RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Család

Imatalálkozó a tiszta szerelemért

„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent” (Mt 5,8) Pontosan 10 évvel ezelőtt, 2008 márciusában Roska Péter atya kezdeményezésére és Bíró László családreferens püspök úr támogatásával “Boldogok a t... Tovább olvasom

Honnan indulsz, hová utazol?

Amikor magad elé állítod a célt, láss túl a földi célon, és nézz fel Istenre, az örök életre, az örök boldogságra, Jézusra, az Ő tanítására, példájára, és annak elérését, annak megvalósítását tűzd ki célul!

Jézus benső élete 1.rész: A SZŰZANYA MÉHÉBEN

"Drága jegyesem, én épp úgy be voltam zárva Anyám méhébe, mint a többi anyák gyermekei, akik azonban ítélőképességeiktől természetszerűleg ott meg vannak fosztva. Én azonban, mint Isten, minden tudás birtokában voltam, és Lelkem érezte a gyötrődést, melyet ilyen kényelmetlen helyzet idézhet elő."

A Halloweennel valami nincs rendben

Az okkult világ így határozza meg a Halloweent: „ez az év legfontosabb ünnepe a sátán követőinek"--- Nem szolgálhat két Úrnak senki sem!

EGYMILLIÓ GYERMEK IMÁDKOZIK

„Mennyire megváltozna a világ, ha egymillió gyerek imádkozná a rózsafüzért!” - mondta Szent Pió atya.

A neheztelés hatásai

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.

Imádkozzunk-e étteremben étkezés előtt?

Minden keresztény átélte már azt a nehéz pillanatot, amikor nem vallásos társaságban étkezéshez kezdve hirtelen elbizonytalanodott: „Imádkozzam evés előtt, mint otthon, vagy ne?”

Chiara Corbella, egy mai szent édesanya

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”

A sebeket kell most bekötözni – Interjú az abortusz.hu alapítójával

Az, hogy a testem felett én rendelkezem, az egyik legnagyobb téveszme – mondta a Mandinernek Olaj Anett, az abortusz.hu alapítója és szerkesztője. Anett maga is átélt egy abortuszt, majd sok évvel később megtért és családot alapított. Azóta küldetésének érzi, hogy elmondja, miért az abortusz a legrosszabb választás. Ítélni senki felett nem akar, csupán a saját tapasztalatát szeretné megosztani. Interjú.

Naponta 122 gyermekkel történik meg Magyarországon

„Ha legalább egyvalaki mellettem állt volna!” Oda kellene állni a többnyire komolyan vívódó nő mellé, és ítélkezés vagy moralizálás helyett abban segíteni, hogy elfogadja az anyaságát, és közben ne kerüljön lehetetlen helyzetbe."

Boldog akarsz lenni? Légy hálás!

Az én előadásom tárgya a hála. Hogy miképpen kapcsolódik a boldogság és a hála egymáshoz? Sokan erre azt mondanák, hogy a válasz egyszerű: amikor boldog az ember, akkor hálás. De gondolkodjunk csak el ezen még egyszer! Valóban a boldog emberek azok, akik igazán hálásak?

Boldogságot kérek!

Egyszer egy 50 emberből álló csoport vett részt egy szemináriumon. Az előadó egyszerre csak leállt, és úgy döntött, hogy végeztet a csoporttal egy gyakorlatot...

Amikor rádöbbenünk, hogy az időnk véges

Amíg az istentelen ember fiatal, és nem találkozik túl sok testi szenvedéssel, amíg testét, szépségét, egészségét áruba bocsáthatja különböző gyönyörökért, amíg van pénze és vannak, akik körülrajongják, addig talán igazolva látja életvitelét.

Az igazmondó juhász

Nagy szemekkel nézett a kisember a világra. Soha nem tudta megszokni, hogy idegenek között kell lennie...

Jézus szenvedése orvosi szemmel

Számos történész és orvos munkája nyomán nagyjából rekonstruálni lehet, hogy pontosan mit álltak ki az így kivégzett emberek, közöttük a legismertebb, a názáreti Jézus.
article placeholder

A JÉZUS BENSŐ ÉLETE 3. rész – Jézus benső élete körülmetélése idején, a bölcs királyok megérkezéséig

" Az ember szívében olyan mély gyökeret vert az önszeretet, hogy az győz és uralkodik benne. Az önszeretet hatására alszik ki a kegyelem, melyet Atyám oly nagy szeretettel ad a lelkeknek. Különösen arra kértem, sugalmazzon testvéreim szívének oly nagy és kölcsönös szeretetet, hogy mindegyik készségesen mondjon le önnön kielégüléséről, ha ezzel felebarátját megvigasztalhatja."

A Szent Család vasárnapja

"Figyeljünk fel arra, hogy - mai fogalmaink szerint is - mennyire összeillő pár volt Mária és József."
article placeholder

Fehér Szívvel az Életért * BÖJTE CSABA TESTVÉRREL

SEGÍTS AZOKNAK A LEGKISEBBEKNEK, AKIK NEM TUDNAK MAGUKON SEGÍTENI! Járd végig a Fehér Szív Zarándokútját a Gellérthegyen egészen a Pesti Ferences Templomig - engesztelésül és eseklésül a megszületendő életek szolgálatában. Részletekért kattints.
article placeholder

Mint a kisgyermekek…

"Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat."
article placeholder

Bruno Ferrero: A válasz

Egy szentéletű ember a városban sétálgatva találkozott egy rosszul öltözött, ápolatlan lánnyal, aki alamizsnát kért....
article placeholder

A SZORONGÁS KEZELÉSE

"A szeretet nem gerjed haragra." A szeretet nem önző. A szeretet másokért él, másokra koncentrál. Ennek megértése szorongásod oldásának a kulcsa.

