RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<<< Kézirat a purgatóriumból, a cikksorozat első része

<<< Lassan, lassan, ahogy szabadulok, tisztábban hall majd

Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.

1876

1876. január
Ha mondanivalója van az elöljárónak, és nem sürgős, ne erőltesse túlságosan. Halassza későbbre a dolgot, hogy ezáltal is önfegyelmet és önmegtagadást gyakoroljon.

Készítsen a szívében lakóhelyet Jézusnak, hogy később, mint már mondtam, eljöhessen és megpihenhessen ott. A szentáldozásra is a lehető legjobban készüljön fel. Már előző este gondoljon rá, de főleg reggel, amikor felébred. Ne csak lakóhelyet készítsen Jézusnak, hanem hívja is meg. Hiszen mi haszna, ha valaki szép szobát készít a barátjának, de sohasem hívja, hogy lépjen be? Gyakran hívja hát meg Jézust vágyaival, de főként szeretetével! Váljék annyira összeszedetté, hogy sohase veszítse el Jézus jelenlétét, akkor se, ha nagyon leköti az iskola. Hogy ide eljusson, nagyon ügyeljen bensőjére.

Ami a grottát illeti… a Jóisten meg fogja segíteni, és pótolni fogja mindazt, amit nem tud megtenni; ám ha kedvében akar járni, vasárnap ne tegyen semmit. Imádkozzék, amennyit csak tud, ez minden. A Jóisten később segítőjévé kívánja tenni önt, szívét pedig szentélyévé.

Február
Igen, igaz, hogy a Jóisten a mennyben végtelen imádásban részesül, de mivel a földön bántják, engesztelést is a földön kíván, és azt akarja, hogy ön végezze ezt az engesztelést: szeresse és gyengédségével kárpótolja a közömbösségért, amellyel mindenütt szembesül. Tudja, mit mondtam erről.

Az angyali üdvözlet ünnepe
Amikor a Jóisten egy lelket egészen magáénak akar, először összetöri – valahogy úgy, ahogy összenyomják az almát, hogy kipréseljék a levét –, szenvedélyeiben, önmaga keresésében, vagyis minden gyarlóságában; majd miután a lélek ily módon megtöretett, Isten saját akarata szerint átformálja. Ha hűséges, nemsokára egészen átalakul; a jóságos Jézus csak ezután halmozza el legválogatottabb kegyelmeivel és árasztja el szeretetével.

Július 16.
Az Eucharisztia olyan legyen önnek, mint a mágnes, amely egyre erősebben vonzza. Vagyis az Eucharisztia legyen egész életének mozgatója.

Augusztus 28.
Ne legyen más kívánsága, mint egyre jobban szeretni a Jóistent és egyre szorosabban egyesülni vele. Igyekezzék, hogy mindennap egyre bensőbb életet éljen és egyre jobban egyesüljön Jézusával, testi és lelki szenvedései, de leginkább szeretete által. Ha meg akar felelni annak a tervnek, amit a Jóisten ezzel az élettel különleges módon kér öntől, el nem tudom mondani, hogy a szentségnek és a vele való egységnek milyen fokára akarja elvezetni, és milyen kegyelmeket tartogat önnek! Némelyik kegyelemről beszéltem már; a többi ismeretlen számomra. Ó, nagyon ügyeljen magára! Maga a jelenléte, ha csak önre néznek, már buzgóságra ösztönözzön.

Augusztus 30.
Igaz, hogy a lelkigyakorlat mindenkié lesz, de a Jóisten úgy intézi majd, hogy minden beszéd valamiképpen önnek fog szólni. Nagyon figyeljen! Ez a lelkigyakorlat tegye szentté! Isten egyedül magának teremtette a szívét. Hagyatkozzék egészen Urunkra, s közben ne tekintsen se előre, se hátra. Vesse magát isteni karjába, szent Szívére, s ott ne féljen semmitől.

