

Mini-zarándoklat nagyvárosi útkeresőknek

A főváros rohanó mindennapjaiban sokan érezzük úgy, hogy jó volna kicsit kilépni a modern élet mókuskerekéből, ezért irigykedve nézünk azokra, akik végigjárták az el Caminot...

Vízkereszt ünnepe kötelező ünnep

Vízkereszt ünnepét, amelyet eddig január 2. és 8. közti vasárnap tartottunk Magyarországon, az idei évtől január 6-án ünnepeljük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel.
article placeholder

Teljes búcsúk elnyerése Mindenszentek ünnepén, azaz Halottak Napján

"A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt, és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezenfelül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is."
article placeholder

Új szentjeink vannak!

Otrantói vértanúkat illetve két latin-amerikai szerzetesnőt avatott szentté Ferenc pápa: a keresztények jóval válaszoljanak a rosszra
article placeholder

Eucharisztikus Kongresszus 2013.

A Váci Egyházmegyében 2013 május 10-11. között kerül megrendezésre egy Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus, a 75. évforduló alkalmából.
article placeholder

A kereszténységre épít Orbán Viktor

"A keresztény gyökereiről megfeledkező Európa hasonlatos ahhoz az emberhez, aki alap nélkül homokra építette a házát, majd jött az áradat, beleütközött ebbe az épületbe, amely az összeomlás szélére került" - fogalmazott kormányfőnk
article placeholder

Interjú egy papnövendékkel

Ezt az interjút szeretettel ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a papság belső élete: a papi élet mozgatórugói, örömei és nehézségei.
article placeholder

Etika tanfolyam indul a Sapientián

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcstan oktatásra képesítő tanfolyamokat indít általános iskolai pedagógusok számára.
article placeholder

Július 16 – Kármelhegyi Boldogasszony Ünnepe

A Szeplőtelen Szűz ígérete alapján a skapulárét hűséggel viselő lélek halála utáni első szombaton kiszabadul a tisztítótűzből. Ezen az ünnepen (is) fel lehet venni a kármelita skapulárét pl a budapesti Huba utcában!
article placeholder

Ők a Szentatya lehetséges utódai?

John L. Allen az egyik legismertebb Vatikán-szakértő egy írásában XVI Benedek pápa utódjelöltjeiről értekezett. Szerinte tizenegy jelölt van, de közülük három az igazi esélyes. Ismerkedjünk meg velük!

Útmutató a magánüzenetekhez

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki beszélgetések", lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a cikkben felsorolt alapelvek érvényesek, melyeket Dr. Erdős Mátyás, a Máriás Papi Mozgalom magyarországi felelőse írt össze, és Dr Paskai László látott el Nihil Obstat Imprimatur-ral.
article placeholder

ELÉG A HAZUDOZÁSBÓL!

Annak az esélye, hogy egy tanár, edző vagy más olyan személy, akire a gyermeket rábízzuk molesztálja a fiatalt, hatvanszor nagyobb, mint az, hogy egy pap.
article placeholder

A Húsvét története

A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent
article placeholder

NAGYSZOMBAT

Nagyszombat a csendes szomorúság és az önkéntes böjt napja. Hitvallásunk következő soraira emlékezünk: „Hiszek Jézus Krisztusban … aki alászállt a poklokra.”
article placeholder

Böjte Csaba a Nagyhét és a Húsvét titkairól

Meg vagyok győződve róla, hogy se én, se az egyház, se az állam nem tudja megoldani a szociális problémákat. Amit én szeretnék: megmutatni, hogy jó dolog kereszténynek lenni, jó dolog szeretetben élni, jó dolog egy elesett, bajban lévő emberhez lehajolni. Az lenne jó, hogy mindenki ott, ahol él, a maga utcájában, falujában, városában, lépcsőházában lehajolna a bajban lévő emberhez. Akkor fog megváltozni a világ.
article placeholder

A szentmise értéke

"Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak."
article placeholder

ESTE 8 ÓRAKOR IMA A NEMZETÉRT

A Mária Rádió Hamvazószerdától (február 22.), minden este nyolc órától közös imádságra hív a magyar nemzetért! Jelszó: GYERTYA AZ ABLAKBA! :)
article placeholder

A Szentatya nagyböjti levele

„Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid 10,24) - Haladjunk együtt az életszentség útján!
article placeholder

IMALÁNC Orbán Viktorért

A SZIMPÁTIA BÉKE MENET január 21.-én szombaton - a Hősök teréről indul az Andrássy úton át a Parlamentig.
article placeholder

A hit a legnagyobb kaland

Közeledünk a HIT Évéhez, melyet 2012-re hirdetett meg a Szentatya. Ez alkalommal készült interjú Dr Bolberitz Pál teológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem keresztény bölcseleti tanszékének vezetőjével, aki nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját.
article placeholder

Csaba testvér halottak napjáról

A halottak napján nem csak a halottaink miatt megyünk ki a temetőbe, hanem saját magunkért is, mert az élet mindennapi gondjai közepette, hajlamosak vagyunk megfeledkezni e világ kérlelhetetlen igazságáról: Az élet mulandó, ahogy az Ószövetség mondja, csupán: "egy kurta őrségváltás éjszaka!"
article placeholder

FÉNYKERESZT avatás Magyarországon!