Igaz történet a házastársi és családi összetartásról

Az elmúlt napokban bejárta a világot a fiatal olasz édesanya Chiara Corbelle halálának híre, aki férjével együtt hősies módon fogadta el, hogy két olyan beteg gyermeket hoz a világra, akiknek nem volt esélyük az életre. Ezután saját életét adta azért, hogy megmentse harmadik gyermekük életét.
article placeholder

Bizalom és engedelmesség – Keresztes László atya írása

"Az a vesztünk, hogy akkor gondoljuk magunkat szabadnak a döntésünkben, ha tiltott gyümölcs után nyúlunk, és akkor korlátozottnak, ha engedelmeskedünk egyfajta elvárásnak." - reflexió az igazi hitről Müller Péter írásai nyomán

Vágj bele!

Meggyőződésem, hogy a te jövőd is ott vár rád, karnyújtásnyira tőled. Isten csodákat fog tenni az életedben, és elvezet olyan helyekre, ahol még soha nem jártál. Itt az ideje, hogy böjtölj!

Amikor Isten lát, de nem hallgat meg

Ekkor az Úr felszólította Ésaiást, hogy „kiáltson teljes torokkal, ne kímélje” (Ésaiás 58:1), és mondja el a népnek, hogy térjenek meg bűneikből, hogy az Úr által elrendelt módon böjtöljenek.

A kicsinyekért

Eljött az ideje annak, hogy a szülők Ezsdráshoz hasonlóan felálljanak, böjtöljenek, keressék az Isten által kijelölt utat és az Ő védelmét a következő generációk számára.
article placeholder

Kilenced Szent Józsefhez

A Mennyei Atya Szent Józsefre bízta a Földön a legértékesebbeket, a Fiát és a Szűzanyát. Forduljunk mi is ugyanezzel a bizalommal felé, bízzuk magunkat hathatós védelmére.
article placeholder

Nem vásárolható

Dönteni arról, hogy gyermekünk legyen, olyan nagy dolog, mintha előre szerződést kötnénk vele egy mérhetetlen feladatról.

A dicséret palástja

A csüggedtség szelleme a reménytelenségre, a depresszióra, a lehangoltságra vonatkozik. A világ beleesett a legrégebbi csapdába. Az emberek ivással, dohányzással, orvosságokkal, túlzott evéssel, és más káros és bűnös magatartásformákkal próbálják lerázni magukról a csüggedtség szellemét.

Kedves volt Istennek

Túl vagyunk táplálva a világgal, és alul vagyunk táplálva az Igével, ennek eredményeképpen vereségként éljük meg az életünket.
article placeholder

Ami a lelkünkbe ivódik

Történt, hogy 1682-ben a Török Porta megkezdte felkészülését az 1683-as hadjáratra, melynek célpontja Bécs elfoglalása volt...
article placeholder

A MAGÁNY CSAPDÁJÁBAN – Az irigység

Gyakran érezhetjük úgy, hogy irigységünknek objektív okai vannak: a másiknak többje van, jobban szeretik, úgy érezzük, lehetetlen, hogy mi ne vágyjunk ugyanarra.
article placeholder

A MAGÁNY CSAPDÁJÁBAN – A HIÚSÁG

A hiú ember csak akkor érzi életét teljesnek, tartalmasnak, érdekesnek, ha ő van a figyelem középpontjában, ha ővele foglalkoznak, ővele beszélgetnek, őt hallgatják és hangsúlyozzák: „Nagy szükségünk van rád, milyen jól csinálsz mindent”.
article placeholder

A MAGÁNY CSAPDÁJÁBAN

Van egy szenvedély, ami miatt az ember a magány csapdájába kerülhet: ez a sértődékenység. A valóságban a sértődékenység az egyik legkomolyabb szenvedély.
article placeholder

Karácsonyi készülődés: illatok

A Karácsonyhoz sokminden hozzátartozik: nem csak a karácsonyfa és a sok ajándék... Összegyűjtöttük Nektek most azokat az illatokat, amelyek nélkül nem is Karácsony a Karácsony.
article placeholder

Gyertek tanulni a Szent Benedek Katolikus Iskolaközpontba!

Végre egy iskola, amelyik felvette a kesztyűt a XXI. század kihívásaival szemben! Csak profitálhatunk abból, ha megbízható nyelvtudású, informatikában jártas, emberileg magabiztos és kiegyensúlyozott fiatalok érnek a jövő felnőttjeivé.
article placeholder

A megbocsátás

„Aki a másik embert elítéli, az tévedhet, aki megbocsát neki, az sohasem téved.” (Heinrich Waggerl)
article placeholder

SZERETNÉL BOLDOG LENNI? – üzenet

"Boldog vagy, ha megtanulod félretenni a negatív gondolatokat, szavakat és cselekedeteket, ha leszoksz az ítélkezésről, rágalmazásról, káromkodásról, átkozódásról, tisztátalanságról, pereskedésről, irígységről, mértéktelen italozásról, és a haragról."
article placeholder

Figyelmes magány – az életszentség pillére

Ha csak egyszer is megízlelnéd az éggel társalgó szent magány boldogságát, még szobád fala iránt is nagyobb vágy fakadna szívedben, mint a léha emberek felszínes társasága iránt.