Minden reggel mondjon egy fohászt Urunkhoz, hogy imádja mindazon templomokban, ahol nem törődnek vele. Gondolatban menjen oda, és mondja el neki, mennyire szereti és szeretné kárpótolni azért, hogy magára hagyják. Napjában többször újítsa meg ezt a szándékot. Örömet fog szerezni a jóságos Jézusnak. Isten azt akarja, hogy mindig rá gondoljon és mindent isteni jelenlétében tegyen, így imádkozzék, így dolgozzék; vagyis hogy amennyire lehetséges, soha ne veszítse őt szem elől. Mindezt azonban csendben, egyszerű természetességgel tegye, ne sejtse senki; egyedül Jézusa tudjon arról, ami kettejük között történik.

Járjon mindig lesütött szemmel, hacsak nem bízzák meg, hogy figyeljen valamit, s akkor is a lehető legvisszafogottabban cselekedjék. Ne tápláljon emberi tiszteletet. Legyen mindig nagyon alázatos.  Szerettesse meg Istent, amennyire csak tudja. Engedje, hogy az történjék, ami történik; hangtalanul járjon a nagy tömegben, vagy ha elő kell lépnie, tegye egyszerűen, és bízzon mindent Istenre; ne nyugtalankodjék, hogy miután mindent az ő tetszésére tett, sikerül-e a dolog, vagy sem. Ne legyen más kívánsága, mint egyre jobban szeretni Istent. Lelkigyakorlata végén határozza el, hogy gyakran gondolja majd, amit most mondok: Egyedül Isten! Istenem és mindenem!

Minden elmúlik, mégpedig hamar. A tabernákulum a pihenőhelyem, a szent Eucharisztia az életem, a kereszt az osztályrészem, Mária az édesanyám, a mennyország a reményem. Igen, a Jóistennek kedvére volna, ha reggelinél nem tenne vajat a kenyérre.

November 20.
Soha ne ítélje meg és ne vizsgálja, mit tesznek a nővérei. Nem értük fog felelni; a példájukat sem kell követnie. A Jóisten nem kéri mindenkitől ugyanazt a tökéletességet. Tagadja meg magát, és ne figyelje, hogy a többiek is megteszik-e, amit ön, mert a Jóisten nem azt kéri. Sohasem akarja elhinni, amit mondok. Látta reggel, mit kíván öntől Isten, mivel megadta, amit jelül kért.

Nos, igen, a jó Jézus azt akarja, hogy úgy forduljon hozzá, mint nagyon igaz, nagyon jó barátjához, minden félelem nélkül. Igaz, hogy fensége megrettenti, s ön nagyon nyomorult ahhoz, hogy ilyen bensőségesen merjen beszélgetni Jézusával, de vajon nem ő az Úr, aki gazdaggá teszi a szegényt? Kérje hát a jó Jézust, hogy tegye erényekben olyan gazdaggá, amilyennek látni kívánja önt, ám közben továbbra is kövesse a kapott indításokat. Tágítsa ki szívét, mert Jézus mindenekfelett szeretetet kíván látni benne. Micsoda kegyelmekben fog részesülni, ha hűséges marad! Olyan kegyelmekben, amilyenekre soha nem is gondolt!

1876 karácsonya
Amikor szenved, ne panaszkodjék mindenkinek! Nem vigasztalódik meg tőle. Elsőként Jézusnak kellene beszélnie róla, mégis sokszor neki mondja el utoljára. Nagyon megkönnyebbültem, és azt hiszem, nincs már messze számkivetésem vége. Ó, ha tudná, mennyire vágyom rá, hogy lássam Istent! De ne tudjon erről senki, kivéve… s e természetfeletti dolgok közepette legyen olyan természetes, olyan egyszerű, hogy senki ne vegye észre és ne sejthesse, mi történik… Mint minden másban is.

Értse meg: éljen rejtetten, amennyire csak lehet, ám a kötelességeit ne hanyagolja el. Minden legyen egyszerű! A Jóisten azt akarja, hogy egyedül ő ismerje, mi megy végbe önben.

Rózsafüzér a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ígéretekkel

>>> Isten örömmel vesz észre minden kis fohászt, rápillantást

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.