„Minden kereszt áldás a Föld számára... Mindegyik a fündamentumáig az Ég által meg lesz áldva... Egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki, minden Istentől származik..“
article placeholder

Böjte Csaba atya tanácsai a közeljövőre! Levél

Mi, akik a gyerekeket, a fiatalokat fel akarjuk készíteni a holnapra, - ezt jelentené a nevelés, - ismernünk kell a holnapot, és arra kell felkészítenünk őket, hogy akkor is jókedvű, Istenben, önmagukban bízó, a jéghátán is megélő, az életet vállaló emberek legyenek.
article placeholder

A LELKI ATYASÁG ÉS ANYASÁG

Kérjétek az Urat imában és áldozatok által, hogy megadja a kegyelmet ahhoz, hogy a papok hűségesek lehessenek a papsághoz! - egy katolikus pap írása.
article placeholder

Milyen gyakran gyónjunk?

"Akik szeretnék Istent jobban szeretni, azoknak a két-, háromhetenkénti szentgyónás megfelelő és rendkívül sokat segít.”
article placeholder

Cañizares bíboros: Nyelvre és térden állva áldozzunk!

A térden állva, nyelvre való áldozást XVI. Benedek vezette be újra, a pápánál áldozó hívek mindig így veszik magukhoz az Eucharisztiát. A pápa után a spanyol bíboros a leginkább felelős a liturgia és a szentségek ügyéért a Vatikánban.
article placeholder

KÉT KERÉKEN A SZERZETESEK

A Sapientia főiskola rektora, Orosz Lóránt ferences szerzetes, kánonjogász mindennap biciklivel teszi meg az utat a Margit körúti rendház és az Erzsébet híd pesti hídfőjénél lévő főiskola között, igaz, nem csuhában...
article placeholder

Ha vízkereszt, akkor keresztelés és lakásszentelés!

Jézus megkeresztelkedésének ünnepén - a II. János Pál által bevezetett szokást követve - XVI. Benedek pápa újszülötteket keresztelt meg vasárnap a Sixtusi kápolnában. Ilyenkor aktuális a lakások megszenteltetése is.
article placeholder

25.000 üzenet az autistákért!

A ferencesek által fenntartott Autista Segítő Központ és Majorság első helyezett lett és ötmillió forintot nyert az Angyalok Erdeje elnevezésű karitatív kampányban, amely január 6-án zárult.
article placeholder

Gondolatok egy új év hajnalán – Csaba testvér levele Déváról

"Nagyon jó dolog élni és alkotni! Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog jónak lenni, alkotni, a létezés örömét megosztani embertársaiddal."
article placeholder

Elhagyott gyermekek karácsonya

Budapest vezetése ezáltal is igyekszik a szüleiktől külön élő kicsik számára széppé és boldoggá tenni a szeretet ünnepét.
article placeholder

Bölcskei Gusztáv: a karácsony az egymásra találás ünnepe

Bölcskei Gusztáv rámutatott arra, hogy "az ünnepet nem lehet megvásárolni", mert annak lényege nem az üzletekben található. A karácsony lényege az, hogy "Isten fia gyermekké lett, hogy te tökéletes felnőtté lehess, bepólyálták, hogy te szabad lehess a halál kötelékétől" - idézte Ambrus, a Kr. u. IV. századi milánói püspök szavait.
article placeholder

A pápa szót emelt a keresztények zaklatása ellen

A mintegy húszoldalas üzenetet minden templomban fel fogják olvasni a béke világnapján, amelyet - a néhai II. János Pál pápa kezdeményezésére - január 1-jén tart meg a római katolikus egyház.
article placeholder

VÁRJÁK A GYÓNÓKAT A PAPOK

Advent utolsó napjaiban jelentősen megnő a gyónni szándékozók száma. Íme egy kis segítség, hogy hova, mikor mehetünk ebben az utolsó 2 hétben.
article placeholder

A Szűzanya előtt megnyíltak az ajtók

Danko atya felhívta Magyarország politikusainak figyelmét arra, hogy "sok akadállyal kell majd szembenézniük, de ha kitartanak az imában, győzni fognak." Részletek.
article placeholder

Egy imaközösséghez

"A bűnbánatot szinte senki nem gyakorolja. Pedig a bűnbánat rengeteg kegyelmet vonz le rátok."
article placeholder

Mi az a csíksomlyói búcsú?

1444-ben IV. Jenő pápa körlevélben bíztatta a lakosságot, segítsenek a templomépítésben, viszonzásul búcsút engedélyezett az adakozóknak.
article placeholder

A New York-i rabbi, aki visszajuttatta a Szent Koronát Magyarországra

Amerika egyik legnépszerűbb zsidó vallásvezetője, aki a Lelkiismeret Felhívása Alapítvány elnöke, azt mondta, a magyaroknak hinniük kell Kossuth és Petőfi szellemében a szabadság megőrzésében, és támogatniuk az emberi jogok tiszteletben tartását, a toleranciát és a demokratikus intézmények építésének folytatását.
article placeholder

Ránk van bízva!!!

"Ha csak azt látjuk,ami rossz és ami rút, akkor nekünk van szükségünk a javulásra."
article placeholder

A szentáldozás titka

Egyszer megkérdeztem Jézust, hogy a szentáldozásban vajon Isten van-e bennünk, vagy mi vagyunk Őbenne?
article placeholder

Viszonyulásunk Isten szavához

A református testvérek teljes joggal vetik katolikus hittársaik szemére, hogy alig ismerik a Szentírást, és aligha ismernek egyetlen szentírási verset is kívülről. Ezt a mulasztást pedig hamar pótolni kell!
article placeholder

Debrecenben reménykednek a hajléktalanok

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat vezetője úgy fogalmazott: az állami jóléti rendszer soha nem lesz képes arra, hogy megállítsa a nehéz helyzetbe kerülő családokat a "lejtő tetején".