Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Impresszum

www.metropolita.hu

 

 

KÜLDETÉSÜNK:

2009 nyara óta szeretnénk egy olyan keresztény, (nem feltétlenül, de azért) katolikus, erkölcsileg és tanításában tiszta és gazdag anyagot közkinccsé tenni, ami az Egyedül Fontoshoz vezet el bennünket: Istenhez. Szeretnénk, ha mindnyájan boldogok lennénk, a Lélek mély boldogságával és békéjével, és így készülnénk az Örökkévalóságba átmenni.

"Hiszen az élet csak néhány óra"

– írta Avilai Nagy Szent Teréz, –

és utána az örök élet vár

– már ha méltókká válunk rá, ha megküzdjük az utunkat itt a földi sötétségben.

Végül szeretnénk informálni Titeket arról a rengeteg üzenetről, mellyekkel Jézus és Mária hajolnak le hozzánk, és keresik az utat a megmentésünkhöz. Megértettük, hogy a kárhozat nem káprázat, és valamennyiünkkel könnyen megeshet, hogy egy szép napon a pokol iszonyatában ébredünk, ha nem vesszük komolyan a kéréseiket – miként Glória Poloval esett.

Kérjük Jézust, hogy valamilyen kegyelmet nyerj Tőle minden alkalommal, amikor a metropolitára látogatsz, kibomoljon Benned a Hit a maga gyönyörű gazdagságában, erősödjön a Reményed, és növekedjen a Szereteted, többek között a hivatásod iránt. Erősödj meg a házasságodban vagy az arra való reményteli várakozásban, legyél szentéletű szerzetes és pap, mert az Egyháznak szüksége van rád – te és mi vagyunk az Egyház! Építsünk közösséget és gazdagítsuk egymást!

Ne engedjük, hogy az Ellenség kizárólagosan bitorolja a magyar internetet, és a fiatalok szívét! Ne engedjük, hogy a gyerekek hamarabb megismerjék a Gonoszt, mint Istent. A Sátán kikérte magának a családokat, és megtámadta az Egyházat. Találjuk meg egymást minden testvérünkkel: a protestánsokkal és más keresztényekkel – akiktől sokat tanulhatunk, anélkül, hogy elszakadnánk a szentségektől, a legdrágább Anyaszentegyháztól, és édesanyánktól, Máriától.

Szeretnénk olyan tiszta tartalmat nyújtani, melyet egy szentéletű pap is bármikor pironkodás nélkül olvashat! Ezek a gondolatok vezetnek minket, amikor készítünk, és publikálunk egy cikket. "Előéletünkkel" ellentétben nem készül napi 15-20 cikk – mintegy "kilóra", inkább kevesebb, de mélyebb. A vasárnapot pedig feltétlenül tiszteletben tartjuk, és nem dolgozunk.

Végül legfőbb célunk, hogy a názáreti Jézus Krisztus örömére szentekké váljunk, és Téged is az életszentség útjára bátorítsunk.

A szerkesztőség

Budapest, 2009. augusztus 15.

A metropolita.hu névválasztása:

Eredetileg a metropoliszban, vagyis nagyvárosokban élő nőkre utalt a név, ezért lett metropolita.

Később, a váltásnál gondolkoztunk a névváltáson is, ám többen javasolták, hogy tartsuk meg a metropolitát, hiszen görögül: "máter polisz"-t, azaz a "Város Anyjá"-t, vagy "Anyaváros"-t is jelent. Így gondolhatunk az új Jeruzsálemre, vagy a Szűzanyára is.
És persze… miért ne lehetnénk pont mi az ideális városlakók? :-)