RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

2 héttel a 2017 szeptemberi napfogyatkozás után, Szent Mihály ünnepén, számos balsejtelemre okot adó esemény vette kezdetét a világban.

Elsőként az Ischiai- földrengés, mely mindössze 9 perccel az amerikai földrészen látható teljes napfogyatkozás után rázta meg Olaszországot. Ezzel kapcsolatosan korábban is merültek fel hipotézisek, miszerint New York város pusztulását pont ehhez hasonló események fogják megelőzni, mielőtt még a tengerbe süllyed.

Az említett földrengés Ischiai Zaro-ban lerombolta a Szent Mihály templomot, miután egy helyi látnok baljós üzenetet kapott a Szent Szűztől a mai Egyház és a Vatikán helyzetéről. Ebben a városkában egyébként az 1990-es évek óta jelenik meg a Szűzanya.

Szeptember 4-én az észak-koreai hidrogénbombázó tesztelése váltott ki nemtetszést, kérdések sorát vetve fel, földrengést okozva Idaho-ban, egy ásványvízpalackozó üzem közelében. A Richter skála szerinti 5,3 erősségű rengés után újabbakat jósoltak.

Szeptember elején végigtombolt az Irma hurrikán Florida partjain, majd ezzel szinte egy időben a José és a Katia hurrikán szedte áldozatait.

A média lapjain újabb világvége hangulatot keltő tudósítások özönét olvashattuk, ami nem kicsit befolyásolta a lakosság hangulatát. Bár a pánikhangulatot keltő hatás napok alatt lecseng, mégis mit javasol az Egyház? Mi az álláspont? Hogyan viszonyuljon mindehhez egy katolikus hívő?

És míg ezek a katasztrofális események zajlottak, a világ egy másik pontján, szeptember 6-án egy geomágneses vihart követően az Északi Fény látványa bűvölte az embereket egyedi rózsaszín fényével. Olyan színben játszott az ég, mint 1938-ban, amiről azóta már tudjuk, hogy közvetlenül a háború kitörését előzte meg.

Lucia nővér jegyzeteiben mindez fentmaradt: „Ha egy csodálatos, ám ismeretlen fény fogja bevilágítani az égboltot, tudnotok kell, hogy ez az Atya haragjának jele lesz a bűn és az erkölcstelenség miatt, amely megsokasodott a Földön. Az Atya igazságossága büntetést ró e világra”. Akkor már a pusztulást nem lehetett elkerülni, a II. világháború bizony elkezdődött.

1994-től kezdődően – pontosan az ischiai földrengés helyén – gyermekeknek jelent meg a Szent Szűz, a szeptember 11-i két torony leomlására figyelmeztetve. Az üzenetek még folytatódnak, bár a gyermekek már felnőttek.

Van, aki Jónás történetével lát párhuzamot, amikor a próféta Isten parancsára Ninivébe ment, hogy átadja Isten felhívását a megtérésre. A Szentírás tanúsága szerint akkor tömeges megtérések történtek, és Ninive megmenekült. Azokban az időkben is épp napfogyatkozás volt, úgyhogy az időzítés alapján – ha ezt az eseményt is a többivel egy prófétai láncolatba helyezzük – könnyen elképzelhető, hogy ismét Isten figyelmeztetésével állunk szemben. A Ninivei 40 napos böjt s az itt eltelt pont 40 nap a számok híveinek beszédes lehet, merthogy az augusztus 21.-i napfogyatkozás és a szeptember 29.-én lévő Szent Mihály templom lerombolása között pontosan 40 nap van.

Kutatásom során belebotlottam Bruno Cornacchiola nevébe, akitől számos prófétikus naplórészlet maradt ránk 1947-től. Az angol fordítás ugyan még várat magára, de a Vatikán már felfigyelt rá. Először az a XXII. Piusz Pápa vette komolyan a naplót, aki zsidók özönét mentette meg úgy, hogy elbújtatta őket.

Bruno olasz családapa volt, aki eleinte gyűlölte a Szűzanyát, ahogy a papságot is. A pálfordulás Pál lefejezésének színhelyén, Tre Fontaneben történt egy látomásnak köszönhetően, ami az egész életét megváltoztatta.

Szent II. János Pál is jelentőséget tulajdonított a Bruno körül történt csodás jelenségeknek, amikor a Hármas szökőkutat átkereszteltette Miasszonyunk Hármas Csoda kútjának. Ezen a helyen fejezték le Szent Pált, akinek a feje hármat ugrott  a földön, innen a kút nevében rejlő hármas szám, és itt épült fel a híres Szent Pál templom is. Azok, akik szeretnének utána járni mélyebben a szentéllyel kapcsolatos információknak, bőven találnak hozzá anyagot, bejegyzéseket, elsősorban a Theotokos weboldalon.

