RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<<< Kézirat a purgatóriumból, a cikksorozat első része

<<< Isten örömmel vesz észre minden kis fohászt, rápillantást

Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.

1878

Lelkigyakorlat 1878 augusztusában
A nagy bűnösök és azok, akik közömbösségből szinte egész életükben távol voltak Istentől, valamint a szerzetesek, akik nem olyanok voltak, mint lenniük kellett volna, a nagy purgatóriumban vannak; ott az értük felajánlott imák nem használnak nekik. Életük során nem törődtek a Jóistennel; most ő sem törődik velük, mintegy magukra hagyja őket, hogy vezekeljenek hitvány életükért.

Mivel még a földön él, nem tudja elképzelni vagy elgondolni, milyen a Jóisten! Mi azonban ismerjük és értjük, mivel lelkünk már megszabadult minden köteléktől, amely gúzsba kötötte és nem engedte, hogy felismerjük a Jóisten szentségét, fenségét és nagy irgalmát. Mártírok vagyunk, akiket úgymond elemészt a szeretet. Ellenállhatatlan erő hajt a Jóisten felé mint középpontunk felé, ugyanakkor egy másik erő visszataszít engesztelésünk helyére. Ebben az állapotban arra kényszerülünk, hogy ne elégíthessük ki a vágyainkat. Ó, micsoda gyötrelem! De megérdemeljük, és itt nincs zúgolódás. Azt akarjuk, amit a Jóisten akar.

Aki a földön él, fel sem tudja fogni, mit szenvedünk. Nagyon meg vagyok könnyebbülve. Már nem vagyok a tűzben. Most csak az olthatatlan vágy él bennem, hogy lássam a Jóistent; ez még nagyon kegyetlen szenvedés! De érzem, hogy közeledem számkivetésem végéhez, a helyhez, ahová minden vágyammal vágyakozom. Úgy tűnik, jól vagyok, egyre szabadabbnak érzem magam, de hogy melyik napon, mikor szabadulok meg, nem tudom. Egyedül a Jóisten tudja. Lehet, hogy még évekig kell vágyakoznom a mennyország után. Imádkozzék továbbra is mindig; később meghálálom, noha máris sokat imádkozom önért.

Ó, mekkora irgalommal van ön iránt a Jóisten! Ki értheti ezt? Miért cselekszik önnel így a jó Jézus? Miért szereti jobban, mint sokakat? Miért tartogat önnek még oly sok nagy kegyelmet? Talán mert megérdemli? Nem! Sőt kevésbé érdemli meg, mint sok más lélek. Ő azonban így akar tenni önnel, és ő a Gazdája ajándékainak. Legyen hát nagyon hálás! Lélekben maradjon mindig isteni lábai előtt, és engedje, hogy ő cselekedjék. Nagyon ügyeljen bensőjére! Nagyon hűségesen keresse, mivel járhat Jézusának kedvében. Egyedül csak az ő számára legyen szeme, szíve, szeretete! Bármit tesz, előtte mindig kérjen tőle tanácsot. Hagyatkozzék tetszésére, azután legyen nyugodt. Minden, amit mondtam, teljesülni fog. Ne akadályozza! A jó Jézus akarja így.

Akik elkárhoznak, kizárólag azért kárhoznak el, mert mindenáron ezt akarják. Ahhoz ugyanis, hogy így végezzék, Istentől kapott kegyelmek és jó sugallatok ezreit kellett elutasítaniuk. Tehát ők tehetnek róla! Amikor ott leszek, majd elmondom; de úgy vélem, a mennyországi nagy ünneplések egyre növekvő elragadtatás, csodálat, hálaadás, főként pedig szeretet közepette zajlanak. Ahhoz azonban, amit most mondtam, oly szoros egységre kell jutnia a Jóistennel, hogy semmi ne zavarja meg: szenvedés, öröm, siker, kudarc, kegy vagy elutasítás. Egyik se hasson önre a legkevésbé se, hanem Jézus uralkodjék önben teljesen, és lelki szeme szüntelenül őt figyelje, hogy legapróbb kívánságait is észrevegye.

Mit meg nem tett önért Jézus? Mit meg nem fog még tenni? Külseje legyen rendezett, bensője azonban más dolog, tudja. Csakis azzal foglalkozzék, ami önre tartozik; lesütött szemmel járjon mindenütt. Keveset beszéljen és halkan; viszont állandóan beszélgessen Jézusával. Nem, nem fárasztja; ezt várja öntől. Legyen jó a gyerekekhez. Ne bánjon velük túl keményen. Legyen találékony az önmegtagadásban, önakarata letörésében. Legyen előzékeny azokkal, akik kissé kevésbé kedvesek önnek, mint mások, bármi rosszat tettek is önnek; mégpedig önmegtagadásból; Jézus örülni fog. Mit számíthat önnek bármi más? Ilyenkor kell elhallgattatnia az emberi ént, és Jézusnak engedelmeskednie, aki így akarja; ne engedje, hogy az önszeretet diktáljon, hanem tegyen mindent vakon Jézus tetszésére.

Miért van az, hogy kevésbé buzgón imádkozom önért, mint másokért, és sokszor elfeledkezem önről? Ne bánkódjék emiatt. A Jóisten engedi így; ez is egyfajta büntetés számomra. Ha többet imádkozna, akkor sem könnyebbülnék meg jobban. A Jóisten akarja így. Ha azt akarja, hogy többet imádkozzék, indítani fogja rá. Ismétlem, ne féljen tőlem. Nem fog látni szenvedéseimben. Később, amikor lelkileg erősebb lesz, látni fog tisztítóhelyen szenvedő lelkeket, akik nagyon elrettentőek, de ne gondoljon erre, nehogy megrémüljön. A Jóisten akkor majd megadja önnek a kellő bátorságot és mindent, amire szüksége lesz, hogy teljesítse szent akaratát. Nem büntetés ez? Nem, dehogy! Azért vagyok itt, hogy enyhülésben részesüljek, ön pedig megszentelődjék. Ha kicsit jobban figyelne arra, amit mondok…

Ez igaz, de szerintem ezek az események oly különösek, hogy nem tudom, mit higgyek felőlük! Nem normális dolog, hogy így hallom önt. Teljesen megértem, hogy zavarban van. Tudom, hogy gondot okozok önnek; ám mivel Isten megengedi, nekem pedig enyhülést ad, ugye hajlandó megbocsátani nekem? Ha megszabadulok, meglátja, sokkal többet teszek majd önért, mint ön tett értem. Máris sokat imádkozom önért.

Hol van … nővér? A nagy purgatóriumban, ahol nem használnak neki az emberek imái. A Jóistennek sok szerzetes halála nem tetszik – ha mondhatom így –, hiszen azért hívta meg ezeket a lelkeket, hogy a földön hűségesen szolgálják, haláluk után pedig azonnal a mennybe jussanak, hogy dicsőítsék őt… Ehelyett előfordul, hogy hűtlenségük miatt hosszasan időznek a purgatóriumban, sokkal hosszabban, mint a világiak, akik nem kaptak annyi kegyelmet!

Rózsafüzér a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ígéretekkel

>>> A purgatóriumban különböző szintek vannak

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.