RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

“A kényelemben élt élet és a kereszténység nem illenek össze” (Saint Païssios l’Athonite)

ELSŐ NAP

Ó, csodatévő Szent Charbel, akinek a teste a menny illatát árasztotta, siess segítségemre, és kérd Istentől azt a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk), amelyre oly nagy szükségem van, ha ez valóban Isten dicsőségét és az én üdvösségemet szolgálja. Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

MÁSODIK NAP

Ó, Szent Charbel, a szerzetesi élet mártírja, ki megtapasztaltad a szenvedést,s az Úristen világító fáklyává tett téged, hozzád fordulok, kérve közbenjárásodat a kegyelem (itt nevezzük meg, amit kérünk) elnyeréséhez. Bízom benned. Ámen.

Ó, jó illatú Szent Charbel, járj közben értem! Ó, minden jóság Istene, ki azzal dicsőítetted meg Szent Charbelt, hogy csodákat művelhet, könyörülj meg rajtam, s az ő közbenjárására add meg nekem, amit kérek! Dicsőség néked mindörökké! Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

HARMADIK NAP

Ó, szeretett Szent Charbel, ki fényes csillagként ragyogsz az Egyház egén! Világosítsd meg utamat,s erősítsd reményemet! Általad kérem a kegyelmet, hogy… (itt nevezzük meg, amit kérünk). Kérd ezt nekem a megfeszített Úrtól, akit szüntelenül imádsz! Ámen.

Ó Szent Charbel, a türelem és csönd példaképe, járj közben értem! Ó, Úristen, ki megszentelted Szent Charbelt, és segítetted hordozni a keresztjét, adj bátorságot, hogy türelemmel és szent akaratodra hagyatkozva viseljem az élet nehézségeit, Szent Charbel közbenjárására, hálát adva neked mindörökké! Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

NEGYEDIK NAP

Ó, szeretettel eltelt Szent Charbel atya! Hozzád folyamodom, beléd vetett bizalmam eltölti a szívemet. Isten előtti közbenjárásod erejével várom azt a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk , amelyet kérek. Mutasd meg még egyszer szeretetedet!

Ó, Szent Charbel, erények kertje, járj közben értem! Ó, Istenem, Te, ki Szent Charbelnek megadtad a kegyelmet, hogy Hozzád hasonlóvá legyen, add meg nekem is az ő segítségével, hogy növekedjem a keresztény erényekben! Irgalmazz nekem, hogy mindörökké áldhassalak téged! Ámen!

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

ÖTÖDIK NAP

Ó, Szent Charbel, Isten szeretettje, világosíts meg engem, segíts engem, taníts engem,hogy azt tegyem, ami Istennek tetszik! Siess, jöjj segítségemre, ó, szerető atya, könyörögj Istennél ezért a kegyelemért (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, Szent Charbel, keresztre szegezett barát, járj közben értem! Ó, Istenem, hallgasd meg könyörgésemet Szent Charbel közbenjárására! Mentsd meg szegény lelkemet,s adj nekem békét! Csendesítsd le lelkem viharait, zaklatottságát! Tiéd a dicséret mindörökké. Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

Szent Charbel tökéletesen épen maradt holtteste: 

HATODIK NAP

Ó, Szent Charbel, nagy hatalmú közbenjáró, kérlek, eszközöld ki nekem a kegyelmet, amelyre olya nagy szükségem van (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Egyetlen szavad Jézushoz elegendő ahhoz, hogy megbocsásson nekem, hogy könyörüljön rajtam, és válaszoljon kérésemre. Ámen.

Ó, Szent Charbel, és föld öröme, járj közben értem! Ó, Istenem, Te kiválasztottad Szent Charbelt, hogy közbenjárjon értünk isteni hatalmadnál, add meg nekem ezt a kegyelmet(itt nevezzük meg, amit kérünk) , hogy Téged vele együtt dicsérhesselek, mindörökké! Ámen!

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

HETEDIK NAP

Ó, Szent Charbel, akit mindnyájan szeretünk, s aki segítsége vagy a szükséget szenvedőknek: erősen bízom Istennél való közbenjárásod hatékonyságában. Add nekem a kegyelmet, amelyre oly nagy szükségem van (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, Szent Charbel, tévelygők vezérlő csillaga, járj közben értem! Istenem, számos bűnöm akadályoz, hogy kegyelmed megérinthessen. Add nekem a bűnbánat kegyelmét! Kérlek, válaszolj nekem Szent Charbel közbenjárásának érdemeiért! Adj örömet szomorú szívembe azzal, hogy meghallgatsz, Te, minden kegyelmek végtelen óceánja! Dicsőség és dicséret Néked mindörökké! Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

NYOLCADIK NAP

Ó, Szent Charbel, amikor magam elé idézlek, ahogy térdelsz a vesszőből font szőnyegen, vagy böjtölsz, vagy sanyargatod magad, vagy eksztázisba merülsz az Úrban, belé vetett hitem és reményem erősödik. Kérlek, segíts, hogy az Úr megadja nekem a kegyelmet, amelyet sóvárogva várok                                                               (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, Istentől megittasult Szent Charbel, járj közben értem! Ó, szelíd Jézus, ki szeretett Charbeledet az evangélium tökéletességére emelted, könyörgök, add meg a kegyelmet, hogy életemet akaratod szerint teljesítsem be! Szeretlek, megváltó Istenem! Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

Fent: A csodás fénykép, amelyen megjelent Szent Charbel. A Positio hivatalos dokumentuma (a fotó 1950. május 8-án készült)

KILENCEDIK NAP

Ó, Szent Charbel atya, íme itt vagyok, e kilenced végére értem. Szívem repes az örömtől, ha hozzád szólok. Teljes bizalmam van abban, hogy megkapom Jézustól azt a kegyelmet, amelyet közbenjárásoddal kértem Tőle. Bánom bűneimet, s ígérem, többé nem bukom el. Kérlek, érd el, hogy teljesüljön imám (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, dicsőséggel koronázott Szent Charbel, járj közben értem! Ó, Uram, ki meghallgattad Szent Charbel imáit, és megadtad neki azt a kegyelmet, hogy Veled egyesülhessen, ínségemben könyörülj meg rajtam, ments meg minden batól, amit már nem bírok elviselni! Tiéd a dicsőség, a dicséret és a hála mindörökké! Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy
Dicsőség

Forrás: Szent Charbel, a teljesség zarándoka című könyv, Új Ember Kiadó 2017

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.