>> Bruno Cornacchiola fiatalon (fent) és idős korában >>

A napló tartalmaz több figyelem felkeltő szöveget a Szűzanyától, amelyek megegyeznek azzal, amit Lucia nővér Fr. Fuentesnek mondott el egy interjúban az Egyház helyzetével kapcsolatban. Ez a nyilatkozat pedig alátámasztja egy korábbi, Szent Hildegardtól származó próféciát is. Az egyezések nyilván nem véletlenek, érezni, hogy nagy megpróbáltatások várnak az Egyházra. Jelen időszakban azonban talán Bruno egyik publikálatlan üzenetének részlete a legmegdöbbentőbb, amely megerősíti eddigi feltevésemet arról, hogy a Sátán bilincsei egy kis időre hamarosan újra el lesznek oldozva. Íme a részlet:

„Az Anyaszentegyháznak hatalmas próbákon kell keresztül mennie, hogy megtisztuljon az erkölcstelenségtől, a testiség beszivárgó bűzétől. Egy erkölcsi és spirituális próba előtt áll. A világ a fals ideológiák és teológia útvesztőjébe került a nagy hitehagyás miatt, ami a halálba vezet. A hűségesek kitartó könyörgése rövidítheti csak le ezt a fájdalmas időszakot, amelyben az Egyház olyan lesz, mint egy megtört özvegy. A Szentlélektől elhagyatott menyasszony, mely magára marad a Sátánnal szemben.

Gyermekeim, legyetek szentté, szeressétek egymást, kötelezzétek el magatokat Isten mellett, döntsetek Mellette, amíg lehet. Ha így tesztek, hamarosan megérik majd hűségetek első gyümölcse, ami a békés, jó lelkiismeret lesz. Ez a megtérés, és a győzelem útja. A Sátán félelmetes haragja sem állíthat meg titeket, ha erősek maradtok, és könyörgéseitekben az Atyához fordultok segítségért. Újra egy nyáj lesztek, az egyetlen Igaz Pásztor zászlaja alatt.”

Jóval később, 1996 januárjában, az újságíró Andrea Torneilli tollából is olvashatunk érdekes feljegyzéseket a Vatikánra zúduló támadásokkal kapcsolatban, ezek szintúgy Brunotól származnak:

„Álmomban a Szent Péter Bazilika lángolt, szörnyű tűz ütött ki mindenütt, és egy hang ezt mondta: A tűz az egyház tisztulását jelképezi , mert az emberiség nem érti, hogy a szeretet az egyetlen hatalom és válasz mindenre. Isten szeretete olyan, mint egy tisztító folyó, amely kiárad, hogy emberiség rátaláljon az igaz életre Istenben. Drága Szűzanya, Te szóltál hozzám? – felismertelek.”

Az egyik legutolsó üzenet 2000 március 3-án íródott /egy évvel később Bruno már nem élt/: „Ma egy szörnyű látomásom volt, ami könnyekre fakasztott. A Szent Péter Bazilika vérben úszott. Az oszlopokon s a lépcsőkön ömlött a vér, ahogy a két szökőkútból is. Kiáltást hallottam: Halál a vezetőkre! Baljós érzés fogott el a Pápával és más fontos személyekkel kapcsolatban.„

Ischiában, ahol a föld megremegett, ahová a pápa együttérzését küldte, és ahová személyesen látogatott el, hasonló üzenetek hangzottak el a mai időkkel kapcsolatban:

“Gyermekeim! Imádkozzatok Ferenc Pápáért, nehéz idők várnak rá… Hatalmas megosztottság lesz az Egyházban, a hitehagyás már beszivárgott a falai közé. Mártírok vére festi majd pirosra falait, vérük megtérésért kiált. Mindezek nagyon hamar bekövetkeznek.”

Angela, az egyik Ischia-i látnok álmot látott 2014 Június 26-án:

“Minden tiszta füst volt, és az emberek egymást marcangolták. Sötétségbe borult minden. Kihunyt a fény, holttestek hevertek a földön. A Sátán körbe sétált a halottak között és nevetett. Boldog volt. Az emberek próbáltak egymáshoz szólni, de nem értették egymás nyelvét. Az egész Föld remegett.”

Ezek a szavak hátborzongatóak, különösen, ha azt az ISIS 2017 -ben kiadott fegyveres felhívásának fényében értelmezzük.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.