RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Címlap

Szenteket is megszállhat az ördög?

"És akkor egyszercsak sikoltás hasított a levegőbe, amely nem Mirjam torkából jött. Ijesztő volt és olyan erős, mint a mozdony füttye. Még egy, és még egy! Tizenkilenc borzalmas sikolyt számoltak meg a növérek, akik Istenben bízva végigkísérték ifjú társnőjük félelmetes pokoljárását..."

Cottolengo Szent József Benedek pap, rendalapító (1786-1842)

Cotootlengo Szent József Benedek pap, a XVIII. század végén 14 vallási közösséget alapított, melyek ma is élnek és virulnak, különösen Olaszországban. Néhány közülük az elmélkedésre összpontosít, a tagok hivatása a közbenjáró ima a rászorulókért. Ezek az imaközösségek kifejezetten azokért imádkoztak, akiknek a legnagyobb szüksége volt közbenjárásra: a haldoklókért és az elhunytakért.

A legszebb esküvői fotó

Több ezer ember kapott inspirációt egy esküvői fotóból, amelyet egy fiatal pár töltött fel az internetre. A fiatal feleség írta meg a fotó történetét.

Látogatás a karthauziaknál

Barátunk, akit négyen látogattunk meg Olaszországban, Lucca mellett él Farneta karthauzi kolostorában. Három napot voltunk ott, addig ő engedélyt kapott, hogy többször velünk lehessen.

ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED

Az “ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED“ a Jézus Szent Szívének bemutatott hódolat és imádat gyakorlata. 9 egymást követő hónapban, a hónap első péntekein gyónás, szentmise, áldozás és ima a pápa szándékára. Az ájtat... Tovább olvasom

A 13. napon (Fatima) – 1ó25′ film magyarul

1917 októberében több mint 70 000 volt szemtanúja a portugáliai Fátimában a napcsodának, amely során az égitest ezüstkorongként táncolt az égen... Megrendítően szép film.

A neheztelés hatásai

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.

Az elmúlt 200 év misztikus áttekintése

„ A korrupció ördöge és a bujaság lelke megrontotta már a föld egész népét! Senki sem kivétel többé. Ez a sötétség hatalmának az órája.” (Szűz Mária egyik jelenésében)

Imádkozzunk-e étteremben étkezés előtt?

Minden keresztény átélte már azt a nehéz pillanatot, amikor nem vallásos társaságban étkezéshez kezdve hirtelen elbizonytalanodott: „Imádkozzam evés előtt, mint otthon, vagy ne?”

Égi kísérőink, az angyalok

Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható "titkaiba": hogy mi módon kormányozza a világot.

Milyen az igazi férfi?

Maeßen atya előadássorozata 2010 márciusában hangzott el, itt folytatásokban, kicsit rövidítve tesszük közzé.

Egy halálból visszatért orvos története!

Dr. Glória Polo Ortiz kolumbiai fogorvosnő megdöbbentő tanúságtétele arról, hogy egy villámcsapás következtében meghalt, a pokolra került - és vissza kellett térnie, hogy erről élete minden napján beszéljen.

Interjú egy papnövendékkel

Ezt az interjút szeretettel ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a papság belső élete: a papi élet mozgatórugói, örömei és nehézségei.

Chiara Corbella, egy mai szent édesanya

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki gyermekeiért adta életét: „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek”

Útmutató a magánüzenetekhez

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki beszélgetések", lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a cikkben felsorolt alapelvek érvényesek, melyeket Dr. Erdős Mátyás, a Máriás Papi Mozgalom magyarországi felelőse írt össze, és Dr Paskai László látott el Nihil Obstat Imprimatur-ral.

Kilenced Jézus Szent Szívéhez

Bizalommal, erős hittel végezzétek ezt az ájtatosságot és Jézus teljesíteni fogja kéréseteket, ha azzal senkinek sem akartok rosszat.

BOLDOG JERZY POPIELUSZKO pap, mártír

A 37 éves varsói papot 1984-ben (!!) rabolták el, holttestét később találták meg egy víztározóban. Már halála előtt az antikommunista egyházi ellenállás ismert alakja volt.

