RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Néhány évvel ezelőtt valami egészen megdöbbentőt hallottam egy paptól a prédikációjában. Ez még a megtérésem előtt történt. Még csak muszájból jártam templomba a kötelezően előírt jeles napokon, hogy megőrizzem egy hamis darabját a házasságomnak. A feleségem 2004-ben tért meg, egy évvel azelőtt, hogy találkoztunk, de még miután 2006-ban összeházasodtunk, sőt miután beleegyeztem, hogy gyermekeinket a katolikus hitben neveljük, még akkor sem volt eszem ágában sem katolikussá válni.

– Mária ajándék minden ember számára – mondta a pap. Eszembejutott, hogy Nagyboldogasszony ünnepe van. Az első pillanatban arra gondoltam, hogy Mária ajándék volt az egész emberiségnek. Sok pap beszél arról, hogyan mutatta be az Úr az édesanyját, az Asszonyt szeretett tanítványának keresztje lábánál, és hogy mindannyiunkat szeretett tanítványaként szólít fel arra, hogy vigyük magunkkal Máriát a saját otthonukba. Rám ez az érv sosem volt valódi hatással. Szkepticizmussal és némi unalommal vártam ettől a paptól is, hogy elismételje. Ehelyett más megközelítést alkalmazott, a hangjának is intenzívebb tónusa volt.

“Mária a férfiaknak egészen különleges módon fontos. A nők számára Jézust szeretni könnyű és természetes. De egy férfi nem érzi olyan egyszerűnek és természetesnek, hogy egy másik férfit mélyen és bensőségesen szeressen, ahogyan Urunkat akarjuk szeretni. Ebben a nagy kihívásban Mária a megoldás a férfiak számára.”

Miről beszél ez? Emlékszem a reakciómra. Egyenesen ültem a padban, kissé összehúztam magam. A pap tovább beszélt nagyon jó dolgokat, de én lemaradtam, gondolataim folyvást visszatértek első mondataihoz. Mária ajándék a férfiaknak…

Szavai sok éven át égették a lelkem. Végül 2014-ben, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén teljes szívvel beléptem a Római Katolikus Egyházba. Soha nem felejtettem el annak a papnak a szavait. Csak évekkel később, miután találkoztam II. János Pál pápa tanításával a test teológiájáról, bontakozott ki bennem mélységében a pap bölcsessége, az, hogy mit jelent férfinak lenni.

Az új Éva

Mária szerepe az Egyházban mindig Fia dicsőségét tükrözi és segíti elő. Tény, hogy az Anya sosem védi meg és nem próbálja megmenteni Jézust. Például az egyház tanítása Máriáról a Theotokos – Istenanya című könyvben sokkal inkább szól a Fiú istenségének igazságáról, mint Mária kizárólagos dicséretéről. Az Egyház tanítása Mária örök szüzességéről Jézus földi megszületésének csodálatos jellegét védi, amelyet a korai egyházatyák úgy írtak le, mint “fényt, ami úgy ragyog át az üvegen, hogy közben nem károsítja az üveget” (Miravalle 2012). Ez az analógia nagyobb jelentéssel bír, mint ahogy megvalljuk a níceai Credo-ban Jézus Krisztust, aki szüntelen egy az Atyával, “Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól (Fény a Fénytől)”.

Jézus Krisztus az Isteni Fény, “az emberi faj világossága” (Jn 1: 3b), mely áthaladt az áldott Szűz értékes méhén. El tudjuk képzelni Máriát, mint egyfajta prizmáját ennek a Fénynek. Figyelembe véve egyedülállóan különleges tulajdonságait, melyeken az isteni Fény ragyog át, beleláthatunk néhány titkokba azzal kapcsolatosan, hogy milyen tervet is készített Isten az emberiség életére keltésére.

