RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Nemsokára elérkezik Mindenszentek és a Halottak napja… Imádkozzunk kilencedet a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, mert nagy szükségük van (mindenkor) imáinkra! A kilencedet lehetőleg október 25.-én kell kezdeni, és November 2.-án, mindenszentek napján befejezni.

“Mindnyájan dicsőítették az Urat, az igazságos bírót, aki azt is fölfedi, ami rejtve van.
Aztán imádkozni kezdtek, és könyörögtek, hogy az elkövetett bűnök teljes bocsánatot nyerjenek…(2.Mak.12-41-42.)
“Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni.
Arról is meg volt győződve, hogy akik jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom vár – ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől…(“2.Mak.44-45.)

Ezt a kilencedet Szent Alphonsus Liguori írta, minden napra más imát kell mondani 9 napon át. Minden napi ima után mondjuk el az „Ima a Szenvedő Megváltónknak felajánlva az Áldott Lelkekért, akik a Tisztítótűzben vannak” imát is.

A Megboldogult Anne Catherine Emmerich magán kinyilatkoztatásában tudatta, hogy a Tisztítótűzben Áldott Lelkekért végzett ima hatásosabb, mint a még élő bűnösökért végzett ima!

Kilenced a Tisztítótűzben szenvedő Szent Lelkekért

9 napon át minden nap imádkozzuk végig összeszedett, áhitatos lélekkel:

„Drága Jézusom, Megmentőm, oly sokszor megérdemelném, hogy a pokolra jussak bűneim miatt, és milyen nagy fájdalom lenne a felismerés, hogy a kárhozatomat csak és kizárólag magamnak köszönhetem. Megköszönöm Jóságos Türelmedet, és mindazt az utat, amit Megszenvedtél értem. Istenem, mindenekelőtt szeretlek Téged, és szívből sajnálom, hogy megbántottalak Téged, hisz Te vagy a Végtelen Jóság. Inkább meghalnék, mint hogy megbántsalak Téged. Kérlek add meg nekem a bűntől való tartózkodás Kegyelmét. Könyörülj rajtam és mindazon lelkeken, akik a Tisztítótűzben szenvednek. Mária, Istennek Szent Anyja, kérlek járj közbe értük égi hatalmad által.”

Miatyánk
Üdvözlégyet

Ima a Szenvedő Megváltónknak, felajánlva az Áldott Lelkekért, akik a Tisztítótűzben vannak:

„Ó Drága Jézus, minden vérrel verejtékezett Szent Könnycsepped által, melyeket a Getsemani kertben hullattál, légy irgalmas ezen Áldott Lelkeken. Könyörülj rajtuk.

Ó Drága Jézus, a fájdalmak által, melyet megostorozásod során szenvedtél, könyörülj rajtuk.
– Ó Uram, könyörülj rajtuk!

Ó Drága Jézus, tövissel való koronáztatásod kínzó fájdalmai által, könyörülj rajtuk.
– Ó Uram, könyörülj rajtuk!

Ó Drága Jézus, a kereszt cipelésének fájdalmai által, melyet a Kálvária hegyen szenvedtél el, könyörülj rajtuk.
– Ó Uram, könyörülj rajtuk!

Ó Drága Jézus, mindazon fájdalmak által, amelyet gyötrelmes keresztrefeszítésed által szenvedtél el, könyörülj rajtuk.
– Ó Uram, könyörülj rajtuk!

Ó Drága Jézus, mindazon fájdalmak által, melyeket a Kereszten szenvedtél el, könyörülj rajtuk.
– Ó Uram, könyörülj rajtuk!

Ó Drága Jézus, a fájdalom által, melyet Szent Lelked kilehelése során megszenvedtél, könyörülj rajtuk.
– Ó Uram, könyörülj rajtuk!

(Itt soroljuk fel azoknak a nevét, akiknek Lelke a Tisztítótűzben van, és akikért imádkozunk)

Befejezés:
Áldott Lelkek, imádkoztam értetek, könyörögtem értetek, akik ti oly kedvesek vagytok az Isten szemében, és Akit sosem veszíthettek már el, könyörögjetek értem, nyomorult bűnösön, akit még fenyeget a kárhozat veszélye, így az is, hogy egy örök életre elveszítsem Istent. Ámen.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.