Az angyalokról

A hittudósok józan észérvekre támaszkodó következtetései alapján annyi mondható, hogy az alázatosság erénye és a kevélység bűne jelen volt az angyalok próbára tételekor, ami egyes vélemények szerint az ember teremtése előtt kezdődött.

NEM HÁTRÁLTAM MEG

Büky Judit 1973-ban született Budapesten. A magyarszéki Kármelben az Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nevet kapta. Életfelajánlását elfogadta az Úr, rákos lett, és hosszú szenvedés után, 2009 nyarán a Király magához szólította.

Maria Simma és a purgatóriumi lelkek

Maria Simma élő osztrák misztikus. Közel 50 éven át látta a halottakat, részesült a tisztítótűzben szenvedő lelkek látogatásaiban. A vele készült interjút olvashatod.

Medjugorje, 2017. április 25.

„Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől... Tovább olvasom

A szív vezetése – avagy Merj szeretni!

Mihelyt Istent teszed az első helyre, Ő beszáll a dolgaidba, és beteljesíti szíved jó kívánságait. A Biblia ezt így mondja: "Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit" (Zsoltárok 37:4)

ÍGÉRETEK a Szent Kereszt tisztelőinek

*Az ígéreteket Chambon Mária Márta vizitációs nővér kapta az Úr Jézustól. Márta nővér a franciaországi Chambéry-i zárda lakójaként kapta a kinyilatkoztatásokat, és ott is halt meg 1907.március 21-én. Általa kaptuk meg a Szent Sebek tiszteletét is.

A sebeket kell most bekötözni – Interjú az abortusz.hu alapítójával

Az, hogy a testem felett én rendelkezem, az egyik legnagyobb téveszme – mondta a Mandinernek Olaj Anett, az abortusz.hu alapítója és szerkesztője. Anett maga is átélt egy abortuszt, majd sok évvel később megtért és családot alapított. Azóta küldetésének érzi, hogy elmondja, miért az abortusz a legrosszabb választás. Ítélni senki felett nem akar, csupán a saját tapasztalatát szeretné megosztani. Interjú.

A csodálatos kilenced

"Ígérem, hogy bárki imádkozik egyet ezen invokációk közül 33-szor kilenc napon keresztül, megkap Irgalmas Szívemtől minden kegyelmet saját magának és felebarátjának,azzal a feltétellel, ha megfelel megszentelődésének (üdvösségére válik)."

Pál Feri atya a boldogságról

Pál Ferenc katolikus plébános azzal kezdte előadását, hogy utalt Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező Sztalker című filmjére.
article placeholder

Mai üzenet

„A bátorság az Igazságért az én szememben az életszentség első kritériuma ezekben az időkben.”XVI. Benedek pápa... Tovább olvasom
article placeholder

Miről szól a Nagyböjt?

A nagyböjti böjtöt a XI. századig olyan komolyan vették, hogy késő délutánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és tojást azután sem.
article placeholder

Jézus benső élete 6.rész – AZ EGYIPTOMI TARTÓZKODÁS ALATT

"Láttam, mennyire ragaszkodik testvéreim nagy része a világ dolgaihoz. Nem tudnak beletörődni a szegénységbe, s a fölösleges dolgok nélkülözésébe. Én mindig elégedett voltam szegénységemmel, nyomorúságommal és alacsony sorsommal. Ez kiengesztelte Atyámat. Kimondhatatlan szeretettel tekintett emberségemre, mert oly sokat szenvedett. Látta, mennyire elégedett vagyok és hogyan alkalmazkodom akaratához.
article placeholder

Jézus benső élete 5.rész – AZ EGYIPTOMI MENEKÜLÉS

"Ha az Igével egyesült emberségem megnyilatkozhatott volna, úgy amint a valóságban volt, mindenkit magához vonzott volna. Mindez azonban rejtve maradt. Azért születtem a világra, hogy mindenben szenvedjek, s így nem akartam királyi palotát, megbecsülést, tiszteletet. Önként választottam minden szenvedést, megvettetést, bántalmazást, durvaságot és mindenféle fájdalmakat. Meg akartam mutatni a lelkeknek az igazi utat, mely a Mennyországba vezet."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE 2. rész – Az Üdvözítő gondolkodása, akarása és szenvedése születésének első pillanatától kezdve kereszthaláláig