A Marialis Cultus (1974) című apostoli levélben Őszentsége VI. Pál így ír: “Mária, az Új Asszony, Krisztus, az Új Férfi oldalán áll, kizárólag az Ő titkában világosodik meg az emberiség titka; személye ígéret és garancia arra, hogy Isten terve Krisztusban az egész emberiség megváltására már megvalósult egy teremtményben: benne. ”

Isten az embert önmaga képére tervezte: “Isten képmására teremtette őket, férfinak és nőnek teremtette őket” (Gn 1:27). Ez a nagyszerű rész a Genesisből nemcsak azt jelenti, hogy Isten minden egyént önmagában úgy teremtett meg, hogy viselje az imago dei-t /Isten képét/, hanem hogy a férfi és a nő közös életébe is belevéste az Arcát. 2015. június 14-én mondott beszédében Ferenc pápa megmagyarázza: “… nemcsak a férfi viseli magában Isten képmását, nemcsak a nő viseli magában Isten képmását, hanem a férfi és a nő, mint pár is Isten képmása.” A katolikus egyház katekizmusa továbbá azt tanítja: “Férfi és nő egymásnak lettek teremtve “- nem azt, hogy Isten félkészre és hiányosra készítette őket: de úgy lettek teremtve hogy személyek közösségében legyenek, melyben egyik a másik számára “segítség” lehet, hiszen személyként egyenlőek (csont a csontomból…), és kiegészítik egymást férfiként és nőként (CCC 372).

Ez tökéletesen érthetővé teszi Isten isteni természetét. A Szent Kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten nem csupán egy, hanem három isteni személyiség – Atya, Fiú és Szentlélek. Tökéletesen képviseli önmagában az egyszemélyűséget és a többszemélyűséget. Ez meglehetősen absztrakt, de számunkra konkrétan azt jelenti, hogy a férfi önmaga Isten képmása, ahogyan a nő is, de a nemek kiegészülésében is azok.

A Test Teológiájából továbbá tudjuk, hogy a nemek komplementaritása különleges kegyelmet kapott a Házasság Szentségében. Az emberi faj eredetétől kezdve a férfi és a nő “személyi közösséget” hozott létre, amelyben egymás számára “segítséget” nyújthatnak. (CCC 372).

A férfiak anyja

Itt jön be a képbe az, amit korábban hallottam a pap prédikációjában. Mária a Szeplőtelen Fogantatás, az Új Éva, harmónikusan egészít ki minden férfit. Új Évaként Mária a segítőnk, aki tökéletesen illik minden férfihez, és arra vágyik, hogy segíthessen nekünk az igazi férfiasság elérésének útján, hogy azzá váljunk, akivé Isten hívott minket a családunkban, a házasságunkban és a társadalomban.

Segítségével és kegyelmeivel biztosítja győzelmünket, mely Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak tiszta áldozata által vált elérhetővé számunkra. Férfiként az, hogy Szűz Máriának szentelem magunkat, nem csupán a hit spirituális cselekedete, hanem a férfiasság lényeges cselekedete. Ő kiegészít bennünket, ami nem azt jelenti, hogy Isten félig és hiányosra készített minket. Sőt, Isten arra teremtett minket, hogy közösségben legyünk a tökéletes nőiességgel, amit Máriában találunk meg. Ahogy a Pap mondta, Mária ajándék a férfinak.


Matthew D. Pride az amerikai hadsereg aktív állományának tisztviselője Fort Knoxban, Kentucky-ban. A kansas-i Fort Leavenworth Parancsnoksági és Vezérkari Főiskoláján (CGSC) a katonai művészetek és tudományok mesterdiplomáját szerezte meg. Diplomamunkája a Just War Theory volt. 2012-ben a Missouri Tudományegyetemen másoddiplomát szerzett mérnök menedzser szakon. 2006-ban Matt professzor lett az Egyesült Államok Katonai Akadémiáján (USMA) West Pointben, New York-ban. A 11 éve házasok feleségével, Christinával, akivel együtt nevelik négy közös gyermeküket.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Egy válasz

  1. 1

    Érdemes lenne azon is elgondolkodni azon is, hogy a Boldogságos Szűz Mária noha ember volt csupán, de Isten megtartotta bűn nélküli tiszta állapotában. Megőrizte a Szentlélek jegyesének szentül. Így vált alkalmassá Jézus befogadására. Ezért egy szűz méhéből vett emberi testet magára a második Isteni személy.
    Ha Jézus emberi teste a Szűzanyából vett emberi test, akkor az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus magában hordozza Szűz Mária vonásait is! Hiszen a gyermekek is hasonlítanak a szüleikre. Tehát a Szentáldozásban (jó értelembe véve) jelen van Isten Anyja is. Nem hiába vétetett föl a Mennybe Testével és Lelkével egyetemben.
    Egy szó, mint 100; Csakis nyerhetünk azzal, ha tiszteljük égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát.

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.