„Lásd, szeretett Atyám, eljött születésem órája. Mielőtt e világra jönnék, kérlek, adj erre engedélyt és áldd meg Lelkemet. Látod, szeretett Atyám, milyen menedéket nyújt Nekem születésemkor a világ? .... Látod, testvéreim hálátlanságát! .... Kérlek, ó Atyám, hálátlanságuk viszonzásául készítsd nekik – irgalmad folytán – az örök üdvösséget, hogy a halandóból a halhatatlan életre szülessenek."
article placeholder

Jézus benső élete 1.rész: A SZŰZANYA MÉHÉBEN

"Drága jegyesem, én épp úgy be voltam zárva Anyám méhébe, mint a többi anyák gyermekei, akik azonban ítélőképességeiktől természetszerűleg ott meg vannak fosztva. Én azonban, mint Isten, minden tudás birtokában voltam, és Lelkem érezte a gyötrődést, melyet ilyen kényelmetlen helyzet idézhet elő."

Dr. Mary C. Neal megjárta a mennyországot

Egy doktornő megdöbbentő beszámolója a halálról, a mennyországról és visszatéréséről az életbe. 1999-ben, Chile déli részén a Los Rios régióban, Dr. Mary Neal, – ortopéd sebész, odaadó feleség és anya, – vízbe fulladt egy kajakbaleset során...
article placeholder

Kempis Tamás: Krisztus követése

Mivel e könyvecskében semmi ártalmas nincs, hanem a maga egészében az áhítat és béke jó illatát leheli, azért mindenki bátran olvashatja. Olvasása mindig élvezetes, sohasem unalmas és a hallgató lelkét csodás módon gyönyörködteti, még ha ezerszer ismétlik is, mert minden arra irányul benne, hogy az ember lelkét tisztítsa, megvilágítsa, tökéletesítse, szentté tegye.

Joseph Ratzinger: A téves lelkiismeretről

Aki már nem képes rá, hogy meglássa a bűnt, az lelkileg beteg, „élő hulla, karaktermaszk”, ahogy Görres mondja. „Nincs bűntudata többek közt a kegyetlen embereknek, a szörnyetegeknek.
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A lemondás értéke

"Nemcsak azt kívánom tőled, hogy kerüld a kielégülést, amit a bűnös dolgok élvezete okoz, hanem azoktól az élvezetektől is tartózkodj, melyek neked megengedettnek látszanak és Engem nem sértenek."
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – Engesztelő könnyek

Tudd meg, szeretett jegyesem, hogy Én nagyon jól tudtam, milyen áldozatok tetszenek Atyámnak és minőket kíván Tőlem. Mindenben örömöt szereztem Neki éspedig oly fokban, hogy általa egészen kiengesztelődött és kielégült.
article placeholder

TELJES BÚCSÚ elnyerése a Hit Évében

Az Apostoli Penitenciária rendeletet adott ki, amelyben meghirdeti, hogy a hit évének teljes időtartama alatt, azaz 2012. október 11-től 2013. november 24-ig a hívek teljes búcsút nyerhetnek, és meghatározza ennek feltételeit.
article placeholder

Új üzenet Medjugorje-ből

Kacagó vidám gyermekek, örömmel készülnek a templomba. Oly sok emberből hiányzik a jókedv, az életerő... Miért? Talán mert nem járunk a templomba....Sokszor eszembe jut Jézus szava: "Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek!" János 6
article placeholder

JÉZUS BENSŐ ÉLETE – A Betlehemiek keménysége

"Lásd, szeretett Atyám, eljött születésem órája. Mielőtt e világra jönnék, kérlek, adj erre engedélyt és áldd meg Lelkemet, melyet dicsőségedre és e világ megváltására teremtettél és az örök Igével egyesítettél."